КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Випуск 6-й 1997

ЗМІСТ

 

Від редакційної колегії........................................................................................3

 

І. РОЗВІДКИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО

 КОЗАЦТВА

 

Сергій Заремба.  Доля могили Мазепи.............................................................4

Василь Кішик. Диканські володіння Кочубеїв наприкінці

 XVII – на початку XVIII ст................................................................................8

Сергій Горбенко. Могила Мотрони Кочубей .................................................11

Володимир Приймак. До питання про заселенність басейнів

 Сули й Псла в другій половині XIII - XVII ст. ................................................16

Лідія Пономаренко, Алла Примак. Заснування Новосербії

 на землях Запорозької Січі.................................................................................19

О.Івах, К.Борисенко. Пам’ятки історії Українського козацтва

 на Харківщині......................................................................................................21

Олена Титова. Козацькі пам’ятки кінця XVIІ-XVIII

 ст. на Миколаївщині...........................................................................................25

Виктор Елисеев. Изучение памятников казачества на

Николаевщине.....................................................................................................28

??????? ??????????. ?????????? ? ????????? ??????

???????????? ????..............................................................................................29

Григорій Заїка  Ряське на Орілі......................................................................31

Леонід Бурда. Історичні пам`ятки села Капулівка на

Нікопольщині.....................................................................................................35

Руслан Осадчий, Олег Філюк. Нерухомі пам’ятки

Баришівського району Київської області........................................................39

Володимир Парацій. Фортифікаційні споруди правобережних

земель Середнього Подніпров’я першої половини XVII ст. ........................41

Людмила Островська. Інститут гетьманів та його роль в

історії Українського козацтва (XV - XVIII століття).....................................47

Тетяна Березовська. Роль Антона Головатого у створенні

Чорноморського козацтва................................................................................50

Володимир Нікітін. Гайдамацький рух у Побужжі.....................................52

Ігор Симоненко. Дослідження пам’яток Українського

козацтва губернськими вченими архівними комісіями

України (к.ХІХ - поч.ХХ ст.)..........................................................................53

????? ?????. ?.??????????? ?? ????????????? ????????? ?

1905 ????...........................................................................................................66

Володимир Щербатюк. Історія козацтва в історичних працях

на сторінках “Университетских известий”....................................................68

Валентина Корпусова. З історії досліджень археологічних

пам’яток козацької доби Інститутом археології НАН України...................72

?????? ????????. ?? ??????? “???????????” 400-????? ????

? ???????............................................................................................................74

 

ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ

 КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

 

Дмитро Телегін. Про так звані “розриті могили” або майдани

і їх роль в археології та історії доби Українського козацтва

XVI - XVIII ст..................................................................................................78

Людмила Соколова,Олександр Супруненко. Археологічні

знахідки козацької доби з території Полтавщини (з нових

надходжень до фондів Полтавського центру археології)............................80

Богдан Колосок. До реконструкції табору Карла ХІІ та

 Івана Мазепи під Бендерами..........................................................................85

Світлана Беляєва. Підсумки археологічних досліджень

Очакова у 1996 р..............................................................................................86

О.Діденко. Керамічні комплекси XVII ст. з Умані......................................88

В.Гугля, О.Гугля. Гончарна піч....................................................................93

О.Солодар Проблеми археологічних досліджень середньо-

вічного поселення та оборонних споруд с. Галаганівка..............................99

В. Гугля. Підземні ходи – складова частина системи

укріплень маєтку Хмельницьких в с. Суботів.............................................103

Н.Кукса. Іллінська церква в с. Суботові: історія і січасність....................105

Олена Попованова. Культові споруди XVII ст. у Чигирині.....................107

Сергій Балакін, Олександр Загребельний. Дослідження

церкви Феодосія Печерського.......................................................................110

Олена Попельницька, Андрій Чекановський. До історії

Грецького монастиря на Подолі в Києві......................................................115

Олена Попельницька. Маловідомі аспекти історії так

званого “Будинку Петра І” у Києві..............................................................118

Алла Мартинюк. Результати архітектурно-археологічних

розвідок кварталу на пл. Вічевій у м. Жовкві.............................................119

Олександр Супруненко. Козацька натруска із зібрання

К.М.Скаржинської.........................................................................................125

Іван Михальчишин. Кам’яний хрест з Львівської області......................128

 

Звернення учасників шостої науково-практичної

конференції "???? ???????????? ???????????

???`???? ???????????? ????????XVI-XVIII ??."..................................130

 

??????a "? ????? ???`???? ?????????"..............................................132

 

??????? ??????, ??????????? ? ???, ???????????? ?

1-5 ???????? ??????????? “???? ????????”..........................................136

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS