КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Перелік статей, надрукованих в 1-5 випусках бібліотечки "Часи козацькі"

Перелік статей, повідомлень і тез, надрукованих в

1-5 випусках бібліотечки “Часи козацькі”

 

 

Випуск 1. Нові археологічні дослідження пам'яток українського козацтва.

 1992.

 

Д.Телегін, О.Титова. Дослідження експедиції “Січі Запорозькі” у 1991 р.

В.Іллінський. Попередні підсумки проведених досліджень на острові Байда за період 1990-1991 рр.

А.Козловський. Особливості будівництва житлових споруд на Кам`янській Січі.

Р.Шувалов. Куяльницьке козацьке кладовище в Одесі.

І.Свєшніков. Особисті речі козаків з розкопок місця Берестецької битви.

О.Олійник. Про локалізацію запорозьких зимівників.

П.Богуш. До пошуків зимівника кошового отамана Івана Сірка.

О.Коваль. Козацький Білгород-Білогородка.

С.Бєляєва. Попередні підсумки розкопок м.Очакова та перспективи подальших досліджень.

І.Трипольський. Нехвороща на Орілі.

В.Нефедов. Нові підводні роботи в районі о.Хортиця у 1990-91 роках.

               

 

Випуск 2. Археологічні дослідження пам'яток українського козацтва.

1993.

 

Д.Телегін, О.Титова. Основні підсумки та завдання по вивченню та охороні археологічних пам`яток українського козацтва.

А.Козловський. Південне Подніпров`я в докозацьку добу.

М.Оленковський. Про деякі історичні, політичні й економічні передумови виникнення запорозького козацтва.

О.Ленченко. Запорозька Січ у картах, планах та кресленнях XVII-XVIII ст.

Л.Пономаренко. Землі Запорозької Січі на картах XVIII ст.

І.Кулатова. Старожитності козацької доби на Полтавщині.

В.Титов. Пам`ятки часів Запорозької Січі на Криворіжжі.

Д.Телегін, В.Бойко. Археологічні дослідження на Олешківській Січі у 1991-1992 рр.

Л.Томілович. Середнє Поросся в середньовіччі.

В.Іллінський. Про роботи на о. Байді.

А.Сміленко, І.Шекера. Археологічні дослідження в Корсуні та його околицях (1991-1992 рр.).

В.Мокляк. Речі з Солоницького поля в зібранні Полтавського краєзнавчого музею.

П.Богуш. До пошуків зимівника кошового отамана П.І. Калнишевського в балці Водяній на р. Кам`янці.

Л.Бурда. До питання про місцезнаходження Базавлуцької Січі.

Н.Козачок. Строения казацкого зимовника на о. Хортица в устье балки Великая Молодяга.

В.Харламов. Дослідження Межигірського козацького монастиря.

Г.Трофіменко. Храми Переяслава часів Гетьманщини.

С.Бєляєва. Середньовічний Очаків — дослідження 1992 р.

Л.Виногродська. Дослідження пам`яток українського козацтва у Трахтемирові.

В.Гончар. Керамічний посуд часів козацтва на території Печерської Лаври.

В.Красенко. Військо Запорозьке Низове після зруйнування нової Запорозької Січі. Військо чорноморських козаків.

Р.Шувалов. Казацкий кош в окрестностях Одессы.

Д.Герасимов. Гончарні горни XVIII ст. з Києва (за матеріалами розкопок урочища Гончари-Кожум`яки).

Л.Чміль. Орнаменти київської кераміки XVII-XVIII ст. (за матеріалами розкопок на Гончарах-Кожум`яках).

А.Чекановський. Керамічні люльки з розкопок 1992 р. в урочищі Гончари-Кожум`яки в Києві.

М.Сергєєва. Планова структура українського житла XV-XVI ст.

О.Сиром`ятников, С.Балакін. Пізньосередньовічна українська кераміка з Києво-Печерської Лаври.

С.Балакін, А.Реутов. Пороховий льох XVIII ст. біля Павлівського бастіону.

О.Якименко, А.Савчук, В.Спасенко, Г.Бузян, Г.Ткаченко, В.Легенький. Старе козацьке село Циблі.

Л.Залізняк. Архаїчні корені українського козацтва.

В.Виборний, В.Самійленко. Програма досліджень археологічних пам`яток часу пізнього середньовіччя на території Луганської області.

О.Титова. До написання довідника нерухомих пам`яток українського козацтва.

 

 

Випуск 3. Дослідження археологічних пам'яток доби українського козацтва.

 1994.

 

О. Титова. Проблеми вивчення нерухомих пам`яток матеріальної культури козацької доби.

Д. Телегін. Найраніші письмові згадки про назву українського козацтва.

Н. Довженко. Витоки, традиції та іновації клейнодів українського козацтва.

Г. Козубовський. Походження образу "Козака-Мамая".

Л. Пономаренко. Паланковий устрій Земель і Вольностей Запорозької Січі у XVIII ст.

О. Коваль. До питання про походження козацьких зимівників.

Р. Лякіна. Садиби козацької старшини на Подолі у XVIII ст.

П. Богуш. Персональна медаль кошового отамана П.І. Калнишевського.

С. Ляшко. Я.П. Новицький - дослідник острова Хортиця.

В. Ленченко. Хортицький замок Дмитра Вишневецького.

Л. Виногродська. Пізньосередньовічні матеріали з території Трахтемирівського заповідника.

К. Красильников. Археологический аспект истории казацкого поселка "Луганской".

С. Ивахненко. Поселения эпохи позднего средневековья на Северском  Донце.

М. Ключнев. Исследования крепости - поселения XVII-XVIII в.в. у с. Нижнетеплое Луганской области.

В. Тимощук, Ю. Башкатов. Нові матеріали досліджень середньовічного Подолу по вул. Братській.

Л. Чміль, О. Попельницька, А. Чекановський. Столовий посуд XVII-XVIII ст. (за матеріалами розкопок на Подолі).

М. Сергєєва. Керамічні світильники та свічники XVII-XVIII ст. з Київського Подолу.

А. Чекановський. Дрібна керамічна пластика XVII-XVIII ст. з розкопок Києва (до проблеми вивчення).

С. Бєляєва. Комплексні дослідження Очакова у 1993 р.

В. Корпусова. Деякі особливості будівельних залишків стародавнього Очакова.

В. Якубов. Про локалізацію фортеці Очаків.

Т. Якубова. Походи козаків на Очаків у XVI ст.

О. Мокляк. Нове свідчення про татарський набіг на Полтавщину в 1737 р.

Г. Ярова. Музей гетьманства у Києві.

Н. Суховерхова. Хрест гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного -унікальна історична пам`ятка.

О. Книш. Документальні пам`ятки доби Гетьманщини у Національному музеї історії України.

В. Нестеренко. Двері козацького куреня XVIII ст. з експозиції Черкаського обласного краєзнавчого музею.

В. Константинов. Маловідомі факти з історії козацтва.

Л. Бурда. Сучасний стан комплексу "Могила Івана Сірка" і перспективи його реконструкції.

П. Савчук. Спостереження над пам`ятками козацького часу на Лівобережній Київщині.

 

До презентації Науково-дослідного колективного підприємства (Центру) "Часи козацькі".

 

 

Випуск 4. Дослідження археологічних пам'яток українського козацтва.

 1995.

 

О.Титова, В.Бойко. Дослідження куреня на Олешківській Січі.

О.Олійник. Архітектурно-будівельні особливості зимівників.

С.Діденко. Особливості будівництва козацьких куренів на Запорозькій Січі.

П.Литвинов. Козацькі зимівники Бугогардівської паланки кінця XVII - першої половини XVIII ст. на Миколаївщині.

І.Сапожніков, Р.Шувалов. Типологія і хронологія кам`яних надмогильних хрестів Північно-Західного Надчорномор`я.

Д.Телегін. Про деякі регіональні відміни в надмогильних монументах козацької доби в Україні.

І.Снітко. Нова пам`ятка Запорозького козацтва у м. Миколаєві.

С.Бєляєва, В.Корпусова, А.Сміленко, В.Якубов. Дослідження у м. Очакові у 1994 р.

М.Сагайдак, В.Тимощук, Ю.Башкатов. Археологічні дослідження на території Братського монастиря в м. Києві.

М.Сергєєва. Нові археологічні матеріали до історії Плоської слободи у Києві.

П.Богуш. Запорозькі люльки із села Усть-Кам`янка Апостолівського району Дніпропетровської області.

О.Духін. Городок Козача Пристань на С.Донці.

І.Кулатова. Самійло Величко про пам`ятки археології Полтавщини.

О.Супруненко. Відомості про пам`ятки археології Полтавщини у джерелах XIV-XVI ст.

В.Константинов. Джерела про козацькі гути.

О.Попельницька, А.Чекановський. Побут і виробництво київських цехових гончарів XVIII ст. (за архівними матеріалами).

О.Трухан. З історії Ізюмського слобідського козацького полку.

А.Гуляй. Пам`ятки доби Хмельниччини в колекції Національного музею історії України.

Т.Якубова. Деякі факти про торгові відносини Очакова з Українським козацтвом у XVII-XVIII ст.

Г.Заїка. Про участь українських козацьких полків у російсько-турецькій війні 1735-1739 років.

Б.Колосок. Легенди й документи про укріплення Ізмаїла.

М.Кірсенко. Традиція козацтва і сучасна Україна.

М.Люзняк. До питання про використання матеріалів досліджень доби Українського козацтва у навчально-виховному процесі.

М.Старосільський. Київський козачий полк ім. Б.Хмельницького.

Л.Бурда. Капулівка — найстаріше козацьке село Нікопольщини.

 

Пам`яті І.К.Свєшнікова.

 

 

Випуск 5. Нові дослідження пам'яток археології козацької доби в Україні.

 1996.

 

М.Сікорський. Борисівське поле — слава землі Київської.

В.Лялько. Пам`ятки козацтва у Переяславі.

Н.Ткаченко. Пам`ятки часів козацтва  в музеї архітектури та побуту Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника.

Л.Слованевская. Исследования казацких памятников на Днепропетровщине и Херсонщине.

О.Титова. Каталог пам`яток козацької доби з Луганщини.

І.Симоненко. Дослідження пам`яток українського козацтва в Одеському товаристві історії та старожитностей.

Д.Бадаєв. Козацький комплекс  озброєння: принципи створення та первинний склад (XVIcт.).

Г.Кравчук. Ділова документація Гетьманщини: антропонімічний аспект (до постановки проблеми).

В.Константинов. Знахідка 1905 р.

П.Богуш.  Пам`ятник Богдану Хмельницькому  Івана Кавалерідзе  в Нікополі.

Л.Виногродська. Археологічні дослідження замку у с. Зіньків.

Р.Орлов, О.Стародуб. Дослідження пізньосередньовічного м. Василькова на Київщині у 1994-1995 рр.

С.Бєляєва. Попередні підсумки розкопок Очакова у 1995 р.

В.Корпусова, І.Вітрик. Дослідження давнього валу Очакова.

М.Сергєєва, Ю.Башкатов, П.Михайлов, В.Тимощук. Дослідження комплексів XVII - першої половини XVIII ст. на території колишнього грецького монастиря у Києві (Контрактова площа, 2).

В.Парацій,  Р.Осадчий,  О.Філюк.  Середньовічне  городище  в  с. Мотижин.

Б.Колосок. До історії будівництва в Луцьку храмів св. Якова.

А.Козловський, С.Пустовалов. Дослідження на о. Мала Хортиця в 1995 р.

 

З повідомлень активістів науково-дослідного центру “Часи козацькі”.

 

Звернення учасників п`ятої наукової конференції  з питань виявлення, вивчення та охорони історико-археологічних пам`яток Українського козацтва.

 

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS