КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Офіційна інформація

V. Офіційна інформація

 

 

 

 

У К А З

 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

Про Національну програму

відродження та розвитку Українського козацтва

на 2002 - 2005 роки

___________________________________________________________

 

З метою відродження історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва, сприяння громадській злагоді в суспільстві

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 

1. Схвалити Національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002 - 2005 роки (далі - Програма), що додається.

 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям ужити заходів щодо виконання зазначеної Програми.

 

3. Кабінету Міністрів України під час підготовки проектів Державного бюджету України передбачати, починаючи з 2002 року, кошти для виконання Програми та встановити контроль за їх витрачанням.

 

4. Координаційній раді з питань розвитку Українського козацтва при Президентові України вжити заходів щодо залучення в установленому порядку позабюджетних коштів для виконання Програми.

 

5. Запропонувати Національній академії наук України, Академії педагогічних наук України здійснювати методичне і наукове забезпечення виконання Програми.

 

 

 

Президент України                                                                                                 Л.КУЧМА

 

м. Київ

15 листопада 2001 року

№ 1092 / 2001

 

 

 

СХВАЛЕНО

Указом Президента України

 

від 15 листопада 2001 року № 1092 / 2001

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

 

відродження та розвитку Українського козацтва

на 2002 - 2005 роки

 

Українське козацтво послідовно використовує кращі набутки багатьох поколінь своїх попередників, утверджує, розвиває і боронить національну  ідею, сприяє захисту політичних, економічних, культурних та історичних досягнень Українського народу, бере активну участь у забезпеченні його духовного розвитку, фізичного здоров'я, високої моральності.

 

Метою Програми є дальший розвиток і утвердження Українського козацтва як громадської сили, здатної зробити певний внесок у консолідацію суспільства.

 

Основними завданнями Програми є:

використання народних традицій в усіх сферах суспільного життя;

підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді, її готовності до захисту Вітчизни;

залучення козацьких товариств до участі в охороні громадського порядку і державного кордону;

збереження і пропаганда історичної й культурної спадщини українського народу;

об'єднання зусиль органів виконавчої влади і громадськості у використанні виховних і культурних традицій Українського козацтва;

сприяння підвищенню духовності суспільства; вивчення, популяризація історії та розвитку Українського козацтва;

створення додаткових робочих місць за рахунок розширення мережі козацьких селянських (фермерських) господарств, промислів, туристичної діяльності;

розширення міжнародного співробітництва Українського козацтва з аналогічними громадськими об'єднаннями іноземних держав.

 

Програма передбачає такі основні заходи:

 

І. У сфері військово-патріотичної роботи

 

1. Розробити заходи козацьких товариств щодо виховання молоді на засадах патріотизму, демократії, високої моралі та захисту Батьківщини.

 

Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва, МОН, Держкоммолодьспорттуризм України, Академія педагогічних наук України

2002 рік

 

2. Вирішити в установленому порядку питання щодо встановлення козацьких одностроїв, звань, нагород, символіки та відзнак.

Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002-2003 роки

 

3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо присвоєння окремим частинам Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, почесних звань, пов'язаних з іменами видатних українських гетьманів, козацьких полководців та отаманів.

 

Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 - 2005 роки

 

4. Удосконалити програму підготовки допризовної молоді до військової служби з урахуванням кращих традицій Українського козацтва.

 

Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва, Міноборони України, Товариство сприяння обороні України, Держкоммалодьспорттуризм, МОН України

2002 - 2004 роки

 

5. Підтримувати заходи проводів призовників на строкову військову службу за участю представників Українського козацтва.

 

Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Міноборони України

Постійно

 

6. Впровадити навчальні програми з історії воєнного мистецтва Українського козацтва у військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою.

 

Міноборони України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002-2003 роки

 

7. Розглянути питання щодо участі козацьких громадських формувань сприяння в охороні державного кордону, наданні допомоги в ліквідації наслідків стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій, в охороні громадського порядку та профілактиці правопорушень, державній лісовій охороні, рибінспекції.

 

Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва, Держкомкордон, МНС, МВС, Мінекоресурсів, Держкомлісгосп України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

2002-2003 роки

II. У сфері створення, відродження, відновлення та охорони заповідних місць і об'єктів Українського козацтва

 

8. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо відновлення історичних назв населених пунктів, місцевостей, об'єктів соціально-культурного та іншого призначення, пов'язаних з історією Українського козацтва.

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, НАН України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002-2004 роки

 

9. Створити реєстр об'єктів історико-архітектурної спадщини українського козацтва; здійснити облік нерухомих пам'яток історії та культури, що перебувають під охороною держави у сфері архітектурно-містобудівної спадщини регіонів України і пов'язані з історією Українського козацтва.

 

Мінкультури України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, НАН України за участю Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 - 2005 роки

 

10. Здійснювати заходи щодо реставрації, відбудови, використання за призначенням та охорони пам'яток історії і культури Українського козацтва.

 

Мінкультури, Мінекоресурсів України за участю Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

Постійно

 

11. Розглянути питання щодо створення Пантеону гетьманів України та Алеї слави Українського козацтва в місті Києві.

 

Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва, Мінкультури України, Київська міська державна адміністрація, НАН України

2002 -2004 роки

 

12. Вивчити можливість надання Українському козацтву права шефства над історичними територіями та об'єктами: о.Хортиця, Трахтемирів, Межигірський та Видубицький. монастирі, с. Германівка Київської області, о.Жуків, на Дніпрі (м. Київ), Манявський скит (Івано-Франківська область).

 

Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва, Мінкультури, Мінекоресурсів України, обласні, Київська міська державні адміністрації

2002-2003 роки

 

13. Упорядкувати могили і поховання, споруди, пам'ятники, що пов'язані з історією Українського козацтва.

 

Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва, Держбуд, Мінкультури України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за участю Українського. товариства охорони пам'яток історії та культури

2002-2005 роки

 

14. Розробити програму відродження та розвитку національного заповідника Українського козацтва "Хортиця".

 

Мінкультури, НАН, Мінекоресурсів України, запорізька обласна державна адміністрація, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 рік

 

15. Створити меморіальний комплекс Гетьмана України Івана Виговського в с.Вигові Житомирської області.

 

Житомирська обласна державна адміністрація, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 - 2004 роки

 

16. Упорядкувати території та відремонтувати будівлі колишніх Микитинської, Підпільненської, Чортомлицької, Кам'янської та Олешківської січей. Ініульської, Прогнойської та Кінбурської паланок.

 

Дніпропетровська, Херсонська області державні адміністрації, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 - 2005 роки

 

III. У сфері освіти і виховання

 

17. Залучати козацькі товариства до військово-патріотичного виховання, фізкультурно-спортивної, туристично-краєзнавчої та культурно-просвітницької роботи серед учнівської молоді.

 

МОН, Держкоммолодьспорттуризм України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002-2005 роки

 

18. Розробити пропозиції щодо утворення на базі окремих шкіл-інтернатів козацьких ліцеїв, у яких на засадах козацького виховання й за участю представників козацьких товариств здійснювалася б реабілітація безпритульних дітей і підлітків.

 

МОН, Академія педагогічних наук України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 - 2005 роки

 

19. Проводити щорічні всеукраїнські зльоти козацьких клубів юних моряків і річковиків.

 

МОН України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 - 2005 роки

 

20. Здійснювати добір викладачів допризовної підготовки для виховання учнів на козацьких військово-патріотичних традиціях, організувати семінари з проблем козацького виховання школярів.

 

МОН України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 - 2005 роки

 

21. Запровадити в навчальних закладах та закладах позашкільної роботи дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру "Сокіл" як форму військово-патріотичного виховання, спортивно-масової та оборонно-масової роботи. Розробити та затвердити положення про зазначену гру та програму її реалізації.

Створити центральний та місцеві штаби з керівництва військово-патріотичною грою "Сокіл".

 

МОН, Міноборони України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва за участю Товариства сприяння обороні України

2002-2003 роки

 

22. Утворити Всеукраїнський центр патріотичного виховання молоді в місті Києві.

 

МОН України, Київська міська державна адміністрація, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 рік

 

 

 

23. Утворити козацькі військово-спортивні клуби за місцем проживання.

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Товариство сприяння обороні України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 - 2005 роки

 

24. Започаткувати в рамках позашкільного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах програму "Молода Січ" із вивченням військово-патріотичних традицій Українського козацтва.

 

МОН України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 - 2004 роки

 

25. Установити стипендію Українського козацтва для слухачів і курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України та інших військових формувань.

 

Кабінет Міністрів України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2003 рік

 

IV. У сфері культурно-просвітницької діяльності

 

26. Ужити заходів щодо утворення та розвитку козацьких мистецьких самодіяльних колективів і на їх основі проводити фестивалі козацької творчості.

 

Мінкультури України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 - 2004 роки

 

27. Щорічно проводити Всеукраїнський фестиваль-огляд козацької пісні "Байда" на батьківщині основоположника Запорізької Січі Дмитра Байди-Вишневецького (м.Тернопіль, м.Вишневець).

 

Мінкультури України, Тернопільська обласна державна адміністрація,

Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 - 2005 роки

 

28. Надавати науково-методичну допомогу музеям і заповідникам у вдосконаленні пропаганди історії, культури і традицій Українського козацтва.

 

Мінкультури, НАН України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 -2005 роки

29. Розглянути питання щодо створення Музею історії Українського козацтва в місті Києві.

 

Київська міська державна адміністрація, НАН України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002-2003 роки

 

V. У сфері науково-дослідної, пропагандистської та видавничої роботи

 

30. Продовжити дослідження історії Українського козацтва, його ролі у формуванні національної свідомості та культури, боротьбі за українську державність, а також впливу на розвиток української суспільно-політичної думки, політичної культури та громадсько-політичного життя в ХІХ-ХХ століттях.

 

НАН України

2002 - 2005 роки

 

31. Здійснювати науково-пошукову та громадсько-краєзнавчу роботу для виявлення нових об'єктів історії Українського козацтва.

 

МОН, НАН України за участю Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 - 2005 роки

 

32. Досліджувати та публікувати писемні й матеріальні пам'ятки історії та культури Українського козацтва; розробити пропозиції щодо їх охорони і збереження в музеях.

 

НАН України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

Постійно

 

33. Внести пропозиції щодо підготовки фундаментального видання з історії Українського козацтва.

 

НАН України, Держкомінформ України

2002 рік

 

34. Продовжити видання багатотомного корпусу документів "Архів Коша Нової Запорізької Січі".

 

Держкомархів України, Центральний державний історичний архів України в м. Києві, НАН України

2002 - 2005 роки

 

35. Продовжити підготовку багатотомного видання "Документи з історії Українського козацтва в архівах Російської Федерації" в рамках спільного українсько-канадсько-російського наукового проекту.

 

НАН України

2002 - 2005 роки

 

36. Підготувати та опублікувати праці з воєнної історії Українського козацтва та його внеску у світове воєнне мистецтво.

 

НАН, Міноборони України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 -2005 роки

 

37. Здійснювати дослідження з генеалогії та біографістики гетьманів і старшини Українського козацтва та публікувати результати цього дослідження; започаткувати видання науково-популярної біографічної серії "Гетьмани України".

 

НАН України

2002 - 2005 роки

 

38. Здійснювати видання бібліографічної літератури з історії та сучасного розвитку козацтва.

 

Держкомінформ, НАН України

2002 - 2005 роки

 

39. Започаткувати видання всеукраїнського науково-популярного журналу "Українське козацтво".

 

Держкомінформ, НАН України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 рік

 

40. Висвітлювати надбання історії, культури, традицій українського козацтва у друкованих органах Національної академії наук України, засобах масової інформації; влаштовувати книжкові та документальні виставки з цих питань.

 

Держкомінформ, НАН, Мінкультури, Держкомархів України

2002 -2005 роки

 

41. Систематично проводити наукові конференції, семінари, симпозіуми, читання з проблем історії та культури Українського козацтва.

 

НАН України

Постійно

 

42. Започаткувати теле- та радіопередачі з історії Українського козацтва "Україна героїчна".

 

Держкомінформ, НАН України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 - 2005 роки

 

43. Забезпечити підготовку та випуск одиничних і серійних ювелірних і пам'ятних медалей, планшеток, жетонів та іншої сувенірної продукції до знаменних дат історії Українського козацтва та присвячених його видатним діячам.

 

Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва, НАН, Національний банк України, акціонерне товариство "Укрнумізматика"

2002 -2005 роки

 

44. Створити повнометражні художні кінофільми з історії Українського козацтва.

 

Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва, Держкомінформ, НАН України

2005 рік

 

VI. У сфері фізкультури, спорту і туризму

 

45. Розвивати та популяризувати види спорту, засновані на козацьких традиціях, та внести їх до Єдиного календарного плану змагань України.

 

Держкоммолодьспорттуризм України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

Постійно

 

46. Внести до Єдиної спортивної класифікації України козацькі види єдиноборств "Бойовий гопак", "Спас", "Хрест", "Собор".

 

Держкоммолодьспорттуризм України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 рік

 

47. Проводити щорічно:

всеукраїнські фестивалі з національних видів бойових мистецтв, всеукраїнські та міжнародні козацькі змагання з різних видів спорту на Кубок українських гетьманів;

 

Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва, Держкоммолодьспорттуризм України, Запорізька обласна державна адміністрація за участю Товариства сприяння обороні України

2002 -2005 роки

 

спортивні змагання з козацьких вправ у володінні історичною зброєю та з освоєння сучасної техніки і транспортних засобів;

Держкоммолодьспорттуризм України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва за участю Товариства сприяння обороні України

2002 - 2005 роки

 

регату пам'яті кошового отамана Івана Сірка за маршрутом Київ Канів - Севастополь - Босфор.

 

Держкоммолодьспорттуризм, МЗС, Мінтранс, Міноборони України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 - 2005 роки

 

48. Запровадити в церемоніях урочистих відкриттів спортивних змагань елементи відповідних традицій Українського козацтва.

 

Держкоммолодьспорттуризм України за участю Федерації спортивних товариств України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002-2005 роки

 

49. Створити Центр військово-спортивної підготовки молоді "Січ" у с.Солонцях Цюрупинського району Херсонської області.

 

Херсонська обласна державна адміністрація, Херсонське крайове товариство Українського козацтва

2002 рік

50. Створити Всеукраїнський туристично-спортивний та оздоровчий центр Українського козацтва "Тарасова гора" в с.Прохорівка Канівського району Черкаської області.

Розробити та запровадити всеукраїнський туристичний маршрут "Україна - козацька держава".

 

Держкоммолодьспорттуризм, НАН України, Черкаська обласна державна адміністрація, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002-2003 роки

 

51. Передбачити в туристичних маршрутах України огляд місць і об'єктів, що відображають історичні, патріотичні, військові, культурні та господарські традиції Українського козацтва.

 

Держкоммолодьспорттуризм, НАН України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 - 2004 роки

52. Розробити і запровадити водні, суходільні (зокрема кінні) туристичні маршрути, пов'язані з історією Українського козацтва.

 

Держкоммолодьспорттуризм України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 ~ 2005 роки

 

VII. У сфері господарської діяльності

 

53. Розробити комплексну програму господарської діяльності Українського козацтва.

 

Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва за участю Мінпромполітики, Мінагрополітики України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

2002 рік

 

54. Створити Центр господарсько-комерційних проектів Українського козацтва в місті Києві та його регіональні відділення.

 

Київська міська державна адміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2092 рік

 

55. Узяти участь у розробленні і впровадженні програми організації та підтримки козацьких селянських (фермерських) господарств і колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативів, садівницьких та господарських товариств, промислів тощо.

 

Мінагрополітики України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто­польська міські державні адміністрації

2002-2003 роки

 

56. Сприяти створенню цільових позабюджетних фондів Українського козацтва для його відродження, розвитку та підтримки.

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Постійно

 

57. Надати Українському козацтву науково-методичну допомогу у справі відродження козацького конярства; розширити наукові дослідження з конярства та методичну допомогу  у створенні й функціонуванні кінного резерву на о.Хортиця.

 

НАН України, Українська академія аграрних наук

2002 - 2005 роки

 

VIII. У сфері природоохоронної діяльності

 

58. Розробити довгострокову програму охорони місць та об'єктів, пов'язаних з історією Українського козацтва, та план заходів зі співробітництва місцевих органів Міністерства екології та природних ресурсів України з козацькими товариствами.

 

Мінекоресурсів України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002-2005 роки

 

59. Сприяти створенню в областях регіональних ландшафтних парків, пов'язаних з історією Українського козацтва.

 

Мінекоресурсів України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002-2005 роки

 

60. Реставрувати в місті Батурині будинок Гетьмана України К.Розумовського.

 

Держбуд України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002-2005 роки

 

61. Сприяти розробленню проектів і побудові пам'ятників гетьманам і полководцям Українського війська, кошовим отаманам Запорізьких Січей, увічнити їх імена в топоніміці України.

 

Кабінет Міністрів України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

Постійно

 

62. Створити козацький молодіжний історико-культурний природоохоронний центр "Бузове" на Кінбурнській косі Херсонської області.

 

Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва, Мінекоресурсів України, Херсонська обласна державна адміністрація

2002-2005 роки

 

IX. У сфері міжнародної діяльності

 

63. Продовжити практику підтримки організацій Українського козацтва в державах проживання української діаспори.

 

МЗС України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 - 2005 роки

 

64. Надавати допомогу козацьким організаціям у співробітництві щодо обміну досвідом з відповідними товариствами інших держав та розглянути питання щодо організації та проведення Всесвітньої Ради (з'їзду) Українського козацтва.

 

МЗС України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 -2005 роки

 

65. Здійснити разом з відповідними органами Російської Федерації виявлення місць поховань українських гетьманів та козацьких полководців з метою можливого перепоховання їх в Україні.

 

Держбуд України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002-2003 роки

 

66. Сприяти розвитку міжнародного туризму, культурного обміну, співробітництва  з міжнародними громадськими та економічними організаціями для пропаганди історії та сучасного розвитку Українського козацтва.

 

МЗС, Держкоммолодьспорттуризм України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 - 2005 роки

 

X. Інформаційно-аналітичне забезпечення

 

67. Розробити та впровадити всеукраїнську систему інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва в регіонах України.

 

Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за участю Держкомстату України

2002 - 2004 роки

 

68. Забезпечити збирання та опрацювання економічної, наукової, екологічної інформації та її використання для здійснення статутної діяльності козацьких організацій.

 

Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

Постійно

 

 

69. Створити в мережі Інтернет Веб-сторінку Українського козацтва.

 

Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

2002 - 2005 роки

 

 

 

Глава Адміністрації Президента України                            В.ЛИТВИН

 

 

 


Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS