КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Випуск 13-й 2004

Науково-дослідний центр “Часи козацькі”

Українське товариство охорони пам’яток історії та культури

Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

 

 

 

 

 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

В УКРАЇНІ

 

 

 

 

Збірка наукових статей

 

 

 

Випуск 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ –2004


 

ББК 63.3 (4 Укр.) 46

 

 

За вірність та форму викладу опублікованого матеріалу несуть відповідальність автори статей та повідомлень

 

 

Редакційна колегія:  

                                  Бондаренко І.П.

                          Івакін Г.Ю.

                                  Самойленко Г.В.

                                  Телегін Д.Я. (відп. редактор)

                                  Терпиловський Р.В.

                                  Титова О.М. (заст. відп. редактора)

                          Франчук В.Ю.

                          Шаповал Ю.І.

                                    

 

 

Друкується за ухвалою Вченої ради Центру

пам’яткознавства НАН України та УТОПІК

 

 

 

Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні:

збірка наукових статей. – Вип. 13. – Київ: ХІК, Часи козацькі,

2004. – 441 с.

 

         ІSBN 966 – 7865 – 75 - 4

 

 

До збірки вміщено статті та повідомлення, присвячені новим дослідженням пам’яток археології, історії, архітектури, писемності українського козацтва, вивченню родоводів козацької старшини. Висвітлюються проблеми дослідження пізньосередньовічних колекцій у музейних збірках.

Для всіх, хто цікавиться історією, археологією, проблемами мовознавства та пам’яткознавства пізнього середньовіччя.

                                                                        ББК 63.3 (4 Укр.) 46

 

 

                                                                                        © Часи козацькі, 2004

ІSBN 966 – 7865 – 75 - 4                                          © ХІК, 2004

 

 

 

Подпись:  Козак за покликанням

 

До 85-річчя

Дмитра Яковича Телегіна

 

Доктор історичних наук, професор, лауреат Державної премії України, премії Українського товариства охорони пам’яток історії та культури імені В.В.Хвойки, один з найстаріших українських вчених, найвідоміший за межами України серед вітчизняних археологів, фахівець широкого профілю, автор понад 300 наукових праць, присвячених різним галузям археології – від первісності до пізнього середньовіччя, серед них 14 монографій та 6 брошур, видрукуваних в Україні та за кордоном. Такий далеко неповний перелік досягнень видатного вченого Дмитра Яковича Телегіна, якому 26 жовтня 2004 року виповнилося 85.

Дмитро Якович народився в селянській сім’ї на Харківщині (у с. Плисове Зміївського району). Трудову діяльність розпочав у 1936 році в сільських школах Донеччини. Після закінчення Слов’янського інституту працював директором школи с. Красного.

З 1941 по 1946 роки брав участь у бойових діях Радянської армії, закінчив війну в Східній Прусії. Був нагороджений орденами та медалями.

Любов до історії, особливо найдавнішої, привела Дмитра Яковича на історичний факультет Чернівецького університету, потім до аспірантури Інституту археології АН УРСР, де під керівництвом академіка П.П.Єфименка захистив у 1953 році дисертацію на вчене звання кандидата історичних наук “Неолітичні пам’ятки на Середньому Дінці”.

Розпочавши наукову діяльність з посади молодшого наукового співробітника у відділі первісної археології Інституту археології, Д.Я.Телегін через десять років став його завідуючим і очолював цей підрозділ протягом майже 20 років. Продовжуючи поглиблене вивчення археології кам’яної доби, Дмитро Якович захистив докторську дисертацію за темою “Дніпро-донецька неолітична культура”. З середини 1990-х років працює провідним науковим співробітником Києво-Печерського заповідника.

До кола наукових інтересів Д.Я.Телегіна входять проблеми етнокультурогенеза, хронології та періодизації, економіки різних періодів давньої історії України, лінгвістичні, антропологічні дослідження, радіокарбонне датування пам’яток, типолого-статистичні методи тощо. Окремий напрям діяльності Дмитра Яковича – охорона пам’яток археології, саме тому він незмінно понад 20 років очолює секцію охорони пам’яток археології Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, керував численними новобудовними археологічними експедиціями, зокрема експедицією “Славутич”, що обстежувала зону розмиву берегів каскаду Дніпрових водосховищ.

Дмитро Якович створив справжню наукову школу археологів - його учнями вважають себе кілька десятків науковців України, Білорусі, Молдови.

Через все своє наукове життя Дмитро Якович несе інтерес до вивчення пам’яток українського козацтва. Вже під час новобудовних досліджень він провів розкопки так званого майдану, де козаки добували селітру біля с.Перешепине на Дніпропетровщині (1974 р.), а також землянки козацької сторожі на кургані біля с.Чкалове Запорізької області (1978 р.).

Особливо плідний період вивчення пам’яток козацтва Д.Я.Телегіним припадає на 1990-ті роки. Саме у 1990 році за його ініціативою при Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури створено постійно діючу археологічну експедицію “Січі Запорозькі”, яка з 1991 року переросла в Науково-дослідний центр “Часи козацькі”, директором якого став Дмитро Якович. Під його керівництвом проводилися численні розвідки і розкопки: обстеження всіх Січей Низового Дніпра (1990 р.), розкопки Олешківської Січі на Херсонщині (1990-1993 рр.), пошуки місця Солоницької битви на Полтавщині (1991-1992 рр.), а також зимівника кошового отамана П.Калнишевського на Нікопольщині (1994 р.), фіксація надмогильних пам’яток на кладовищах чорноморського козацтва та їх нащадків на Одещині, на базі яких була створена фотовиставка “Шедеври лапідарного мистецтва українського козацтва”, яка в 1994 році з успіхом експонувалася в Українському домі в Києві, Херсонському та Одеському краєзнавчих музеях.

Дмитро Якович ініціював організацію і проведення науково-практичних конференцій “Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні” (з 1991 року їх вже проведено 13). Д.Я.Телегін є незмінним відповідальним редактором збірок матеріалів цих зібрань науковців та аматорів, що займаються дослідженням пам’яток археології, історії, музейних колекцій, писемних джерел доби козацтва.

Дмитро Якович є автором 10 наукових статей з козакознавчої проблематики, 1 брошури (“Січі запорозьких козаків Низового Дніпра”, 1991 р.), 1 монографії (“Часи козацькі. Січі Запорозькі”, 1997 р.), співавтором та відповідальним редактором навчального посібника “Археологія доби українського козацтва” (1997 р.).

Саме завдяки невтомній енергії Дмитра Яковича, його видатній науковій вдачі, дивовижному відчуттю актуальності і непересічності проблематики, сучасному мисленню Науково-дослідний центр “Часи козацькі” став справжнім координаційним центром по вивченню пам’яток українського козацтва.

Вітаємо ювіляра, зичимо йому здоров’я і творчої наснаги!

 

 

 

 

Від редакційної колегії

Олена Титова


З М І С Т

 

О.Титова (Київ)

Козак за покликанням (до 85-річчя Дмитра Яковича Телегіна)…………3

 

І. Дослідження нерухомих пам’яток українського

козацтва та музейних предметів доби пізнього середньовіччя

 

С.Демидко, О.Погорілець, С.Стопенчук (Хмельницький)

Дослідження пізньосередньовічного укріплення ХVІ ст.

поблизу смт Меджибіж Летичівського району Хмельницької

області в польовому сезоні 2003 р. ………………………………………………….. 5

 

О. Супруненко, І. Кулатова (Полтава)

Археологічні дослідження нашарувань козацької

доби у Кременчуці …………………………………………………………………….……… 7

 

Д.Куштан (Черкаси)

Нові дослідження посаду Черкаського замку …………………………………. 19

 

О. Назаров (Городище)

Нововиявлені пам’ятки козацької доби на території

м. Корсуня-Шевченківського Черкаської області ………………………….. 22

 

В. Білошапка (смт Олександрівка Кіровоградської області)

Нові дослідження поселення доби козаччини в селі Бірки –

володінні гетьмана Богдана Хмельницького ……………………………….….. 25

 

О.Білецька, О.Діденко, В.Нерода (Черкаська область)

Пам’ятки археології доби пізнього середньовіччя

Жашківського, Монастирищинського та

Христинівського районів Черкаської області ……...................…………… 29

 

О. Старік (Дніпропетровськ)

Пам’ятки пізнього середньовіччя у розвідках

Дніпропетровського музею 2003 р…………………………………………………..37

 

Ю.Берест (Суми) Є.Осадчий (Охтирка)

Багатошарове городище на горі Ахтир……………………………………………39

 

В. Приймак, П.Покас (Суми, Київ)

Городища козацької доби Посейм’я (матеріали для

Зводу пам’яток історії та культури) ………………………………………………… 42

 

 

В.Тітов (Кривий Ріг)

Розвідки на пам’ятках козацької доби в Дніпропетровській

Області ………………………………………………………………………………………….....…… 48

 

В.Колода (Харків)

Садиби нового часу у Верхньому Салтові ………………………………...….……… 51

 

І. Голубєва (Харків)

Пізньосередньовічне слобідське житло: спроба реконструкції

(за матеріалами Верхньосалтівського поселення) ……………….……….…..…. 54

 

Д. Тетеря (Переяслав-Хмельницький)

Поселенські структури Центральної Переяславщини

пізньосередньовічного часу (за археологічними матеріалами) ……..….…. 59

 

С.Балакін (Київ)

Комплекс ХІV-ХV ст. з території господарського подвір’я КПЛ ….….….. 63

 

Б.Звіздецький (Київ)

Пізньосередньовічні знахідки із літопісного Іскоростеня ...………………… 71

 

Ю.Мазурик (Луцьк)

Городище доби пізнього середньовіччя в с. Боровичі на Волині …...….. 76

С.Біляєва (Київ)

Дослідження 2003 р. та деякі питання хронології Очакова …………...…… 82

 

В.Тітов, А.Приймак (Кривий Ріг)

Дослідження некрополю козацької доби у м. Кривий Ріг ………...……….. 86

 

В. Назаров (Київ)

Козацькі поховання на острові Березань ………………………………...………….. 88

 

О. Коваленко (Полтава)

Гончарні цехи Полтавського полку початку ХVІІІ ст. ………………..……….. 92

 

А.Чекановський (Київ)

Про один різновид керамічних люльок для куріння

тютюну ХVІІІ ст.  …………………………………………………………………....……………. 99

 

В. Гугля (Суботів)

Дрібна керамічна пластика Чигиринщини ХVІІ-ХVІІІ ст. ……….…………. 101

 

В. Гугля, М. Сиволап (Суботів)

Пізньосередньовічна керамічна іграшка з Черкаського

Подніпров’я ……………………………………………………………………………..…………… 106

 

Л.Виногродська (Київ), Ю.Ситий (Чернігів)

Колекція кахлів з розкопок у Батурині в 1997-2002 рр. …………………….. 110

 

В.Шалобудов (Дніпропетровськ)

Кулелійки козацького часу з Придніпров’я ………………………….……………. 122

 

Ю.Пуголовок (Полтава)

Порохівниця ХVІІІ ст. з Полтавщини ……………………………….………………… 125

 

Д.Бадаєв (Харків)

Холодна зброя як елемент козацького комплексу озброєння

у колекції Харківського історичного музею …………………..…………………… 127

 

В.Коваль (Харків)

О некоторых признаках, позволяющих атрибутировать с примерной

датировкой стеклянную узкогорлую тару, лишенную клейм-медальонов,

рельефных изображений и надписуй ……………………..……………………………. 131

 

О.Мірущенко (Запоріжжя)

Грошовий обіг на запорозьких землях у ХVІІІ ст. в контексті

розвитку транзитної та зовнішньої торгівлі Вольностей ………..…….……… 134

 

О.Погорілець, Р.Саввов (Хмельницький)

До питання карбування монети на Поділлі

в другій половині ХVІ ст. .………………………………………………...…………………… 144

 

Я.Діденко (Чигирин)

Колекція монет ХVІ-ХVІІ ст. (із фондів НІКЗ “Чигирин”) .………...……….. 156

 

А.Артем’єв (Полтава)

Антропологічні матеріали з розкопок Свято-Успенського

собору у Полтаві ………………………....………………………………………………………… 159

 

 

ІІ. Історико-краєзнавчі дослідження проблем

пізнього середньовіччя

 

І.Кривошея (Умань)

До питання про польську колонізацію Уманщини в першій

половині ХVІІ ст. …….………………………………………………………...………………….. 164

 

П.Натикач (Житомир)

Національно-визвольна війна під проводом Богдана

Хмельницького на території сучасної Житомирщини ………...……………… 166

 

І.Ярмошик (Житомир)

Історія українського козацтва в дослідженнях

Ореста Фотинського (1862-1931 рр.) ………………………...…………………….…… 171

 

 

І.Михальчишин (Київ)

Поділля у верхів’ях Південного Бугу, Збруча, Случі і Полкви

під час Визвольної війни українського народу 1648-1657 рр…………….175

 

Є.Пилипенко (Умань)

Уніатська церква в козацьку добу (ХVІІ ст.)………………………………………181

 

А.Перепелиця (Чигирин)

З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина……184

 

О.Попельницька (Київ)

“Козацькі” церкви і монастирі Києва у ХVІІ- ХVІІІ ст………………………188

 

І.Тоцька (Київ)

Забудова Софійського монастиря у ХVІІ ст………………………………………192

 

О.Кузьмук (Київ)

Самарський монастир у ХVІІІ ст……………………………………………………..…199

 

В.Векленко (Дніпропетровськ)

Православні старожитності Орільсько-Самарського

межиріччя (нові знахідки)………………………………………………………………….202

 

О.Морозов (Ніжин)

Миколаївський собор в м. Ніжині – унікальна пам’ятка доби

“козацького бароко” ХVІІ ст. (до проблеми датування

заснування та будівництва)…………………………………………………………………206

 

Є.Ковальчук (Луцьк)

Нововиявлені пам’ятки сакрального мистецтва Волині ХVІ-ХVІІІ ст.

(за матеріалами наукових експедицій Волинського краєзнавчого

музею 1997-2003 років)………………………………………………………………………214

 

А.Примак (Київ)

Храм Живоносного Джерела козацької доби в Києві……………….…….221

 

М.Васильєв (Київ)

Сторінки з історії Сумського полку Слобідського козацького

війська у ІІ пол. ХVІІ ст………………………………………………………………….…227

 

М.Гарагата (Харків)

Порівняльний аналіз статусів Слобожанщини та Гетьманщини

після Переяславської ради…………………………………………………………………230

 

Ю.Пазиніч (Київ)

Юридичне закріплення правових стосунків між Українською

козацькою державою та російським урядом…………………………………….234

 

 

Т.Якубова (Київ)

Військові дії козацтва навколо фортеці Очаків наприкінці

російсько-турецької війни 1768-1774 років……………………………………….243

 

 М.Кабачинський (Хмельницький)

Українське козацтво на охороні кордонів російської держави…………247

 

О.Середюк (Луцьк)

“Задавили свою матір власними руками…” (про загибель Січі

та оборону Азова………………………………………………………………………………..252

 

В.Панченко (Київ)

До історії герба міста Новгорода-Сіверського………………………………….264

 

Л.Набок (Переяслав-Хмельницький)

Переяславська фортеця………………………………………………………………………267

Н.Кукса (Чигирин)

Доля руїн замку Хмельницьких в Суботові……………………………………….274

 

О.Лазаренко (Київ)

Напад на Новгород-Сіверський замок (події очима сучасника)……….281

 

С.Татаринов (Артемовск)

Донской полковник Ефим Кутейников и его потомки………………………286

 

В.Максим (Київ)

Козацькі могили села Старокозаче Одеської області……………………..…289

 

І.Мусатова (Київ)

Житло дунайських козаків середини ХІХ ст………………………………………292

 

І.Кривошея, І.Фицик (Умань)

Князі Чорторийські в ХVІ – ХVІІ ст.: між православ’ям та

католицизмом ……………………………………………………………………………………..296

 

Ір.Кривошея (Умань)

Золотоніська сотня Переяславського полку (ХVІІ- ХVІІІ ст.):

генеалогія низової ланки козацької старшини……………….………………….300

 

 

ІІІ. Писемні джерела про пам’ятки

українського козацтва

 

В.Франчук (Київ)

Трансформація прямої мови в пізньому українському літописанні….307

 

 

 

В.Денисюк (Умань)

Особливості фразеології військової сфери в “Гисторіи” Г.Граб’янки .… 310

 

Т.Крехно (Харків)

Назви плат, податків, повинностей в українській

мові ХV – ХVІІІ ст. …..………………………………………………………………..………… 317

 

Л.Андрієнко (Київ)

Образи Святого Письма у бароковій поезії ХVІІ ст. ....………………………… 321

 

Л.Рева (Київ)

Євангеліє як джерело національної духовності ……………………....……….…. 325

 

І.Чепіга (Київ)

Українська мова ХVІ-ХVІІ ст. в оцінці іноземних діячів …………....……….. 331

 

В.Колосова (Київ)

Невідоме послання-автограф Мелетія Смотрицького

до Києво-Печерської лаври……………………….....………………………………………. 335

 

А.Гуляй (Київ)

Книга Лазаря Барановича “Меч духовний” (1666 р.)

у контексті українсько-російських взаємин 60-х рр. ХVІІ ст………....…… 343

 

Т.Жила (Умань)

Лексема м¾сто у творах І.Галятовського……………………………………….……… 346

 

Н.Костриця (Вишневе)

Релігійна лексика у духовних епіграмах Д.Туптала………………………..……. 350

 

Н.Сенченко (Київ)

Козацтво і унія………………………………………………………………………….....………. 352

 

Л.Фицик (Умань)

До питання про виникнення та становлення української

козацької старшини в історичних дослідженнях…………………………...….... 360

 

 

С.Страшинская (Санкт-Петербург)

Летописная сюжетная повесть в “Российской истории”

писателя ХVІІІ века Ф.А.Эмина……………………………………………………..…..… 366

 

Є.Луняк (Ніжин)

Дослідження козацтва в працях кирило-мефодіївців……………………...…... 371

 

В.Ластовський (Київ)

Погляди М.О.Максимовича на зв’язки між православною

церквою і козацтвом наприкінці ХVІІ - у ХVІІІ ст………………………....……. 375

 

Ю.Датченко (Дніпропетровськ)

Тема козаччини у творах Миколи Чернявського…………………………....…... 379

 

Т.Міцінська (Хмельницький)

Вивчення народних пісень про козацьку добу на Хмельниччині

в музеї «Літературна Хмельниччина»…………………………………………..………. 382

 

О.Петровський (Київ)

Тема козаччини на Міжнародних конгресах україністів……………....……. 387

 

С.Бушак (Київ)

Художники-автори українських народних картин

типу «Козак Мамай»…………………………………………………………………..………… 393

 

 

ІV. Дискусії та гіпотези

 

Ю.Яцина (Київ)

Огузи під Києвом………………………………………………………………………...……….. 397

 

А.Петровський (Південноукраїнськ)

Про походження козацтва…………………………………………………………...………. 402

 

В.Саєнко (Запоріжжя)

“Лист до турецького султана” та деякі міфологічні паралелі………..……. 418

 

А.Палій (Умань)

Яків де-Бальмен (історичний нарис)……………………………………...……………. 421

 

П.Макаров (Никополь)

О роковом выстреле…………………………………………………………...……….…….… 425

 

Зміст………………………………………………………………………………..……………..…….. 434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотечка ”Часи козацькі”

 

 

 

 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ

 

 

 

 

Випуск 13

 

 

 

Упорядник та відповідальний за випуск                        О.М.Титова

 

   Комп’ютерний набір                                                    В.М.Гоменюк

 

 

 

 

Видання здійснене в рамках пам’яткоохоронних програм

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

 

 

Здано до набору 14.10.04. Підписано до друку 12.11.04.

Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Друк офсетний.

Гарнітура Baltica CTT. Ум. друк. арк. 25,83.  Обл. вид. арк. 27,75

Тираж 100 прим.

 

 

«Часи козацькі».

01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 21, корп. 19.

 

 

Видавництво ТОВ «ХІК»,

м. Київ, вул. Пушкінська, 24б.

 

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS