КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Бібліографічний покажчик видань науково-дослідного Центру "Часи козацькі".

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ВИДАНЬ

НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЦЕНТРУ "ЧАСИ КОЗАЦЬКІ"

 

НОВІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК

УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА / Ред. кол.: Заремба С.3. (голова), Телєгін Д.Я., Титова О.М. – Вип. 1. – К., 1992. – 83 с.

 

1. Телегін Д., Титова О. Дослідження експедиції “Січі

   Запорозькі” у 1991 р. – С. 1-5.

2. Іллінський В. Попередні підсумки проведених досліджень на

   острові Байда за період 1990-1991 рр. – С. 6-15.

3. Козловський А. Особливості будівництва житлових споруд на

   Кам`янській Січі. – С. 15-25.

4. Шувалов Р. Куяльницьке козацьке кладовище в Одесі. – С. 26-31.

5. Свєшніков І. Особисті речі козаків з розкопок місця

   Берестецької битви. – С. 31-44.

6. Олійник О. Про локалізацію запорозьких зимівників. – С. 45-54.

7. Богуш П. До пошуків зимівника кошового отамана Івана

   Сірка. – С. 55-60.

8. Коваль О. Козацький Білгород-Білогородка. – С. 61-66.

9. Бєляєва С. Попередні підсумки розкопок м. Очакова та

   перспективи подальших досліджень. – С. 67-75.

10. Трипольський І. Нехвороща на Орілі. – С. 75-78.

11. Нефедов В. Нові підводні роботи в районі о. Хортиця у 1990-

     91 роках. – С. 78-83.

 

 

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК УКРАЇНСЬКОГО

КОЗАЦТВА / Ред. кол.: Заремба С.3. (голова), Телегін Д.Я., Титова О.М. – Вип. 2. – К., 1993. – 151 с.

 

12. Заремба С.З. Передмова. – С. 1.

13. Телегін Д., Титова О. Основні підсумки та завдання по

     вивченню та охороні археологічних пам`яток українського

     козацтва. – С. 3-8.

14. Козловський А. Південне Подніпров`я в докозацьку добу. – С. 9-14.

15. Оленковський М. Про деякі історичні, політичні й економічні

     передумови виникнення запорозького козацтва. – С. 15-19.

16. Ленченко О. Запорозька Січ у картах, планах та кресленнях

     XVII-XVIII ст. – С. 19-22.

17. Пономаренко Л. Землі Запорозької Січі на картах XVIII ст. – С. 22-25.

18. Кулатова І. Старожитності козацької доби на Полтавщині. – С. 25-34.

19. Титов В. Пам`ятки часів Запорозької Січі на Криворіжжі. – С. 34-39.

20. Телегін Д., Бойко В. Археологічні дослідження на Олешківській

     Січі у 1991-1992 рр. (попереднє повідомлення). – С. 40-43.

21. Томілович Л. Середнє Поросся в Середньовіччі (нотатки до

     теми). – С. 44-47.

22. Іллінський В. Про роботи на о. Байді. – С. 47-50.

23. Сміленко А. Шекера І. Археологічні дослідження в Корсуні та

     його околицях (1991-1992 рр.). – С. 50-55.

24. Мокляк В. Речі з Солоницького поля в зібранні Полтавського

     краєзнавчого музею. – С. 55-58.

25. Богуш П. До пошуків зимівника кошового отамана

     П.І.Калнишевського в балці Водяній на р. Кам`янці. – С. 59-63.

26. Бурда Л. До питання про місцезнаходження Базавлуцької Січі. – С. 63-68.

27. Козачок Н. Строения казацкого зимовника на о. Хортица в

     устье балки Великая Молодняга. – С. 69-77.

28. Харламов В. Дослідження Межигірського козацького

     монастиря. – С. 77-79.

29. Трофіменко Г. Храми Переяслава часів Гетьманщини. – С. 79-83.

30. Беляєва С. Середньовічний Очаків — дослідження 1992 р. – С. 84-86.

31. Віногродська Л. Дослідження пам`яток українського козацтва у

     Трахтемирові. – С. 87-90.

32. Гончар В. Керамічний посуд часів козацтва на території

     Печерської Лаври. – 91-96.

33. Красенко В. Військо Запорозьке Низове після зруйнування

     нової Запорозької Січі. Військо чорноморських козаків. – С. 96-104.

34. Шувалов Р. Казацкий кош в окрестностях Одессы. – 104-109.

35. Герасимов Д. Гончарні горни XVIII ст. з Києва (за матеріалами

     розкопок урочища Гончарі-Кожум`яки). – С. 109-111.

36. Чміль Л. Орнаменти київської кераміки XVII-XVIII ст. (за

     матеріалами розкопок на Гончарах-Кожум`яках). – С. 112-116.

37. Чекановський А. Керамічні люльки з розкопок 1992 р. в

     урочищі Гончари-Кожум`яки в Києві. – С. 116-119.

38. Козубовський Г. Монетні знахідки з урочищ Гончарі та

     Кожум’яки в Києві. – 120-124.

39. Сергєєва М. Планова структура українського житла XV-XVI ст. – С. 124-129.

40. Сиром`ятніков О., Балакін С. Пізньосередньовічна українська

     кераміка з Києво-Печерської Лаври. – С. 129-133.

41. Балакін С., Реутов А. Пороховий льох XVIII ст. біля

     Павлівського бастіону. – С. 134-138.

42. Якименко О., Савчук А., Спасенко В., Бузян Г., Ткаченко Г.,

    Легенький В. Старе козацьке село Циблі. – С. 138-141.

43. Залізняк Л. Архаїчні корені українського козацтва. – С. 141-146.

44. Виборний В., Самійленко В. Програма досліджень

     археологічних пам`яток часу пізнього середньовіччя на

     території Луганської області. – С. 146-148.

45. Титова О. До написання довідника нерухомих пам`яток

     українського козацтва. – С. 148-149.

 


ДОСЛІДЖЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ'ЯТОК ДОБИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА / Ред. кол.: Телегін Д.Я. (відп. редактор), Титова О.М., Коваль О.М., Довженко Н.Д. – Вип. 3. – К., 1994. – 83 с.

 

І. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

46. Титова О. Перспективи дослідження пам’яток українського

     козацтва XVІ-XVIII ст. – С. 3-6.

47. Телегін Д. Найраніші письмові згадки про назву українського

     козацтва. – С. 6-7.

48. Довженко Н. Витоки, традиції та іновації клейнодів

     українського козацтва. – С. 7-14.

49. Козубовський Г. Походження образу "Козака-Мамая". – С. 14-17.

50. Пономаренко Л. Паланковий устрій Земель і Вольностей

     Запорізької Січі у XVIII ст. – С. 18-19.

51. Коваль О. До питання про походження козацьких зимівників. – С. 19-22.

52. Лякіна Р. Садиби козацької старшини на Подолі у XVIII ст.

     – С. 22-23.

53. Богуш П. Персональна медаль кошового отамана

     П.І. Калнишевського. – С. 23-25.

54. Ляшко С. Я.П.Новицький – дослідник острова Хортиця. – С. 25-26.

55. Ленченко В. Хортицький замок Дмитра Вишневецького. – С. 27-31.

56. Виногродська Л. Пізньосередньовічні матеріали з території

     Трахтемирівського заповідника. – С. 31-35.

57. Красильников К. Археологический аспект истории казацкого

     поселка "Луганской". – С. 36-39.

58. Ивахненко С. Поселения эпохи позднего средневековья на

     Северском  Донце. – С. 40-41.

59. Ключнев М. Исследования крепости-поселения XVII-XVIII вв. у

     с. Нижнетеплое Луганской области. – С. 42-45.

60. Тимощук В., Башкатов Ю. Нові матеріали досліджень

     середньовічного Подолу по вул. Братській. – С. 45-49.

61. Чміль Л, Попельницька О., Чекановський А. Столовий посуд

     XVII-XVIII ст. (за матеріалами розкопок на Подолі). – С. 49-51.

62. Сергєєва М. Керамічні світильники та свічники XVII-XVIII ст. з

     Київського Подолу. – С. 51-54.

63. Чекановський А. Дрібна керамічна пластика XVII-XVIII ст. з

     розкопок Києва (до проблеми вивчення). – С. 54-57.

64. Беляєва С. Комплексні дослідження Очакова у 1993 р. – С. 57-65.

65. Корпусова В. Деякі особливості будівельних залишків

    стародавнього Очакова. – С. 59-61.

66. Якубов В. Про локалізацію фортеці Очаків. – С. 61-64.

67. Якубова Т. Походи козаків на Очаків у XVI ст. – С. 65-66.

68. Мокляк О. Нове свідчення про татарський набіг на

    Полтавщину в 1737 р. – С. 66-68.

 

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ

69. Ярова Г. Музей гетьманства у Києві. – С. 69-70.

70. Суховерхова Н. Хрест гетьмана Петра Конашевича

    Сагайдачного - унікальна історична пам`ятка. – С. 70-71.

71. Книш О. Документальні пам`ятки доби Гетьманщини у

     Національному музеї історії України. – С. 71-73.

72. Нестеренко В. Двері козацького куреня XVIII ст. з експозиції

    Черкаського обласного краєзнавчого музею. – С. 73-74.

73. Константинов В. Маловідомі факти з історії козацтва. – С. 74-75.

74. Бурда Л. Сучасний стан комплексу "Могила Івана Сірка" і

     перспективи його реконструкції. – С. 76-77.

75. Савчук П. Спостереження над пам`ятками козацького часу на

    Лівобережній Київщині. – С. 77-78.

76. До презентації Науково-дослідного колективного підприємства

    (Центру) "Часи козацькі". Колективна угода. – С. 79-81.

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ'ЯТОК УКРАЇНСЬКОГО

КОЗАЦТВА / Ред. кол.: Телегін Д.Я. (відп. редактор), Титова О.М., Довженко Н.Д.  – Вип. 4. – К., 1995. – 86 с.

 

77. Від редакційної колегії. – С. 3-4.

 

І. ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

78. Титова О., Бойко В. Дослідження куреня на Олешківській Січі. – С. 5-9.

79. Олійник О. Архітектурно-будівельні особливості зимівників. – С. 10-13.

80. Діденко С. Особливості будівництва козацьких куренів на

    Запорізькій Січі. – С. 13-14.

81. Литвинов П. Козацькі зимівники Бугогардівської паланки

     кінця XVII – першої половини XVIII ст. на Миколаївщині. – С. 14-16.

82. Сапожніков І., Шувалов Р. Типологія і хронологія кам`яних

    надмогильних хрестів Північно-Західного Надчорномор`я. – С. 17-24.

83. Телегін Д. Про деякі регіональні відміни в надмогильних

     монументах козацької доби в Україні. – С. 25-30.

84. Снитко І. Нова пам`ятка Запорізького козацтва у м. Миколаєві. – С. 31-32.

85. Біляєва С., Корпусова В., Сміленко А., Якубов В. Дослідження

    у м. Очакові у 1994 р. – С. 32-35.

86. Сагайдак М., Тимощук В., Башкатов Ю. Археологічні

     дослідження на території Братського монастиря в м. Києві. – С. 35-38.

87. Сергеєва М. Нові археологічні матеріали до історії Плоської 

    слободи у Києві. – С. 38-41.

88. Богуш П. Запорозькі люльки із села Усть-Кам`янка

    Апостолівського району Дніпропетровської області. – С. 42.

89. Духін О. Городок Козача Пристань на С.Дінці. – С. 43-46.

 

ІІ. ЗА ПИСЬМОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

90. Кулатова І. Самійло Величко про пам`ятки археології

     Полтавщини. – С. 47-49.

91. Супруненко О. Відомості про пам`ятки археології Полтавщини

     у джерелах XIV-XVI ст. – С. 50-54.

92. Константинов В. Джерела про козацькі гути. – С. 54-55.

93. Попельницька О., Чекановський А. Побут і виробництво

     київських цехових гончарів XVIII ст. (за архівними

     матеріалами). – С. 56-58.

94. Трухан О. З історії Ізюмського слобідського козацького полку. – С. 58-62.

95. Гуляй А. Пам`ятки доби Хмельниччини в колекції

     Національного музею історії України. – С. 62-63.

96. Якубова Т. Деякі факти про торгові відносини Очакова з

     Українським козацтвом у XVII-XVIII ст. – С. 64-66.

97. Заїка Г. Про участь українських козацьких полків у російсько-

     турецькій війні 1735-1739 років. – С. 66-69.

98. Колосок Б. Легенди й документи про укріплення Ізмаїла. – С. 70-73.

 

ІІІ. ЧАСИ КОЗАЦЬКІ І СУЧАСНІСТЬ

99. Кірсенко М. Традиція козацтва і сучасна Україна. – С. 74-77.

100. Люзняк М. До питання про використання матеріалів

      досліджень доби Українського козацтва у навчально-

      виховному процесі. – С. 77-79.

101. Старосільський М. Київський козачий полк ім.

     Б.Хмельницького. – С. 80-81.

102. Бурда Л. Капулівка — найстаріше козацьке село

      Нікопольщини. – С. 81-82.

103. Члени НДЦ “Часи козацькі”. Пам`яті І.К.Свєшнікова. – С. 83.

 

 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ – / Ред. кол.: Телегін Д.Я.

(відп. редактор), Титова О.М., Симоненко І.М.—  Вип. 5. – К.,

1996. – 68 с.

 

104. Від редакційної колегії. – С. 3.

 

І. ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

105. Сікорський М. Борисівське поле — слава землі Київської. – С. 4-7.

106. Лялько В. Пам`ятки козацтва у Переяславі. – С. 7-9.

107. Ткаченко Н. Пам`ятки часів козацтва в музеї архітектури та

      побуту Переяслав-Хмельницького державного історико-

      культурного заповідника. – С. 9-11.

108. Слованевская Л. Исследования казацких памятников на

      Днепропетровщине и Херсонщине. – С. 12-15.

109. Титова О. Каталог пам`яток козацької доби з Луганщини. – С. 15-19.

110. Симоненко І. Дослідження пам`яток українського козацтва в

      Одеському товаристві історії та старожитностей. – С. 19-23.

111. Бадаєв Д. Козацький комплекс озброєння: принципи

      створення та первинний склад (XVI cт.). – С. 24-26.

112. Кравчук Г. Ділова документація Гетьманщини:

      антропонімічний аспект (до постановки проблеми). – С. 26-31.

113. Константинов В. Знахідка 1905 р. – С. 31-32.

114. Богуш П. Пам`ятник Богдану Хмельницькому Івана

      Кавалерідзе в Нікополі. – С. 32-34.

 

ІІ. ПАМ’ЯТКИ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ. ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ТА ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

115. Віногродська ЛАрхеологічні дослідження замку у с. Зіньків

      Хмельницької області. – С. 35-38.

116. Орлов Р., Стародуб О. Дослідження пізньосередньовічного

      м. Василькова на Київщині у 1994-1995 рр. – С. 39-40.

117. Бєляєва С. Попередні підсумки розкопок Очакова у 1995 р. – С. 40-42.

118. Корпусова В., Вітрик І. Дослідження давнього валу Очакова. – С. 43-44.

119. Сергеєва М., Башкатов Ю., Михайлов П., Тимощук В.

     Дослідження комплексів XVII – першої половини XVIII ст. на

     території колишнього грецького монастиря у Києві

     (Контрактова площа, 2). – С. 45-46.

120. Парацій В., Осадчий Р., Філюк О. Середньовічне городище в

      с. Мотижин. – С. 47-52.

121. Колосок Б. До історії будівництва в Луцьку храмів св. Якова. – С. 53-58.

122. Козловський А., Пустовалов С. Дослідження на о. Мала

      Хортиця в 1995 р. – С. 59-61.

123. З повідомлень активістів науково-дослідного центру “Часи

      козацькі”. – С. 62-63.

124. Звернення учасників п`ятої наукової конференції з питань

      виявлення, вивчення та охорони історико-археологічних

      пам`яток Українського козацтва. – С. 64-66.

 

 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

В УКРАЇНІ / Ред. кол.: Телегін Д.Я. (відп. редактор), Титова О.М., Симоненко І.М. — Вип. 6. – К., 1997. – 136 с.

 

125. Від редакційної колегії. – С. 3.

 

І. РОЗВІДКИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

126. Заремба С. Доля могили Мазепи. – С. 4-8.

127. Кішик В. Диканські володіння Кочубеїв наприкінці XVII –

      на початку XVIII ст. – С. 8-10.

128. Горбенко С. Могила Мотрони Кочубей. – С. 10-15.

129. Приймак В. До питання про заселеність басейнів  Сули й

      Псла в другій половині XIII – XVII ст. – С. 15-17.

130. Пономаренко Л., Примак А. Заснування Новосербії на

      землях Запорозької Січі. – С. 18-20.

131. Івах О., Борисенко К. Пам’ятки історії Українського козацтва

        на Харківщині. – С. 20-24.

132. Титова О. Козацькі пам’ятки кінця XVIІ-XVIII ст. на

        Миколаївщині. – С. 24-26.

133. Елисеев В. Изучение памятников казачества на

      Николаевщине. – С. 26-27.

134. Прокопенко Л. Казачество в Жовтневом районе

       Корабельного края. – С. 28-29.

135. Заїка Г. Ряське на Орілі. С. – 29-32.

136. Бурда Л. Історичні пам`ятки села Капулівка на Нікопольщині. – С. 33-36.

137. Осадчий Р., Філюк О. Нерухомі пам’ятки Баришівського

      району Київської області. – С. 36-38.

138. Парацій В. Фортифікаційні споруди правобережних земель

      Середнього Подніпров’я першої половини XVII ст. – С. 38-44.

139. Островська Л. Інститут гетьманів та його роль в історії

      Українського козацтва (XV – XVIII ст.). – С. 44-46.

140. Березовська Т. Роль Антона Головатого у створенні

      Чорноморського козацтва. – С. 46-48.

141. Нікітін В. Гайдамацький рух у Побужжі. – С. 48-49.

142. Симоненко І. Дослідження пам’яток Українського козацтва

      губернськими вченими архівними комісіями України (к. ХІХ

     – поч. ХХ ст.). – С. 49-60.

143. Богуш П. Д.Яворницький на археологічних розкопках у 1905

      році. – С. 61-63.

    144. Щербатюк В. Історія козацтва в історичних працях на

     сторінках “Университетских известий”. – С. 63-66.

    145. Корпусова В. З історії досліджень археологічних пам’яток

      козацької доби Інститутом археології НАН України. – С. 66-68.

    146. Красенко В. Чи можливе “святкування” 400-ліття унії в

      Україні. – С. 68-71.

ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

147. Телегін Д. Про так звані “розриті могили” або майдани і їх

      роль в археології та історії доби Українського козацтва XVI-

      XVIII ст. – С. 72-74.

     148. Соколова Л., Супруненко О. Археологічні знахідки козацької

      доби з території Полтавщини (з нових надходжень до фондів

      Полтавського центру археології). – С. 74-78.

     149. Колосок Б. До реконструкції табору Карла ХІІ та  Івана

      Мазепи під Бендерами. – С. 78-80.

     150. Беляєва С. Підсумки археологічних досліджень Очакова у

      1996 р. – С. 80-81.

     151. Діденко О. Керамічні комплекси XVII ст. з Умані. – С. 81-85.

     152. Гугля В., Гугля О. Гончарна піч. – С. 86-91.

     153. Солодар О. Проблеми археологічних досліджень 

      середньовічного поселення та оборонних споруд с.

      Галаганівки. – С. 92-96.

154. Гугля В. Підземні ходи – складова частина системи

      укріплень маєтку Хмельницьких в с. Суботів. – С. 96-98.

155. Кукса Н. Іллінська церква в с. Суботові: історія і сучасність. – С. 98-100.

156. Попованова О. Культові споруди XVII ст. у Чигирині. – С. 100-102.

157. Балакін С., Загребельний О. Дослідження церкви Феодосія

      Печерського. – С. 102-106.

158. Попельницька О., Чекановський А. До історії Грецького

      монастиря на Подолі в Києві. – С. 107-109.

159. Попельницька О. Маловідомі аспекти історії так званого

      “Будинку Петра І” у Києві. – С. 109-111.

160. Мартинюк А. Результати архітектурно-археологічних розвідок

      кварталу на пл. Вічевій у м. Жовкві. – С. 111-116.

161. Супруненко О. Козацька натруска із зібрання

      К.М.Скаржинської. – С. 116-119.

162. Михальчишин І. Кам’яний хрест з Львівської області. – С. 119-120.

163. Звернення учасників шостої науково-практичної конференції

      до віце-прем’єр-міністра України Кураса і.Ф. та міністра

      культури і мистецтв України Остапенка Д.І. – С. 121-122.

164. Хроніка “З життя пам’яток козаччини”. – С. 123–125.

165. Перелік статей, повідомлень і тез, надрукованих в 1-5

      випусках бібліотечки “Часи козацькі”. – С. 127-130.

 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

В УКРАЇНІ. / Ред. кол.: Телегін Д.Я. (відп. редактор), Титова О.М., Симоненко І.М. – Вип. 7. – К., 1998. – 204 с.

 

166. Від редакційної колегії. – С. 3.

 

І. РОЗВІДКИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

167. Заремба С. Пам'ятка — це пам'ять народу, пам'ять людини! – С. 4-8.

168. Островська Л. Питання української державності в козацькі

      часи (XVI-ХVІІІ ст.). – С. 8-10.

169. Klaczewski W. Urzednicy województwa Kijowskiego w ХVІ-ХVІІІ

      wieku. – S. 10-12.

170. Janas Eugeniusz. Kozaczyzna a walka polityczna w Rzeczypospolitej w

      latach 1661-1663.  – S. 12-16.

171. Gmiterek H. Studenci z wojewodztwa Kijowskiego w Akademii

      Zamojskiej  (1595-1784). – S. 17-19.

172. Саламаха В. Останній бій Сірка. – С. 19-25.

173. Панченко В. Відображення світогляду українського козацтва в

      міській геральдиці Гетьманщини. – С. 25-29.

174. Рева Л. Видання кириличного друку козацької доби –

     фундамент розвитку історії української літератури. – С. 29-34.

175. Омельченко М., Затока Л. Відображення козацької доби в

      Україні на ділових паперах. – С. 35-39.

176. Гуляй А. Документально-історичні пам'ятки доби Руїни в

      збірці НМІ України. – С. 39-41.

177. Мокляк В. Опис втраченого архіву родини Кочубеїв як

      джерело для історії Полтавського полку (попереднє подання). – С. 41-44.

178. Лисенко С. Яків Незабитовський – забутий герой боротьби з

      татарськими набігами у 70-ті роки XVI ст. – С. 44-49.

179. Щербатюк В. Розповідають експонати Лисянського

     Державного районного історичного музею про козацтво

    Лисянщини та козацько-селянські визвольні рухи у краї. – С. 49-53.

180. Красенко В. Повстання козаків і селян 1768 р. в

      Правобережній Малій Руси-Україні. Гайдамаччина. – С. 53-57.

181. Константинов В. Козацька тематика у фондах Церковно-

      археологічного музею при Київській духовній академії. – С. 57-60.

182. Ластовський В. Духовенство Переяславсько-Бориспільської

      єпархії та Запорозька Січ у  XVIII ст. – С. 60-62.

183. Силенко Г. Українське бароко. – С. 62-65.

184. Кепін Д. Приватне колекціонування в Україні ХVІІ-XVIII ст. – С. 65-68.

185. Філюк О., Осадчий Р. Середньовічна залізоробна

      промисловість в гідронімах і топонімах. – С. 68-72.

186. Пономаренко Л. Заснування Слов'яносербії на Землях і

      Вольностях Запорозької Січі. – С. 73-74.

187. Попельницька О. „Київські адреси” гетьмана І.Мазепи. – С. 74-76.

188. Примак А. Козацька доба в пам'ятках архітектури на

      сторінках «Киевской старины». – С. 76-80.

189. Кукса Н. З історії Іллінської церкви. – С. 80-88.

190. Богуш П. Нікопольська Покровська церква — козацьке чудо

      ХУІІІ ст. – С. 88-92.

191. Яруцький Л. Запорозька церква в м. Кальміусі. – С. 92-95.

192. Колосок Б. Волинські фортеці. – С. 96-100.

193. Симоненко І. Екскурсійний потенціал залишків колишніх

      запорозьких січей. – С. 100-102.

 

ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

194. Телегін Д. В пошуках зимівника кошового Петра

      Калнишевського. – С. 103-106.

195. Козловський А. Результати досліджень останніх років на

      острові Байда. – С. 106-112.

196. Пустовалов С. Загальний огляд та перспективи розкопок на

      о. Байда (Мала Хортиця). – С. 112-115.

197. Титова О. Пам'ятки козацької доби на Київщині (за

      археологічними матеріалами). – С. 115-119.

198. Титов В. Дослідження пам’яток козацької доби на Криворіжжі

      у 1993-1997 рр. – С. 119-124.

199. Орлов Р., Стародуб О. Васильків ХУІІ-ХУІІІ ст. за даними

      археологічних досліджень. – С. 124-127.

200. Тетеря Д., Якименко О. Колекція пізньосередньовічних

      керамічних люльок з с. Циблі. – С. 127-130.

201. Виногродська Л. Нові дані про розкопки у Трахтемирівському

      заповіднику в 1997 році. – С. 131-138.

202. Білецька О., Нерода В. Пам'ятки доби пізнього середньовіччя

      Черкащини. – С. 138-143.

203. Діденко О. Городища Уманського полку. – С. 144-147.

204. Назаров О. Нові археологічні дослідження

      пізньосередньовічного Корсуня. – С. 148-151.

205. Горішній П., Діденко О. Середньовічна кераміка із розкопок

      у Чигирині. – С. 151-157.

206. Попованова О., Горішній П. Люльки XVII—ХУШ ст. із фондів

      Національного історико-культурного заповідника «Чигирин»

(за матеріалами археологічних розкопок 1991-1993 рр. у

     м. Чигирині). – С. 157-161.

207. Гугля В. Із матеріалів рятувальних розкопок в селі Суботів. – С. 161-165.

208. Лазоренко А. Керамічні знахідки доби пізнього середньовіччя

     біля селища Червоне. – С. 165-167.

209. Білецька О. До ідеї створення археологічного музею в

      Чигирині. – С. 167-171.

210. Товкайло М. Про місцезнаходження Гардового острова, Гарду

      та інших козацьких пам'яток (історична довідка). – С. 171-175.

211. Біляєва С., Ерзой І. Археологічні дослідження історичного

      центру Очакова у 1997 р. – С. 176-178.

212. Кучугура Л., Саєнко Р. Козацькі старожитності м. Маріуполя

      та його околиць. – С. 178-187.

213. Загребельний О., Балакін С. Гутне скло Києво-Печерської

      лаври. – С. 187-191.

214. Попельницька О. Кахлі ХУШ ст. з Чернігівщини з колекції

      НМІУ. – С. 192-193.

215. Звернення учасників Сьомої міжнародної наукової

      конференції з питань виявлення, вивчення та охорони

      історико-археологічних пам'яток українського козацтва. 25-

      26 березня 1996 року, м. Київ. – С. 194-195.

216. Заступник міністра Новохатько Л. Українське товариство

      охорони пам’яток історії та  культури. Науково-дослідний

      центр “Часи козацькі”. – С. 196.

217. Пропозиції до програми заходів щодо відзначення 350-річчя

      початку Визвольної війни (1648—1654 рр.) під проводом

      Б.Хмельницького на 1998-1999 рр. – С. 197.

218. Хроніка “З життя пам'яток козаччини” 1997 р. – С. 198-199.

219. Календар знаменних дат на 1998 рік. – С. 199.

220. Рецензія на навчальне видання “Археологія українського

      козацтва XVI-ХVІІІ ст.”. – С. 200-201.

 

 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

В УКРАЇНІ / Ред. кол.: Телегін Д.Я. (відп. редактор), Титова О.М. (заст. відп. редактора) та ін. – Вип. 8. – К., 1999. – 246 с.

 

221. Від редакційної колегії. – С. 3.

 

І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ ТА АРХІТЕКТУРИ КОЗАЦЬКОІ ДОБИ

222. Коваленко В., Моця О., Ситий Ю. Археологічні дослідження

      Батурина в 1995-1997 рр. – С. 4-8.

223. Пустовалов С. Дослідження на о. Мала Хортиця в 1998 р. – С. 8-12.

224. Титова О. Комплекс матеріальних залишків з куреня

      Олешківської Січі. – С. 12-14.

225. Біляєва С. З досвіду українсько-турецького співробітництва у

      дослідженні пам’яток козацького періоду. – С. 14-17.

226. Ключнєв М. До питання про місцезнаходження зимівника

      Макара Безрідного. – С. 17-20.

227. Кравченко Э. Раскопки поселения "Казачья Пристань" на

      Северском Донце. – С. 21-23.

228. Гаврилов С., Гребенников ВКозацький вартовий пост на

      мису Аджигол. – С. 23-26.

229. Орлов Р. Картографія про середньовічний Вишгород. – С. 27-32.

230. Назаров О., Кравченко О. Середньовічний Корсунь за

      матеріалами археологічних розвідок. – С. 33-35.

231. Овчарик А., Приймак В. Археологічні аспекти вивчення битви

      на Ворсклі 1399 року. – С. 36-42.

232. Ганжа П. Сумна доля останків з могили кошового отамана

      Івана Сірка (або про мозок з “конфігурацією”). – С. 42-45.

233. Сохацький М. Кам'яні хрести козацької доби на Борщівщині. – С. 46-47.

234. Дехтярчук О. Кам'яні хрести Волині, Лубенщини. – С. 47-51.

235. Березовська Т. Козацький некрополь на маєтних землях

      видатного історика і композитора М.М.Аркаса. – С. 51-54.

236. Титов В. Дослідження пам'яток козацького періоду на

      Криворіжжі. – С. 55-58.

237. Куштан Д. Пізньосередньовічні матеріали з охоронних

      розкопок у Черкасах. – С. 58-60.

238. Кулатова І. Майдани на Коломаку. – С. 60-65.

239. Белько О. Знахідки з Лубенщини. – С. 65-67.

240. Нефедов В., Остапенко М., Кобалія Д. Запорозька чайка

      першої половини ХУШ ст. в річці Старий Дніпро біля

      о. Хортиця. – С. 67-71.

241. Сашка Т. Башта Дорошенка в Чигирині: історія та

      археологічні знахідки. – С. 71-76.

242. Гугля В. Пічні кахлі с. Суботова сер. ІІ – пол. XVII ст. – С. 76-81.

243. Гугля О., Гугля В. Кам'яна піч XVII століття: реконструкція. – С. 82-85.

244. Діденко О. Орнаментація кахлів пізнього середньовіччя на

      матеріалах з Уманщини. – С. 85-92.

245. Коваленко О. Кахлі гетьманської доби з Полтави. – С. 92-98.

246. Паталах О. Козацька печатка з села Любимівка на

      Херсонщині. – С. 98.

247. Мірущенко О. Козацькі сокири з колекції Запорізького

      обласного краєзнавчого музею. – С. 98-199.

248. Дашевська І. Археологічні дослідження як джерело музейного

      відтворення куренів Запорозької Січі. – С. 102-104.

249. Бєльков С., Рябченко О. Класифікація нерухомих пам'яток

      археологічної спадщини. – С. 105-107.

250. Заґребельний О., Балакін С. Археологічні дослідження на

      подвір'ї Воскресінської церкви. – С. 107-111.

251. Кукса Н. До історії Михайлівської церкви в Суботові. – С. 112-118.

252. Андрусенко Г. Межигірський Спас і українське козацтво. – С. 118-123.

253. Бреяк О. Будівлі Києво-Межигірського монастиря. – С. 123-129.

254. Колосок Б. Найдавніші споруда римсько-католицького

      біскупства в описах Луцького замку. – С. 129-133.

 

ІІ. РОЗВІДКИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА.

ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

255. Ластовський В. Про стосунки Остафія Дашковича з

      українським козацтвом. – С. 134-136.

256. Пономаренко Л., Ярова Г. Паланковий устрій земель і

      Вольностей Запорозької Січі. – С. 136-138.

257. Попованова О. Чигиринські полковники періоду Визвольної

      війни українського народу 1648-1657 р.р. – С. 138-144.

258. Бурда Л. Визвольна війна і Чортомлицька Січ (участь у

      Визвольній війні запорожців Чортомлицької Січі). – С. 144-147.

259. Богуш П. Про участь представників різних народностей у

      Визвольній війні українського народу 1648-165рр. – С. 147-150.

260. Островська Л. Дипломатична діяльність Богдана

      Хмельницького. – С. 151-154.

261. Майданець І. Козацтво в обороні православної віри у першій

      половині XVII ст. – С. 154-156.

262. Попельницька О. До проблеми соціально-історичної

      топографії київського Подолу: про "київське коріння"

      гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – С. 156-157.

263. Красенко В. Азовське козацьке військо. – С. 157-161.

264. Панченко В. Геральдика сотенних містечок Прилуцького

      козацького полку. – С. 161-164.

265. Бузян Г., Роздобудько М., Тетеря Д. Історичне підґрунтя

        пізньосередньовічного герба Переяслава. – С. 164-167.

266. Бондар Б. Герботворення міста Тульчина. – С. 168-170.

267. Супруненко О. Пам'ятки археології Полтавщини у джерелах

      другої половини XVIII ст. – С. 170-176.

268. Рева Л. Стародавній і середньовічний Київ – центр давньої

      української культури. – С. 176-179.

269. Омельченко М. Папір та папірні Київщини та Чернігівщини

      часів козацької доби. – С. 179-183.

270. Дятлов В. Писемні пам’ятки ХVІ – ХVІІІ ст. про Києво-

      Гнилецький монастир. – С. 183-187.

271. Кривошея І., Подойніцина Н. Уманський полк на сторінках

        “Кройніки” Феодосія Софоновича. – С. 187-190.

272. Мокляк В. Документальні пам’ятки з історії українського

      козацтва в зібранні К.М.Скаржинської. – С. 190-193.

273. Гуляй А. Документальні пам’ятки доби гетьманщини в збірці

         Національного музею історії України. – С. 193-195.

274. Жогіна І. Хронологічні формули у східнослов’янському

      літописанні ХVІІ ст. (на матеріалі Літопису Самовидця). – С. 195-198.

275. Шевчук І. Особливості використання імперативних

      конструкцій в діловій документації Гетьманщини ХVІІІ ст. – С. 198-201.

276. Денисюк В. Традиції козацького літописання в “Історії русів”. – С. 201-204.

277. Зелінська О. Назви навчальних закладів у середньовічній

      Україні. – С. 205-207.

278. Бульвінський А. До питання про царські “пункти” для Війська

        Запорозького 1657 року. – С. 208-218.

279. Кепін Д. Климентій Зіновіїв як етнограф. – С. 218-223.

280. Константинов В. Козацька тематика в дослідженнях

      української діаспори. – С. 223-225.

281. Симоненко І. Яків Новицький – дослідник пам’яток

      українського козацтва. – С. 225-229.

282. Корпусова В. Погляди М.Волошина на нищівну роль Росії у

      культурі Криму козацьких часів. – С. 230-232.

283. Козацька хроніка – 1998-1999 рр. – С. 233-240.

284. Щербак В. До питання історії козацької доби в Україні. – С. 241-242.

 


НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

В УКРАЇНІ / Ред. кол.: Телегін Д.Я. (відп. редактор), Титова О.М. (заст. відп. редактора) та ін. – Вип. 9. – К., 2000. – 228 с.

 

285. Від редакційної колегії. – С. 3.

 

І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ ТА АРХІТЕКТУРИ КОЗАЦЬКОІ ДОБИ

286. Симоненко І., Титова О. Сучасний стан пам’ятних місць

      українського козацтва на Низовому Дніпрі. – С. 4-11.

287. Коваленко В., Ситий Ю. Цвинтар козацької доби поблизу с.

        Шестовиця на Чернігівщині. – С. 11-17.

288. Куштан Д. Нові археологічні матеріали до вивчення історії

        пізньосередньовічних Черкас. – С. 17-21.

289. Овчинников Е. Історико-культурна пам’ятка “Гайдамацькі

      льохи” на батьківщині Т.Шевченка. – С. 22-26.

290. Титов В. Фортеці на території м. Дніпропетровська. – С. 26-32.

291. Біляєва С., Єрсой Б. Археологічні дослідження пам’яток

      османської культури в Україні у 1999 р. – С. 32-35.

292. Діденко О. Торгові ряди ХVІІІ ст. в Умані. – С. 35-36.

293. Чернікова І. Житлові споруди Слобожанщини другої

      половини XVII – XVIII ст. (на прикладі поселення Верхній

      Салтів). – С. 37-40.

294. Заїка І. Орнаментація кахлів верхньосалтівського поселення. – С. 40-43.

295. Мартиненко Л., Чекановський А. Кахлі з розкопок

      Михайлівського Золотоверхого собору. – С. 44-46.

296. Гугля В. Суботівські кахлі ХVII століття: до питання

      технології виготовлення. – С. 46-51.

297. Попельницька О. Полив’яний декоративний і столовий посуд

      XVII – ХVIII ст. з Києва (за колекційними матеріалами

      фондових зібрань НМІУ). – С. 51-58.

298. Зажигалов О. Спроба класифікації козацької холодної зброї

      ХVІ-ХVІІІ ст. (за археологічними джерелами). – С. 59-64.

299. Ченцова Н. Козацька колекція в Дніпропетровському

      історичному музеї ім. Д.Яворницького. – С. 64-67.

300. Чорна К. Козацькі старожитності у Херсонському

      краєзнавчому музеї. – С. 68-71.

301. Приймак В., Юдін М. Археологічні пам’ятки та музейні

      колекції доби українського козацтва Сумської області (до

      проблеми вивчення та використання). – С. 71-73.

302. Маламуж О. Скарб монет ХVІІ ст. (із фондів НІКЗ

     “Чигирин”). – С. 74-81.

303. Сапєгін С. До питання історії вивчення майданів

      Полтавщини. – С. 82-86.

304. Супруненко О., Супруненко О. До питання про пограбування

      курганів на Полтавщині за козацької доби. – С. 86-91.

305. Товкайло М. Типологія і хронологія дерев’яних

      стовпоподібних намогильних знаків з Середньої

      Наддніпрянщини. – С. 91-97.

ІІ. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

306. Васильєв М. Контакти населення Лівобережжя з козаками

      Олешківської Січі. – С. 98-100.

307. Мокляк В. Автобіографії полтавської полкової та сотенної старшини як

       джерело для вивчення історії Полтавського полку. – С. 100-102.

308. Попованова О. Чигиринський козацький полк та його

      полковники після поразки Української національної революції

      1677-1714 рр. – С. 102-107.

309. Натикач П. Житомирщина і перші козацькі гетьмани. – С. 108-110.

310. Іващенко О. Криштоф Косинський і Житомирська земля. – С. 110-112.

311. Ярмошик І. Збройні виступи населення Житомирщини проти

      польсько-католицького гніту в ХVІІ ст. – С. 112-114.

312. Молошик Л., Охріменко Г. Костка-Наперський – ватажок

      повстання на Краківщині. – С. 115-117.

313. Андрусенко Г. З життя межигірської обителі. – С. 117-122.

314. Бреяк О. Дослідники Межигір’я. – С. 122-127.

315. Кукса Н. Медведівський Миколаївський чоловічий монастир. – С. 127-132.

316. Макаров П., Богуш П. Діяльність православної церкви –

      яскраві штрихи в історії Війська Низового Запорозького. – С. 133-137.

317. Ластовський В. Духовенство – козацтво – гайдамаччина на

      Наддніпрянщині у ХVІІІ ст. – С. 137-142.

318. Макаров П. Універсальність — провідна особливість артилерії

      запорозьких козаків. – С. 142-145.

319. Богуш П. Доля запорозьких куренів у Нікополі. – С. 145-148.

320. Коцаренко В. Переговоры у Торской черты. – С. 148-154.

321. Момрик А. Походження етнонімів козаки та черкаси в

      історіографічних джерелах ХVІ-ХІХ ст. – С. 154-158.

322. Гайда Л., Кизименко О. Петро Кизименко – дослідник історії

      Запорозького козацтва у центральноукраїнському регіоні.   С. 158-160.

323. Богуш П. Портрет першої жінки Нікополя кінця ХVІІІ ст. –

      попаді Анни Крем’янської. – С. 160-163.

324. Фартушний Ю. Свобода козацтва, як вимір свободи нації (за

      мотивами ранніх творів Андрія Яковліва). – С. 163-165.

325. Жогіна І. Лексеми на позначення часу в староукраїнському

      літописанні XVII ст. на матеріалі Літопису Самовидця). – С. 166-169.

326. Омельченко М. Про папір Літопису Самійла Величка. – С. 169-172.

327. Миронюк О. Український мовний етикет козацької доби. – С. 173-177.

328. Лазаренко О. Мова листування Лазаря Барановича з

      козацькими гетьманами. – С. 177-181.

329. Рева Л. Галятовський Іоаникій – український письменник,

      церковно-освітній і громадський діяч, засновник теоретичних

      засад барокової проповіді. – С. 181-186.

330. Зелінська О. “Первое учение отрокамъ” Ф.Прокоповича –

      пам’ятка педагогічної літератури ХVІІІ ст. – С. 187-188.

331. Бурковецька І., Кривошея І. Ойконіми Уманщини як пам’ятки

      мови доби козаччини. – С. 189-191.

332. Денисюк В. Власні назви документів в “Истории русов”. – С. 192-196.

333. Шевчук І. Особливості використання імперативних

      конструкцій в “Истории русов”. – С. 196-199.

ІІІ. ГІПОТЕЗИ ТА ДИСКУСІЇ

334. Михальчишин І. Традиційне і реальне у вивченні історії

      запорозького козацтва. – С. 200-203.

335. Пустовалов С, Тимченко Н. Переносные солнечные часы

      ХVII века с о.Малая Хортица. – С. 203-209.

336. Березовська Т. Козацький маяк на Аджиголі: гіпотези чи

      реальність. – С. 210-212.

337. Рудницький Ю. Ієремія Вишневецький: спроба реабілітації. – С. 212-217.

338. Бурда Л. Чи упокоїться душа І.Сірка після перепоховання?.– С. 217-219.

339. Омельченко Г. Кодак – духовна спадщина народу –

      потребує термінового вирішення. – С. 219-222.

340. Рішення Дев’ятої Всеукраїнської науково-практичної

      конференції “Нові дослідження пам’яток козацької доби в

      Україні”, проведеної НДКП (Центром) “Часи козацькі”,

      Українським товариством охорони пам’яток історії та

      культури, Центром пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

      22-23 березня 2000 р. у м. Києві. – С. 223-224.

 

 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

В УКРАЇНІ / Ред. кол.: Телегін Д.Я. (відп. редактор), Титова О.М. (заст. відп. редактора) та ін. – Вип.10. – К., 2001. – 264 с.

 

341. Телегін Д, Титова О. Десять років діяльності Центру “Часи

       козацькі”. – С. 3-8.

 

І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

342. Супруненко О. Козацька проблематика у дослідженнях

      Полтавського центру археології 2000 р. – С. 10-18.

343. Ключнєв М. Селітроваріння на Луганщині у добу пізнього

      середньовіччя (за даними археології). – С. 18-22.

344. Біляєва С. До питання про походження Очакова. – С. 22-26.

345. Виногродська Л., Петрашенко В. Дослідження пам’яток

      пізньосередньовічної доби на території Канівського 

      узбережжя 2000-2001 рр. – С. 26-32.

346. Горішній П. Козацький цвинтар у Чигирині: поховальний

      обряд, антропологія, археологічний матеріал. – С. 32-39.

347. Діденко Я. Фрагменти жіночого костюма ХVІІ ст. – С. 40-43.

348. Ибрагимова А. Заключение по результатам археологической

      экспедиции БГИКЗ. 2000 г. – С. 43-48.

349. Погорілець О., Стопенчук С. Про початок систематичного вивчення

       замчища “Ракочі”, розташованого поблизу смт Меджибожа

       Летичівського р-ну Хмельницької обл. – С. 48-53.

350. Мазурик Ю. Обстеження городищ доби пізнього

      середньовіччя басейну р. Липа на Волині. – С. 53-58.

351. Тетеря Д. Пізньосередньовічні матеріали з охорони

      досліджень в Переяславі 1998-1999рр. – С. 59-63.

352. Назаров О. Нововиявлені пам'ятки та випадкові знахідки

      старожитностей козацької доби на території Городищенського

      та Корсунь-Шевченківського районів Черкаської області. – С. 63-66.

353. Гугля В., Ляшко Ю. Пізньосередньовічні знахідки коло с.

      Червона Слобода Черкаського району. – С. 66-68.

354. Білошапка В., Петренко І., Кірман В. Про знахідки

      в поселенні доби козаччини в селі Бірки – володінні гетьмана

      Богдана Хмельницького. – С. 68-73.

355. Паталах О. Нові дані про козацькі могили на Херсонщині. – С. 74-75.

356. Новик Т. Археологічні дослідження пізньосередньовічної

      споруди в Чернігові. – С. 76-79.

357. Заїка І. Кераміка ХVІІ – ХVІІІ ст. Верхньосалтівського

      селища. – С. 79-83.

358. Гугля В. Пізньосередньовічні кахлі с.Суботова: технологія

        виготовлення керамічної форми-негативу. – С. 83-88.

359. Василенко А., Ігнатенко І. Чернігівські кахлі з розкопок 1992-

      2000 рр. – С. 88-90.

360. Коваленко О. Пізньосередньовічна кахля з Полтави. – С. 91.

361. Попельницька О. Монетно-речовий скарб ХVІ-ХVІІ ст. з села

      Старосілля на Черкащині. – С. 92-94.

362. Мірущенко О. Колекція козацьких речей Бодянського О.В. – С. 95-98.

363. Зажигалов О. Козацька артилерія (за музейними збірками). – С. 99-103.

364. Моця Б. Лучники в козацькому війську. – С. 103-106.

 

ІІ. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК

ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

365. Натикач П. Соціально-політичні вимоги учасників селянсько-

      козацьких повстань кінця ХVІ ст. – С. 107-110.

366. Палій А. Участь українського козацтва у війнах Польщі 1604-

      1618 років за московський трон (історичний нарис). – С. 110-119.

367. Якубова Т. Участь запорозького козацтва в штурмі Очакова в

      часи російсько-турецької війни. – С. 119-121.

368. Богуцький І. Про події під час Визвольної війни (1648-1654 рр.)

       на Поділлі у межиріччі Збруча і Південного Бугу. – С. 121-123.

369. Ярмошик І. Козацькі сторінки історії села Паволоч на

      Житомирщині. – С. 123-126.

370. Довгий І. Леонтіївка – відлуння козацької вольності. – С. 127-129.

371. Пономаренко Л. Заселення східної околиці земель та

      Вольностей Запорозької Січі у ХVІІ-ХVІІІ ст. – С. 130-132.

372. Ластовський В. Особливості розвитку канонічного права на

      Запорозькій Січі. – С. 132-134.

373. Біляшівський Б. Чисельність парафіяльних шкіл Гетьманщини

      у ХVІІІ ст. За матеріалами полкових ревізій. – С. 135-139.

374. Васильєв М. Взаємовідносини Івана Мазепи з Києво-

      Печерською лаврою. – С. 139-142.

375. Кузьмук О. Межигірський монастир і Нова Січ (1734-1775). – С. 142-148.

376. Андрусенко Г. Козацькі могили в Межигір’і. – С. 149-153.

377. Руденок В. Чернігівський Іллінський монастир за козацької

      доби. – С. 153-156.

378. Черняков С. Меценатська діяльність гетьмана

       І.Скоропадського на Чернігівщині. – С. 153-156

379. Старостін В.Бердик О. Хрестовоздвиженська церква в козацькому

      селі Діївка (м. Дніпропетровськ) – невідома пам'ятка української

      архітектури початку XIX століття. – С. 159-162.

380. Колосок Б. Красносельський та Чернчицький монастирі. – С. 163-169.

381. Кукса Н. Дерев’яна скульптура Спасителя ХVІІІ століття з

      Мотронинського монастиря. – С. 169-172.

382. Панченко В. Нові знахідки пам'яток міської геральдики

      Правобережної України ХVІІІ ст. (за матеріалами фондів ЦДІА

      України в м. Києві). – С. 172-176.

383. Попованова О. Чигиринські полковники періоду Руїни 1657-

      1676 рр. – С. 176-182.

384. Гуляй А. До історії старшинського роду Ґалаґанів (українські

      землі на поч. XVIII ст.) – С. 182-185.

385. Петровський А. Мелхісидек Значко-Яворський – одна з

      найяскравіших постатей української історії ХVІІІ ст. – С. 186-188.

386. Франчук В. Нащадки запорожців в українській культурі. – С. 188-191.

387. Мальков С. Козацька військова музика. – С. 192-194.

388. Догузов В. Медична допомога в козацьких військах. – С. 195-197.

389. Бушак С. Українські народні картини “Козаки мамаї” в

      контексті сарматської культури. – С. 197-203.

 

ІІІ. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

390. Омельченко М. Види та формати паперу з архіву Коша Нової

     Запорозької Січі. – С. 204-207.

391. Колосова В. Козацтво кінця ХVІІ - поч. ХVІІІ ст. очима поета-

      сучасника. – С. 207-211.

392. Горобець В. “Записні книги” ХVІІІ ст. в історії вітчизняної

      культури і мови народу. – С. 211-213.

393. Жогіна І. Деякі морфологічні особливості мови Літопису

      Самовидця XVII ст. – С. 213-217.

304. Лазаренко О. Вплив української мови на написання носових

      голосних у польськомовних творах Лазаря Барановича. – С. 218-222.

395. Миронюк О. Історія слова пан в українській мові. – С. 222-227.

396. Синиця І. Історико-філологічне значення лексеми “козак” у

      розумінні М.І.Костомарова (на матеріалі історичного

      дослідження “Богдан Хмельницький”). – С. 227-230.

397. Рева Л. “Тріодь пісна” та “Тріодь цвітна” як різновиди

     слов’янських кириличних стародруків. – С. 230-233.

398. Богуш П. До 400-рiччя вiд дня народження Гiйома Левассера

      де Боплана. Нiкопольщiна. Г. Боплан. Б.Хмельницький.

     О.Довженко. – С. 233-238.

399. Примак А. Козацька тематика у дослідженнях

      М.Ф.Біляшівського. – С. 238-240.

400. Константинов В. Козацька тематика на сторінках часопису

      “Нива”. – С. 241-243.

401. Богуш П. Козацтво і Нікопольщина у поезії Петра Біби. – С. 243-248.

 

ІV. ГІПОТЕЗИ ТА ДИСКУСІЇ

402. Рудницький Ю. До питання про ймовірність державного

      перевороту в Речі Посполитій в 1647 р. – С. 249-253.

403. Бурда Л. Перезахоронення останків Сірка у 1967-2000 роках. – С. 253-255.

404. До 80-річчя почесного громадянина м. Нікополя, лауреата

     премії Українського товариства охорони пам’яток історії та

     культури ім. В.Антоновича, дійсного члена науково-дослідного

     центру “Часи козацькі” Павла Михайловича Богуша. – С. 256.

405. Нові видання. – С. 257.

406. Рішення Десятої Всеукраїнської науково-практичної

      конференції. – С. 258-259.

 

 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

В УКРАЇНІ / Ред. кол.: Телегін Д.Я. (відп. редактор), Титова О.М. (заст. відп. редактора) та ін. – Вип. 11. – К., 2002. – 264 с.

 

І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ ТА АРХІТЕКТУРИ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

407. Супруненко О. Пам'ятки козацької доби Посулля у матеріалах

      розвідок В.Г.Лянскоронського. – С. 3-10.

408. Кукса Н. Наукові досліди Гната Яковича Стеллецького по

     “З’ясуванню історичної тайни Богдана” в Суботові (20-ті рр.

     ХХ ст.). – С. 10-17.

409. Виногродська Л. Історико-археологічні дослідження на

      території замку Острозьких в м. Старокостянтинів

      Хмельницької області. – С. 18-24.

410. Погорілець О., Стопенчук С. Дослідження залишків

      укріплення періоду пізнього середньовіччя поблизу смт

      Меджибіж Летичівського району Хмельницької області. – С. 24-28.

411. Біляєва С., Єрсой Б. Дослідження Карантинного двору

      Білгород-Дністровської фортеці. – С. 28-30.

412. Стрихар М. Дослідження Василіанського Свято-

      Здвиженського монастиря у с. Міжгір’ї (Монастирьок) на

      Тернопільщині. – С. 31-33.

413. Кобалія Д. Речовий комплекс з місця підйому “козацького

      човна” 1737-1739 рр. – С. 34-39.

414. Тітов В. Розвідки на пам’ятках козацької доби. – С. 40-44.

415. Тітов В. Козацькі кам'яні могильні хрести в с. Ленінське та

      Мар'янське на Дніпропетровщині. – С. 45-48.

416. Кучугура Л. Рідкісна знахідка козацької булави у Північному

      Приазов’ї. – С. 49-52.

417. Попельницька О. Кахлі XVI-XVII ст. з Національного музею

      історії України. – С. 52-54.

418. Заїка І. Керамічний комплекс пізньосередньовічного

      Мохнача. – С. 55-59.

419. Гугля В. Керамічне виробництво XVII-XVIII ст.: штрихи до

      технології. – С. 59-62.

420. Зажигалов О. Вивчення пізньосередньовічної поливної

      кераміки за допомогою новітніх фізико-хімічних методів. – С. 62-65.

421. Фінадоріна Д. З досвіду реставрації української

      пізньосередньовічної кераміки. – С. 65-68.

422. Рейда Р. Келепи в збірці Полтавського краєзнавчого музею. – С. 68-71.

423. Супруненко О., Павленко Б. Деталі кулелійок XVII ст. з

      Черкас. – С. 71-74.

424. Коваль В. Слово о бутылке (попытка исторического

      исследования). – С. 74-81.

425. Титова О. Відтворення нерухомих пам’яток українського

      козацтва. До постановки питання. – С. 81-84.

426. Борисенко О. Спроба реконструкції січової церкви в

      історико-етнографічному комплексі “Запорозька січ” на

      острові Хортиця. – С. 84-89.

427. Кепін Д. Із зарубіжного досвіду консервації археологічних

      пам’яток з деревини. – С. 89-92.

428. Василенко Т. Козацькі поселення кінця XVIII ст. на Півдні

      України. – С. 92-96.

429. Балакін С. Деякі підсумки охоронних археологічних

      досліджень на території Києво-Печерського заповідника у

      2001 р. – С.-96-101.

430. Колосок Б. Мандри міста Бендери. – С.102-104.

 

ІІ. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

431. Заремба С. Стрімка течія життя може загубити наші святині. – С. 105-110.

432. Ластовський В. Правовий статус Запорозької Січі. – С. 110-112.

433. Полтавець С. Деякі зауваження до еволюції політичних

      відносин між шляхтою та Військом Запорозьким в добу

      Хмельниччини. – С. 112-115.

434. Ляшко О. Принципи козацької демократії та політичне

      сьогодення України. – С. 115-120.

435. Панченко В. Міські печатки Середини-Буди ХVІІІ століття. – С. 121-122.

436. Попованова О. Герб Богдана Хмельницького. – С. 122-126.

437. Богуш П. Нове про викуп Богдана Хмельницького. – С. 126-129.

438. Васильєв М. Взаємовідносини гетьмана Данила Апостола з

      різними станами Лівобережної України. – С. 129-132.

439. Мазур Ю., Андрусенко Г. До 300-ліття козацько-селянського

      повстання на Правобережній Україні 1702-1704 рр. – С. 132-141.

440. Романцов О. Протистояння гетьмана І.Мазепи і царя Петра І

     (жовтень-листопад 1708 р.). – С. 141-144.

441. Стефанюк С. Історико-культурні пам'ятки козацької доби. – С. 144-148.

442. Кузьмук О. Києво-Софійський катедральний монастир і

     Нова Січ. – С. 148-152.

443. Івакін В. Князі Вишневецькі та українське козацтво. – С. 152-155.

444. Кривошея І. Шляхта Уманщини ХVІ-ХVІІ ст. – С. 155-158.

445. Кривошея Ір. Старшинські родоводи ХVІІ – ХVІІІ ст.

      (Бубнівська сотня Переяславського полку). – С. 158-164.

446. Подойніцина Н. Шляхетство Правобережної України ХVІІ –

      ХVІІІ ст. (історіографія другої половини ХХ ст.). – С. 164-168.

447. Мокляк В. До питання про склад Полтавського козацького

      полку. – С. 168-173.

448. Гуляй А. До історії шляхетського роду Проскур-Сущанських

      (“Євангеліє Учительне ” 1637 р. з колекції НМІУ як історичне

      джерело). – С. 173-177.

449. Кучеренко М. До питання про козацький період у родоводі

      Михайла Грушевського. – С. 177-182.

450. Палій А. Яків Кухаренко останній отаман Чорноморського

      козацького війська. – С. 183-188.

452. Березовська Т. Просопографічний портрет роду Аркасів. – С. 188-192.

453. Бушак С. Українські народні картини типу “Козак Мамай” та

      портрети козацької старшини (типологічні паралелі). – С. 193-198.

454. Травкіна О. Роль Чернігівського колегіуму у формуванні

      національної еліти. – С.198-201.

455. Майданець І. Богдан Хмельницький і релігійна ситуація на

      Волині. – С.201-204.

456. Майданець О. Рибальство як складова економіки Запорозької

      Січі. – С.204-207.

457. Богуш П. Запорозькі коні (пам’яті істориків В.О. Голобуцького та

      І.Г.Рознера, з якими в 1956-57 рр. мандрували по козацькому

      краю – Нікопольщині) . – С.207-209.

458. Татаринов С., Федяєв С. Бахмут – козацьке місто на

      Донеччині. – С.209-210.

459. Макаров П. А был ли прав Левша? – С. 210-212.

 

ІІІ. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ ВИВЧЕННЯ

ПАМ’ЯТОК УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

460. Омельченко М. Про використання паперу в діловодстві часів

      козацької держави. – С. 212-214.

461. Моця Б. Українське козацтво очима західноєвропейських

      авторів ХVІІ ст. – С. 215-220.

462. Ярмошик І. Історія українського козацтва в дослідженнях

      волинських краєзнавців другої половини ХІХ ст. – С. 221-224.

463. Натикач П. Дослідження козацької доби істориками

      Житомирщини (70-90-ті рр. ХХ ст.). – С. 224-226.

464. Рева Л. Літературна мова козацької держави. – С. 226-230.

465. Миронюк О. Козацький звичай побратимства і мовні засоби

      його опису. – С. 230-234.

466. Лазаренко О. Функціонування лексеми “козак” у творах

      Лазаря Барановича. – С. 234-238.

467. Синиця І. Етнопсихологічний портрет козаків у поезії

      М.І.Костомарова. – С. 238-241.

468. Колосова В. Павло Люткович – письменник, педагог,

      мандрівний видавець-друкар доби козаччини в Україні. – С. 241-244.

469. Шмиголь Л. Суботів у романі М.Старицького “Богдан

      Хмельницький”. Дійсність і вимисел. – С. 244-249.

470. Константинов В. Щотижневик "Нива" – джерело для

      вивчення історії українського козацтва: про побут, життя та

      бойові походи козаків. – С. 249-251.

 

 

 

ІV. ДИСКУСІЇ ТА ГІПОТЕЗИ

471. Товкайло М. Козацький Гард на Бузі. – С. 251-263.

472. Петровський А. Запорозький Гард. Історичне значення та

      проблеми. – С. 264-266.

 

V. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

473. Указ Президента України “Про Національну програму

      відродження та розвитку Українського козацтва на 2002-2005

      роки”. – С. 267-277.

474. Рішення одинадцятої Всеукраїнської науково-практичної

      конференції “Нові дослідження пам’яток козацької доби в

      Україні”, проведеної НДКП (Центром) “Часи козацькі”, 

      Українським товариством охорони пам’яток історії та

      культури, Центром пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

      20-21 березня 2002 р. у м. Києві. – С. 278.

475. Пустовалов С. Печерський вальс. — С. 282.

 

 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

В УКРАЇНІ / Ред. кол.: Телегін Д.Я. (відп. редактор), Титова О.М. (заст. відп. редактора) та ін. – Вип.12. – К., 2003. – 264 с.

 

І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

476. Кулатова І., Супруненко О. Пам’ятки археології козацької

      доби Полтавщини в матеріалах анкетування центрального

      статистичного комітету 1873 р. – С. 3-9.

477. Сапєгін С. Майдани і майданоподібні споруди Полтавщини. – С. 10-16.

478. Моця Б., Толкачов Ю. Фортеця в Меджибожі. – С. 16-24.

479. Бінкевич В., Камеко В. Про час виникнення та

      місцезнаходження козацького містечка Самарь. — С. 24-30.

480. Маріна З. Нові дослідження археологічних пам’яток в пониззі

      Самари. – С. 30-34.

481. Шалобудов В. Богородицкая крепость в свете последних

      археологических исследований. – С. 34-38.

482. Векленко В. Барочні хрести з матеріалів розвідок території

      Богородицької фортеці та фондів ДІМ ім. Д.І.Яворницького. – С. 38-44.

483. Старік ОКаталог кам’яних хрестів Дніпропетровщини. – С. 44-47.

484. Козюба В., Орлов Р., Чекановський А. Пізньосередньовічні

      матеріали з досліджень Вишгорода 2002 р. – С. 47-48.

485. Тетеря Д. Матеріали до історії Переяслава кінця ХУІ-ХУІІІ ст. – С. 48-54.

486. Коваленко О. Археологічні дослідження на Соборному

      майдані у Полтаві. – С. 54-59.

487. Балакін С. Археологічні пам’ятки Лаврського провулку. – С. 59-67.

488. Мазурик Ю. Городище доби пізнього середньовіччя в

      с.Низкиничі на Волині. – С. 67-72.

489. Заїка І. Матеріали козацької доби з Городного. – С. 73-76.

490. Біляєва С. Османська художня кераміка у Північному

      Причорномор”ї. – С. .76-79.

491. Гугля В. Керамічне виробництво ХVІІ- ХVІІІ ст.: зв’язки,

      еволюція форм, барвники. – С. 79-84.

492. Безіна Л. Люльки з колекції Д.І.Яворницького: вціліле і

      втрачене. – С. 84-89.

493. Мірущенко О. Господарський інвентар з військових землянок

      ХVIII ст. (за матеріалами ХАЕ-68). – С. 89-97.

494. Погорілець О. Нумізматична збірка з досліджень

      пізньосередньовічного укріплення “Замок Ракочі”,

      розташованого поблизу смт Меджибіж Летичівського р-ну

      Хмельницької обл. – С. 98-106.

495. Попельницька О. Ювелірні вироби другої половини XVII ст. з

      монетно-речового скарбу з с. Лелюхівка на Полтавщині (за

      матеріалами НМІУ). – С. 106-109.

496. Панченко В. Печатки сотенних міст Лівобережжя кінця XVII

      ст. у збірках полковника Іллі Новицького. – С. 109-112.

497. Колода В. Вільшанський перстень-печатка з ненобілітованим

      гербом. – С. 112-116.

498. Щербань А., Рейда Р. Протазан ХVII ст. з Диканьки. – С. 116-119.

499. Артем’єв А., Хміль О. Про фізичний стан населення

      Слобожанщини XVII-XVIII ст. (медико-антропологічний аналіз

      кісткових матеріалів із некрополю біля с. Мохнач). – С. 119-123.

500. Титова О. Нерухомі пам’ятки Київщини ХVІІ- ХVІІІ ст. – С. 123-133.

501. Єрьоміна Т. Виставка "Козацька давнина" у Харківському

      історичному музеї. – С. - 133-137.

 

ІІ. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК

ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

502. Жуковський М. Хронологічна та територіальна локалізація

      Микитинської Запорозької Січі. – С. 137-144.

503. Бурда Л. Січі, що існували на капулівських землях (до

      питання заснування села Капулівка). – С. 145-146.

504. Рудницький Ю. "Московський фактор" у козацько-хлопських

      виступах на Задніпров'ї в 30-х роках XVII ст. – С. 146-152.

505. Макаров П. Организация разведки и контрразведки Войска

      Низового Запорожского. – С. 153-156.

506. Моця Б. Козацька фортифікація Лівобережної України. – С. 156-162.

507. Гайворонська М. Феномен слобожанського козацтва. – С. 163-166.

508. Кабачинський М. Охорона кордонів запорозьким та

      слобідським козацтвом. – С. 167-172.

509. Пономаренко Л. Сторожові пости та козацькі зимівники на

      Донеччині та Луганщині. – С. 173-175.

510. Ластовський В. Юридичне оформлення правових стосунків

      між державою і церквою в період гетьманування

      Б.Хмельницького. – С. 176-178.

511. Набок Л. Успенська церква – місце присяги 1654 р.

        Постановка проблеми. – С. 178-183.

512. Якубова Т. Військові стосунки на кордоні Очаківського

      ейялету у 40-50 рр. XVIII ст. – С. 183-186.

513. Петровський А. До 235-річчя Коліївщини. Легенди та

      дійсність про Максима Залізняка. – С. 187-190.

514. Васильєв М. Гетьман І. Скоропадський – захисник інтересів

      Лівобережного козацького війська. Його протистояння

      царському уряду. – С. 190-193.

515. Ярмошик І. Родовід Юрія Немирича на Житомирщині (ХVІ –

      ХVІІ ст.). – С193-197.

516. Кривошея І. "Королем стають, князем народжуються": князі

      Любомирські в історії українських земель XVII-XVIIІ ст. – С. 198-201.

517. Суховарова-Жорнова О. Родинні портрети Розумовських у

      зібранні Національного музею історії України. – С. 201-207.

518. Андрієнко ЛЗорові образи бароко. – С. 207-213.

519. Колосок Б. Містобудівна композиція Луцька в козацькі часи. – С. 213-217.

520. Татаринов С., Галушка О. Невідомі сторінки козацької історії

      Бахмуту. – С. 217-220.

521. Зборовський А. Гостомель як козацьке сотенне містечко. – С. 220-221.

522. Примак А., Матвійчук Н. Яреськи — село козацьке. – С. 221-225.

523. Гуляк Л. До історії розвитку ярмарків Поділля й Волині. – С. 225-228.

524. Бровченко И. Старообрядчество в донских городках Среднего

      Подонцовья во второй половине XVII в. – С. 228-232.

525. Богуш П. Встановити пам’ятні знаки отаману Івану Сірку та

      мушкетеру д‘Артаньяну. – С. 232-236.

526. Харченко Л. Пам'ятники Богдану Хмельницькому на карті

      України. – С. 236-249.

 

ІІІ. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ ВИВЧЕННЯ

ПАМ’ЯТОК УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

527. Гуляй А. Документи із колекції НМІУ про події на Україні

      наприкінці 1661 р. – С. 249-252.

528. Головко І., Сайко О. Невідоме джерело з історії Коша нової

      Запорозької Січі з Пирятина. – С. 252-256.

529. Мокляк В. Матеріали Рум'янцівського опису Малоросії 1764-

      1769 рр. по Полтавському полку. – С. 256-261.

530. Кокоріна Г. Термінологічні аспекти дослідження верхнього

      українського одягу XVII-XVIII століть. Культурна традиція і

      реальність. – С. 261-268.

531. Франчук В. Козацьке самоврядування за свідченнями мови. – С. 268-271.

532. Гриценко С. Латинські запозичення в українських пам’ятках

      доби козацтва. – С. 271-275.

533. Чепіга І. Становлення друкарської термінології в українській

      мові (друга пол. ХVІ - перша пол. XVII ст.). – С. 275-278.

534. Денисюк В. Темпоральна функція антропонімів (на матеріалі пам’яток

      історіографічного жанру другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.). – С. 278-281.

535. Федонюк В. Українське слово як елемент словацької

      національної культури. – С. 281-285.

536. Кепін Д. Тлумачення поняття “музей” в українській

      писемності ХV – ХVІІІ ст. – С. 285-290.

537. Колосова В. До проблеми: духовне життя України другої

      половини ХVІ ст. Ісайя Кам’янчанин. – С. 290-296.

538. Зелінська О. Іоаникій Галятовський про українське козацтво. – С. 296-298.

539. Лазаренко О. Лазар Баранович про міжетнічні стосунки в

      українському суспільстві. – С.299-301.

540. Богуш П. Гійом Левассер де Боплан (1600-1673). – С. 301-304.

541. Кукса Н. Старожитності Чигиринщини в альбомах Д.П. Де ля

      Фліза: “Мамаїв дуб”, “Розбійник Мамай”. – С. 304-311.

542. Бушак С. Написи на українських народних картинах типу

      “Козак Мамай”. – С. 311-318.

543. Дідух Л. Дослідження М.Ф. Біляшівським історії козацької

      доби. – С. 318-323.

544. Рева Л. Історіографічні видання та документальні джерела

      Західної Європи про козацьку добу. – С. 323-327.

545. Дьякова О. Військова історія слобідських козацьких полків у наукових

      працях дореволюційних вітчизняних дослідників. – С. 327-330.

 

ІV. ДИСКУСІЇ ТА ГІПОТЕЗИ

546. Петровський А. Продовження дискусії. – С. 330-331.

547. Указ Президента України про відзначення 350-річчя

      Переяславської козацької ради 1654 року– С. 331-334.

548. Хроніка 2002 р. – С. 334-335.

 

 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

В УКРАЇНІ / Ред. кол.: Телегін Д.Я. (відп. редактор), Титова О.М. (заст. відп. редактора) та ін. – Вип.13. – К., 2004. – 441 с.

 

549. Титова О. Козак за покликанням (до 85-річчя Дмитра Яковича  

     Телегіна). – С. 3-4.

 

І. ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРУХОМИХ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНСЬКОГО

КОЗАЦТВА ТА МУЗЕЙНИХ ПРЕДМЕТІВ ДОБИ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

550. Демидко С., Погорілець О., Стопенчук С. Дослідження

      пізньосередньовічного укріплення ХVІ ст. поблизу смт

      Меджибіж Летичівського району Хмельницької області в

      польовому сезоні 2003 р. – С. 5-7.

551. Супруненко О., Кулатова І. Археологічні дослідження

      нашарувань козацької доби у Кременчуці. – С. 7-19.

552. Куштан Д. Нові дослідження посаду Черкаського замку. – С. 19-22.

553. Назаров О. Нововиявлені пам’ятки козацької доби на

      території м. Корсуня-Шевченківського Черкаської області. – С. 22-25.

554. Білошапка В. Нові дослідження поселення доби козаччини в

      селі Бірки – володінні гетьмана Богдана Хмельницького. – С. 25-29.

555. Білецька О., Діденко О., Нерода В. Пам’ятки археології доби

      пізнього середньовіччя Жашківського, Монастирищенського

      та Христинівського районів Черкаської області. – С. 29-37.

556. Старік О. Пам’ятки пізнього середньовіччя у розвідках  

      Дніпропетровського музею 2003 р. – С. 37-39.

557. Берест Ю., Осадчий Є. Багатошарове городище на горі Ахтир. – С. 39-42.

558. Приймак В., Покас П. Городища козацької доби Посейм’я

      (матеріали для Зводу пам’яток історії та культури). – С. 42-48.

559. Тітов В. Розвідки на пам’ятках козацької доби в

      Дніпропетровській області. – С. 48-51.

560. Колода В.Садиби нового часу у Верхньому Салтові. – С. 51-54.

561. Голубєва І. Пізньосередньовічне слобідське житло: спроба рекон-

      струкції (за матеріалами Верхньосалтівського поселення). – С. 54-59.

562. Тетеря Д. Поселенські структури Центральної

      Переяславщини пізньосередньовічного часу (за

      археологічними матеріалами). – С. 59-63.

563. Балакін С. Комплекс ХІV-ХV ст. з території господарського

      подвір’я КПЛ. – С. 63-71.

564. Звіздецький Б. Пізньосередньовічні знахідки із літописного

      Іскоростеня. – С. 71-76.

565. Мазурик Ю. Городище доби пізнього середньовіччя в с.

      Боровичі на Волині. – С. 76-81.

566. Біляєва С. Дослідження 2003 р. та деякі питання хронології

      Очакова. – С. 82-86.

567. Тітов В., Приймак А. Дослідження некрополю козацької доби

      у м. Кривий Ріг. – С. 86-88.

568. Назаров В. Козацькі поховання на острові Березань. – С. 88-92.

569. Коваленко О. Гончарні цехи Полтавського полку початку

     ХVІІІ ст. за матеріалами компутів 1718, 1721 рр. – С. 92-99.

570. Чекановський А. Про один різновид керамічних люльок для

      куріння тютюну ХVІІІ ст. – С. 99-101.

571. Гугля В. Дрібна керамічна пластика Чигиринщини ХVІІ-ХVІІІ

      ст. – С. 101-106.

572. Гугля В., Сиволап М. Пізньосередньовічна керамічна іграшка

      з Черкаського Подніпров’я. – С. 106-109.

573. Виногродська Л., Ситий ЮКолекція кахлів з розкопок у

      Батурині в 1997-2002 рр. – С. 110-121.

574. Шалобудов В. Кулелійки козацького часу з Придніпров’я. – С. 122-125.

575. Пуголовок Ю. Порохівниця ХVІІІ ст. з Полтавщини. – С. 125-127.

576. Бадаєв Д. Холодна зброя як елемент козацького комплексу

      озброєння у колекції Харківського історичного музею. – С. 127-131.

577. Коваль В. О некоторых признаках, позволяющих

      атрибутировать с примерной датировкой стеклянную

      узкогорлую тару, лишенную клейм-медальонов, рельефных

      изображений и надписей. – С. 131-134.

578. Мірущенко О. Грошовий обіг на запорозьких землях у ХVІІІ

      ст. в контексті розвитку транзитної та зовнішньої торгівлі

      Вольностей. – С. 134-144.

579. Погорілець О., Саввов Р. До питання карбування монети на

      Поділлі в другій половині ХVІ ст. – С. 144-156.

560. Діденко Я. Колекція монет ХVІ-ХVІІ ст. (із фондів НІКЗ

     “Чигирин”) – С. 156-159.

581. Артем’єв А. Антропологічні матеріали з розкопок Свято-

      Успенського собору у Полтаві. – С. 159-163.

 

 

 

 

 

ІІ. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ

ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

582. Кривошея І. До питання про польську колонізацію Уманщини

      в першій половині ХVІІ ст. – С. 164-166.

583. Натикач П. Національно-визвольна війна під проводом Богдана

       Хмельницького на території сучасної Житомирщини. – С. 166-171.

584. Ярмошик І. Історія українського козацтва в дослідженнях

      Ореста Фотинського (1862-1931 рр.). – С. 171-175.

585. Михальчишин І. Поділля у верхів’ях Південного Бугу, Збруча,

      Случі і Полкви під час Визвольної війни українського народу

      1648-1657 рр. – С. 175-181.

586. Пилипенко Є. Уніатська церква в козацьку добу (ХVІІ ст.). – С. 181-184.

587. Перепелиця А. З історії Хрестовоздвиженської соборної

      церкви міста Чигирина. – С. 184-188.

588. Попельницька О. “Козацькі” церкви і монастирі Києва у

      ХVІІ- ХVІІІ ст. – С. 188-192.

589. Тоцька І. Забудова Софійського монастиря у ХVІІ ст. – С. 192-199.

590. Кузьмук О. Самарський монастир у ХVІІІ ст. – С. 199-202.

591. Векленко В. Православні старожитності Орільсько-

      Самарського межиріччя (нові знахідки). – С. 202-205.

592. Морозов О. Миколаївський собор в м. Ніжині – унікальна

      пам’ятка доби “козацького бароко” ХVІІ ст. (до проблеми

      датування заснування та будівництва). – С. 206-214.

593. Ковальчук Є. Нововиявлені пам’ятки сакрального мистецтва

      Волині ХVІ-ХVІІІ ст. (за матеріалами наукових експедицій

      Волинського краєзнавчого музею 1997-2003 рр.). – С. 214-221.

594. Примак А. Храм Живоносного Джерела козацької доби в

      Києві. – С. 221-227.

595. Васильєв М. Сторінки з історії Сумського полку Слобідського

      козацького війська у ІІ пол. ХVІІ ст. – С. 227-229.

596. Гарагата М. Порівняльний аналіз статусів Слобожанщини та

      Гетьманщини після Переяславської ради. – С. 230-233.

597. Пазиніч Ю. Юридичне закріплення правових стосунків між

      Українською козацькою державою та російським урядом. – С. 234-243.

598. Якубова Т. Військові дії козацтва навколо фортеці Очаків

      наприкінці російсько-турецької війни 1768-1774 років. – С.243-247.

599. Кабачинський М. Українське козацтво на охороні кордонів

      російської держави. – С. 247-252.

600. Середюк О. “Задавили свою матір власними руками…” (про

      загибель Січі та оборону Азова). – С. 252-264.

601. Панченко В. До історії герба міста Новгорода-Сіверського. – С. 264-267.

602. Набок Л. Переяславська фортеця. – С. 267-273.

603. Кукса Н. Доля руїн замку Хмельницьких в Суботові. – С. 274-281.

604. Лазаренко О. Напад на Новгород-Сіверський замок (події

      очима сучасника). – С. 281-286.

605. Татаринов С. Донской полковник Ефим Кутейников и его

      потомки. – С. 286-289.

606. Максим В. Козацькі могили села Старокозаче Одеської області. – С. 289-292.

607. Мусатова І. Житло дунайських козаків середини ХІХ ст. – С. 292-295.

608. Кривошея І., Фицик І. Князі Чорторийські в ХVІ – ХVІІ ст.:

      між православ’ям та католицизмом. – С. 296-300.

609. Кривошея Ір. Золотоніська сотня Переяславського полку

      (ХVІІ- ХVІІІ ст.): генеалогія низової ланки козацької

      старшини. – С. 300-306.

 

ІІІ. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ПАМ’ЯТКИ

УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

610. Франчук В. Трансформація прямої мови в пізньому

      українському літописанні. – С. 307-310.

611. Денисюк В. Особливості фразеології військової сфери в

     “Гисторіи” Г.Граб’янки. – С. 310-316.

612. Крехно Т. Назви плат, податків, повинностей в українській

      мові ХV – ХVІІІ ст. – С. 317-320.

613. Андрієнко Л. Образи Святого Письма у бароковій поезії ХVІІ

      ст. – С. 321-325.

614. Рева Л. Євангеліє як джерело національної духовності. — С. 325-331.

615. Чепіга І. Українська мова ХVІ-ХVІІ ст. в оцінці іноземних

       діячів. — С. 331-335.

616. Колосова В. Невідоме послання-автограф Мелетія

      Смотрицького до Києво-Печерської лаври. — С. 335-342.

617. Гуляй А. Книга Лазаря Барановича “Меч духовний” (1666 р.)

      у контексті українсько-російських взаємин 60-х рр. ХVІІ ст. — С. 343-346.

618. Жила Т. Лексема м?сто у творах І.Галятовського. — С. 346-349.

619. Н.Костриця. Релігійна лексика у духовних епіграмах

      Д.Туптала. — С. 350-352.

620. Сенченко Н. Козацтво і унія. — С. 352-360.

621. Фицик Л. До питання про виникнення та становлення

      української козацької старшини в історичних дослідженнях. — С. 360-366.

622. Страшинская С. Летописная сюжетная повесть в “Российской

      истории” писателя ХVІІІ века Ф.А.Эмина. — С. 366-371.

623. Луняк Є. Дослідження козацтва в працях кирило-мефодіївців. — С. 371-375.

624. Ластовський В. Погляди М.О.Максимовича на зв’язки між

      православною церквою і козацтвом наприкінці ХVІІ-ХVІІІ ст. — С. 375-379.

625. Датченко Ю. Тема козаччини у творах Миколи Чернявського. — С. 379-382..

626. Міцінська Т. Вивчення народних пісень про козацьку добу на

      Хмельниччині в музеї «Літературна Хмельниччина». — С. 382-386.

627. Петровський О. Тема козаччини на Міжнародних конгресах

      україністів. — С. 387-393.

628. Бушак С. Художники — автори українських народних картин

  типу «Козак Мамай» — С. 393-396.

 

ІV. Дискусії та гіпотези

629. Яцина Ю. Огузи під Києвом. — С. 397-402.

630. Петровський А. Про походження козацтва. — С. 402-418.

631. Саєнко В. “Лист до турецького султана” та деякі міфологічні

      паралелі. — С. 418-420.

632. Палій А. Яків де-Бальмен (історичний нарис). — С. 421-425.

633. Макаров П. О роковом выстреле. — С. 425-433.

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

В УКРАЇНІ / Ред. кол.: Телегін Д.Я. (відп. редактор), Титова О.М. (заст. відп. редактора) та ін. – Вип. 14. – К., 2005. – 441 с.

 

634. Передмова. — С. 3-4.

 

І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

635. Жуковський М. Археологічні дослідження пам’яток козацької

      доби у місті Нікополі у 2003-2004 рр. — С. 4-7.

636. Мазурик Ю. Городище доби пізнього середньовіччя в с.

      Старий Чорторийськ на Волині. — С. 7-13.

637. Приймак В. Путивль і його округа доби пізнього середньовіччя (замітки

       із комплексного джерелознавства). — С. 13-20.

638. Тітов В. Дослідження пізньосередньовічних пам’яток в

     с.Мишурин Ріг у 2005 р. — С. 20-23.

639. Бреяк О. Межигірський Спасо-Преображенський монастир. – С. 24-30.

640. Пуголовок Ю. Кладовище доби пізнього українського

      середньовіччя в околицях с.Келеберда. — С. 30-32.

641. Піскурьова І. Козацькі кам’яні хрести Північно-Західної

      Миколаївщини. — С. 32-35.

642. Титова О., Кепін Д. Спроба реконструкції ногайського житла

      ХVІ – ХVІІІ ст. Північного Причорномор’я. — С. 35-43.

643. Чергік Н. Пічні кахлі ХVІІ ст. з Кодацької фортеці. — С. 43-46.

644. Голубєва І., Колода В., Куценко А. Использование петрографических

      методов при изучении позднесредневековой керамики. — С. 46-50.

645. Гугля В., Сиволап М. Керамічний комплекс із с. Новоселиця

      Чигиринського району: пічні кахлі ХVІІІ ст. — С. 50-54.

646. Маріна З. Типологія керамічних виробів ХVІІ - ХVІІІ ст.

      з території Богородицької фортеці. — С. 55-60.

647Чміль Л. Турецька кераміка ХVІІ-ХVІІІ ст. з території

      Михайлівського Золотоверхого монастиря. — С. 60-64.

648. Ибрагимова А. Кырк-Йер –Бахчисарай. Постановка

      проблемы. Итоги полевых исследований 2000-2005 гг. — С. 64-79.

649. Біляєва С., Фіалко О.Ерсой Б. Люльки з Карантинного двору

      Аккерманської фортеці (за матеріалами розкопок 2004 р.). — С. 79-86.

650. Виногродська Л. Колекція керамічних виробів ХУІІ-ХУШ ст. з

    розкопок у Чернігові. — С. 86-94.

651. Чміль Л., Чекановський А. Підставка для випалення люльок. — С. 94.

652. Пашковський О., Сиволап М. Пізньосерендньовічне скло

      поселення Леськи-Мис: спроба систематизації. — С. 95-103.

653. Шалобудов В., Векленко В. Рибальські блешні ХVІІ - ХVІІІ ст.

      з пониззя р. Самари. — С. 103-108.

654. Пуголовок Ю. Сліди ґудзикового виробництва в

      м. Кременчук. — С. 108-109.

655. Векленко В. Православні натільні хрести ХVІІ ст. з території

      Богородицької фортеці. — С. 110-114.

656. Бадаєв Д. До питання про списи та сокири козацької доби (за

      матеріалами колекції Вінницького краєзнавчого музею). — С. 114-118.

657. Шерстюк В. Вогнедобування за козацької доби. — С. 118-121.

658. Красильников К. О вооружении и статусе населения степей

        юго-востока Украины в раннем средневековье. — С. 122-125.

659. Маєвська С. Сезонне використання природних барвників для

       фарбування тканин українського народного костюму доби

       пізнього середньовіччя. — С. 125-130.

660. Петровський А. Рибний промисел, названий гардом. — С. 130-135.

661. Коваль В. Клейма-медальоны стеклянной тары как источник

      идентификации и атрибутации. — С. 136-138.

662. Мусатова І. Виноробство дунайських козаків. — С. 138-141.

663. Макаров П. Народная медицина времен казачества на

      Украине. — С. 142-146.

 

ІІ. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПАМ’ЯТОК ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

664. Ластовський В. Правові аспекти проблеми походження

      українського козацтва: постановка питання. — С. 147-150.

665. Петровський О. Козаки і посполиті. — С. 150-154.

666. Якубова Т. Військово-стратегічне значення фортеці Очаків в

      часи великих козацьких експедицій (1614-1616 рр.). — С. 155-158.

667. Палій А. Михайло Ханенко – Гетьман Правобережної

      України. — С. 158-162.

668. Васильєв М. Сторінки з історії Охтирського полку

      Слобідського козацького війська. — С. 162-165.

669. Захарченко Р. З історії козацького містечка Кищинців у

      другій третині ХVІІ ст. (до 375-річчя від дня заснування та

      350-х роковин з часу загибелі). — С. 165-171.

670. Квітницький М., Кузьмук О. Деякі аспекти розвитку

      пізньосередньовічного села (на прикладі дослідження в

     с. Великі Дмитровичі на Правобережній Київщині). — С. 171-178.

671. Шевченко С. Українські козаки і сербські переселенці у ХVІІ

     – ХVІІІ ст. (на прикладі Центральноукраїнського регіону). — С. 178-182.

672. Коваленко О. Спостереження над прізвищами гончарів

      Миргородського полку поч. ХVІІІ ст. (за матеріалами

      Переписної книги 1723 року). — С. 182-188.

673. Пазинич Ю. Аналіз наказів депутатів Законодавчої комісії від

      українського шляхетства по складанню нового “Уложения”. — С. 189-195.

674. Яремченко В. Землеволодіння Данила Апостола на

      Полтавщині. — С. 195-205.

675. Кривошия І. Магнетарія Потоцьких на Уманщині у другій

      половині ХVІІІ  ст. — С. 205-209.

676. Кузьмук О. Старокозацьке духовне намісне правління. — С. 209-215.

677. Тоцька ІОкремі сторінки життя Межигірського монастиря

      (за писемними джерелами). — С. 215-224.

678. Пашковський О. Стосунки Жаботинського Онуфріївського

      монастиря з українським козацтвом у ХVІІІ ст. — С. 224-227.

679. Сенченко Н. Браїлівський монастир ХVІІ – ХVІІІ ст. — С. 227-231.

680. Скус О. Релігійна ситуація на Уманщині в контексті

      геополітичних змін другої половини ХVІІІ ст. — С. 231-234.

681. Кукса Н. Церква в ім’я Успіння Пресвятої Богородиці в

      Чигирині. — С. 235-240.

682. Перепелиця А. З історії Хрестовоздвиженської соборної

      церкви м. Чигирина (поч. ХІХ – сер. ХХ ст.). — С. 240-243.

683. Головко І. Ідея Благовіщення на іконах із зображенням

      Богородиці доби українського бароко Миргородської школи

      Боровиків. — С. 244-252.

684. Прилуцька О. Масонство на українських землях у ХVІІІ ст.:

      погляд з ХХІ-го ст. — С. 252-255.

685. Онищенко В. Сисой Шалматов – різьбяр Запорозької Січі.

      — С. 255-258.

686. Марченко-Пошивайло Т. Проблема генези та семантики

      образу „Козака Мамая” як етносимволу українців. — С. 258-261.

687. Васильєв С. Палацово-паркові ансамблі Правобережної

      України кінця ХVІІІ ст. — С. 261-266.

688. Луняк Є. Відродження козацьких традицій і державності в

      ідеях кирило-мефодіївців. — С. 267-271.

689. Ярмошик І. Становлення органів охорони правопорядку у

      Волинській губернії в період Гетьманату (травень-грудень

      1918 р.). — С. 271-276.

690. Майнгардт-Гоголь Н. Проблеми вивчення, дослідження та

      паспортизації пам’яток козацької доби на Хмельниччині. — С. 276-281.

691. Свистун К. Пам’ятки козацької доби – перспективні об’єкти

      туристичних маршрутів Хмельницької області. — С. 282-284.

692. Чернікова І. Охорона пам’яток історії та культури на

      Харківщині в 20-30 рр. ХХ ст. — С. 285-287.

693. Коваль В. Вместо предисловия (попытка классификации

      бутылок). — С. 288-308.

 

ІІІ. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРИОГРАФІЯ ВИВЧЕННЯ

ПАМ’ЯТОК УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

694. Вербич С. Ранні слов’яни на Дністрі. Гідроніми як свідки

      історії…. — С. 309-313.

695. Чепіга ІОсобливості ділових пам’яток ХVІІ-ХVІІІ ст.

      Лівобережжя. — С. 313-316.

696. Торчинський М. Структурні та функціональні особливості

      прізвищ козаків Уманського полку. — С. 316-320.

697. Колосова В. Згадка двох датувань Острозької Біблії. — С. 320-326.

698. Франчук В. Філологічна освіта в середньовічній Україні. — С. 327-330.

699. Лазаренко О. Мовно-культурне життя українського

      суспільства у ХVІІ ст. — С. 330-334.

700. Рева Л. Ще раз про візантійські впливи. — С. 334-340.

701. Костич Л. Риси бароко в лексичній системі староукраїнської

      поезії. — С. 340-344.

702. Андрієнко Л. Дмитро Туптало (Ростовський) – видатний

      культурний і церковний діяч епохи українського Бароко. — С. 344-349.

703. Кузнець ТДрижипільська битва 1655 р. очима священника. — С. 349-353.

704. Сидорович Л. Василий Титов и его музыка к псалмам

      Рифмотворной псалтыри Симеона Полоцкого. — С. 353-357.

705. Кравчук Г. Надгробні написи Києво-Печерської лаври як

      археологічне та антропонімічне джерело (у контексті

      досліджень М.Максимовича). — С. 357-362.

706. Борисенко О. Переяславська угода у висвітленні польського

      історика Людвіка Кубалі (за матеріалами фонду наукової

     бібліотеки Національного заповідника “Хортиця”). — 362-366.

707. Примак А. Козацька тематика на сторінках часопису

      “Киевская старина”. — С. 367-371.

708. Ніколенко Ю. М.М.Ткаченко – дослідник історії козацтва. — С. 371-374.

709. Сокириська В. Антифеодальне національно-визвольне

      повстання 1768-1769 рр. у дослідженні Г.Ю.Храбана. — С. 374-378.

710. Демиденко О. Епістолярні матеріали як вираження позиції

      української громадськості щодо збереження пам’яток

      козацької доби (1956 – 1985 рр.). — С. 378-382.

 

ІV. ДИСКУСІЇ ТА ГІПОТЕЗИ

711. Петровський А. Про походження слова козак. — С. 383-389.

712. Яцина Ю. Лист землякові А.Петровському. — С. 390-398.

713. Бреяк О., Солтис О. “Юридичний казус”. — С. 398-401.

714. Татаринов С. К 86-летию Учителя. — С. 402-403.

 

V. Офіційна інформація

715. Звернення учасників ХІV конференції до Президента
      України. — С. 404-406.

716. Відповідь Державної служби охорони культурної спадщини. — С. 407-408.

 


 

ОКРЕМІ ВИДАННЯ

 

Експедиція “Січі запорозькі” [буклет]. – К., 1991. –4 с.

Телегін Д.Я. Січі запорозьких козаків Низового Дніпра. – К., 1991. –.24 с.

Телегін Д.Я. Часи козацькі:за письмовими та археологічними джерелами. – К., 1997. – 208. с.

Археологія доби українського козацтва. — К.: 1997. — С.

Гераськова Л.С., Резниченко В.А., Телегін Д.Я. Національная программа электронного учета, поиска и публикации недвижимых археологических памятников Украины: информационно-поисковая система „памятник”. – Луганск: Шлях, 2000. – 72 с.

Гераськова Л.С., Резніченко В.А., Телегін Д.Я.Національна програма електронного обліку та публікації нерухомих археологічних пам’яток України: інформаційно-пошукова система «пам’ятка». – Луганск: Шлях, 2001. –56 с.

Сапожников І.В. Кам’яні хрести степової України (ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.). — Одеса, 1997. 156 с.

Сапожников И.В., Сапожникова Г.В. Запорожские козски в Хаджибее и Одессе. — Одесса, 1998. — 272 с.

Сапожников И.В. Материалы по исторической географии дельты Дуная. — Одесса, 1998. — 44 с.

Сапжніков І.В. Хаджибей та Північне Причорномор’я 1780-х років. — Іллічівськ, 1999. — 84 с.

Сапожников И.В. Каменные кресты предместий Одессы (конец ХVІІІ – ХІХ вв.). — Ильичевск, 1999. — 100 с.

Сапжников И.В. Остров Березань и его штурм 7 ноября 1788 года. — Ильичевск, 2000. — 116 с.

Сапожников И.В. Каменные кресты бассейна Хаджибейского лимана. — Киев – Луганск – Ильичевск, 2001. — 112 с.

Заїка Г.П. Українська лінія. — Київ – Полтава, 2001. — 88 с.

Симоненко І., Титова О. Звіт про охоронні археологічні розвідки на території Дніпропетровської і Херсонської областей (по місцях колишніх Запорозьких січей) у 2000 році. — НА ІА НАН України.

Симоненко І., Титова О. Звіт про охоронні археологічні розвідки на місці Олешківської січі у 2003 році. — НА ІА НАН України.

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS