КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Випуск 5-й 1996

Науково-дослідний центр

"Часи козацькі"

Українського товариства охорони пам'яток історії та культури

Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК

 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК

АРХЕОЛОГІЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

В УКРАЇНІ

 

Збірка наукових статей

 

Випуск 5

 

 

Київ - 1996

 

 

 

            Збірка включає матеріали V наукової конференції "Підсумки та завдання охоронних досліджень пам'яток Українського козацтва", яку провели Українське товариство охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткoзнавства НАН України та УТОПІК, Науково-дослідний центр "Часи козацькі" 27-28 березня 1996 р. Це наукове зібрання присвячувалося 400-річчю битви козацько-селянських загонів під проводом Северина Наливайка з польським військом на Солониці.

 

            Для всіх, хто вивчає історію Українського козацтва. 

 

 

                                               Редакційна колегія:   Телегін Д.Я.

                                                                                     Титова О.М.

                                                                                     Симоненко І.М.

 

         В оформлені обкладинки використано мал. Г.Нарбута.

 

                                                                                     © Часи козацькі,1996

 


 

         Від редакційної колегії

 

 

            27-28 березня 1996 р. Українське товариство охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства НАН України, Центр "Часи козацькі" провели чергову, п'яту конференцію "Підсумки та завдання охоронних досліджень пам'яток Українського козацтва", присвячену 400-річчю героїчної битви козацько-селянських загонів під проводом Северина Наливайка з польським військом на Солониці, що на Полтавщині. В конференції брали участь науковці з Києва, Харкова, Полтави, Дніпропетровщини та Київщини. В доповідях висвітлювались питання історії досліджень пам'яток козацької доби в різних регіонах України, окремі проблеми пошуку та вивчення па'мяток пізнього середньовіччя Середнього Подніпров'я, Надпоріжжя, Поділля, південних областей держави. У кількох доповідях йшлося про музейні колекції козацьких старожитностей, про долю козацьких клейнодів, що знаходяться в фондосховищах Росії.

            У зверненні до Верховної Ради та Уряду України учасники конференції підкреслили значущість для сьогодення вивчення славетних традицій й героїчної історії України, необхідність розробки державної програми дослідження і збереження пам'яток Українського козацтва, створення Інституту козакознавчих досліджень.

            До цієї збірки вміщено матеріали конференції, які висвітлюють найактуальніші питання вивчення пам'яток Українського козацтва, а такожінших пам'яток доби пізнього середньовіччя.

ЗМІСТ

 

 

Від редакційної колегії........................................................................................3

 

            І.ПАМ`ЯТКИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА.

         ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

 

М.Сікорський. Борисівське поле — слава землі Київської..............................4

 

В.Лялько. Пам`ятки козацтва у Переяславі......................................................7

 

Н.Ткаченко.Пам`ятки часів козацтва  в музеї архітектури та побуту Пере-яслав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника..........10

 

Л.Слованевская. Исследования казацких памятников на Днепропетров-щине и Херсонщине...........................................................................................12

 

О.Титова. Каталог пам`яток козацької доби з Луганщини.............................15

 

І.Симоненко. Дослідження пам`яток українського козацтва в Одеському товаристві історії та старожитностей.................................................................20

 

Д.Бадаєв. Козацький комплекс  озброєння: принципи створення та первинний склад (XVIcт.)..................................................................................25

 

Г.Кравчук. Ділова документація Гетьманщини: антропонімічний аспект

( до постановки проблеми)................................................................................27

 

В.Константинов. Знахідка 1905 р......................................................................32

 

П.Богуш.  Пам`ятник Богдану Хмельницькому  Івана Кавалерідзе  в Нікополі..............................................................................................................34

 

ІІ. ПАМ`ЯТКИ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ. ПОЛЬОВІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

Л.Віногродська. Археологічні дослідження замку у с. Зіньків.......................36

 

Р.Орлов, О.Стародуб. Дослідження пізньосередньовічного м. Василькова     на Київщині у 1994-1995 рр..............................................................................40

 

С.Беляєва. Попередні підсумки розкопок Очакова у 1995 р.........................41

 

В.Корпусова, І.Вітрик. Дослідження давнього валу Очакова........................44

 

М.Сергеєва, Ю.Башкатов, П.Михайлов, В.Тимощук. Дослідження комплексів XVII- першої половини XVIII ст. на території колишнього грецького монастиря у Києві (Контрактова площа, 2)..................................46

 

В.Парацій,  Р.Осадчий,  О.Філюк.  Середньовічне  городище  в  с. Мотижин.............................................................................................................48

 

Б.Колосок. До історії будівництва в Луцьку храмів св. Якова.......................54

 

Аркадій Козловський, Сергій Пустовалов. Дослідження на о. Мала

 Хортиця в 1995 р. ............................................................................................60

 

З ПОВІДОМЛЕНЬ АКТИВІСТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО

ЦЕНТРУ “ЧАСИ КОЗАЦЬКІІI ................................................................63

 

ЗВЕРНЕННЯ УЧАСНИКІВ П`ЯТОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕН-    ЦІЇ  З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ ТА ОХОРОНИ ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ`ЯТОК УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА......................................................................................................65

 

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS