КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Офіційна інформація

У К А З

 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ 350-РІЧЧЯ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ

 

КОЗАЦЬКОЇ РАДИ 1654 РОКУ

 

Ураховуючи значення Переяславської козацької ради 1654 року в історії України,

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 350-річчя Переяславської козацької ради 1654 року (далі - Організаційний комітет).

2. Призначити ЛИТВИНА Володимира Михайловича - Главу Адміністрації Президента України - головою Організаційного комітету.

Затвердити персональний склад Організаційного комітету (додається).

Дозволити голові Організаційного комітету в разі потреби вносити зміни до його персонального складу.

3. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

а) затвердити плани заходів щодо відзначення 350-річчя Переяславської козацької ради 1654 року, передбачивши, зокрема:

проведення наукових конференцій, круглих столів, книжкових виставок, інших культурно-просвітницьких заходів;

організацію Всеукраїнського конкурсу учнівської та студентської молоді на кращого знавця історії України;

видання монографій, науково-популярної та художньої літератури з історичної тематики;

оновлення експозицій, присвячених зазначеній події, в Національному музеї історії України та Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав";

проведення тематичних радіо- та телепрограм;

б) передбачати в Державному та місцевих бюджетах України, починаючи з 2003 року, кошти на проведення зазначених заходів.

4. Державному комітету з питань інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України забезпечити висвітлення заходів, присвячених 350-й річниці Переяславської козацької ради.

 

 

Президент України                                                    Л.КУЧМА

 

м. Київ, 13 березня 2002 року

 

N 238/2002

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 13 березня 2002 року

№ 238/2002

 

 

СКЛАД

 

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ З ПІДГОТОВКИ

 

ТА ВІДЗНАЧЕННЯ 350-РІЧЧЯ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ

 

КОЗАЦЬКОЇ РАДИ 1654 РОКУ

 

ЛИТВИН                                              Глава Адміністрації Президента України, Володимир Михайлович             голова Організаційного комітету

 

СЕМИНОЖЕНКО                              Віце-прем'єр-міністр України, заступник

Володимир Петрович                          голови Організаційного комітету

СМОЛІЙ                                              Директор Інституту історії України НАН Валерій Андрійович                     України, Радник Президента України,

академік Національної академії наук України, заступник голови Організаційного комітету

 

БОГУЦЬКИЙ                                      Міністр культури і мистецтв України

Юрій Петрович

 

ГУБЕРСЬКИЙ                                     ректор Інституту міжнародних відносин Леонід Васильович                         Київського національного університету                                                                         імені Тараса Шевченка, член-

Кореспондент  Національної академії наук України

 

ГУБСЬКИЙ                                         народний депутат України (за згодою) Богдан Володимирович

 

ЗАЙЧУК                                              Державний секретар Міністерства Валентин Олександрович         освіти і науки України

 

ЗАСУХА                                              Голова Київської обласної державної Анатолій Андрійович                         адміністрації

 

ІСАЄВИЧ                                             Директор Інституту українознавства Ярослав Дмитрович                             імені І. Крип'якевича, академік

Національної академії наук України

 

КУРАС                                                 віце-президент Національної академії

Іван Федорович                    наук України, академік Національної

академії наук України

 

ЛУК'ЯНЕЦЬ                                        голова Черкаської обласної державної Володимир Лукич                             адміністрації

 

МУШКЕТИК                                       письменник, лауреат Національної

Юрій Михайлович                               премії України імені Тараса Шевченка

(за згодою)

 

ПРОЦЕПКО                                        начальник Головного управління

Олексій Гаврилович                            виховної роботи Міністерства оборони

України

 

СЕРГЕЄВ                                             Державний секретар Міністерства

Юрій Анатолійович                             закордонних справ України

 

СТЕПАНКОВ                                      професор Кам'янець-Подільського

Валерій Степанович                             державного педагогічного університету,

доктор історичних наук

 

ТАЦІЙ                                                  ректор Національної юридичної

Василь Якович                                     академії України імені Ярослава Мудрого,

                                                  академік Національної академії наук

                                                  України

 

ТРОНЬКО                                            голова правління Всеукраїнської спілки Петро Тимофійович                       краєзнавців, академік Національної

академії наук України (за згодою)

 

ЦИБУХ                                                Голова Державної туристичної

Валерій Іванович                  адміністрації України

 

ЧЕПЕЛИК                                            Голова Національної спілки художників Володимир Андрійович                                України, народний художник України

(за згодою)

 

ЧИЖ                                                     Голова Державного комітету

Іван Сергійович                    інформаційної політики, телебачення і

радіомовлення України

 

ШЕМШУЧЕНКО                директор Інституту держави і права

Юрій Сергійович                  імені В.М. Корецького, академік

Національної академії наук України

 

ЯРЕМЕНКО                                         заступник Державного секретаря Олександр Степанович                              Міністерства фінансів України.

 

 

Глава Адміністрації

Президента України                                                            В.ЛИТВИН

 

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS