КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Офіційна інформація

V. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Президенту України

Ющенку В.А.

Вельмишановний Вікторе Андрійовичу!

З проголошенням 16 липня 1990 р. Декларації про державний суверенітет України і 24 серпня 1991 р. Акту незалежності України розпочався процес відродження Українського козацтва. Козацькі організації України та Києва поступово відновлюють звичаї і традиції, виховують молодь на козацькій ідеології та духовності, у чому їм допомагають дослідження науковців.

Козацтво подало приклад консолідації, і 14 жовтня 2002 р., на Покрову, в Києві проведено І-й з’їзд дев’ятнадцяти козацьких (шість з яких зі статусом всеукраїнських або міжнародних) і двадцяти громадських організацій. З’їзд створив конфедеративну структуру – Національну спілку “Об’єднане Козацтво України”, прийняв Програмну заяву, Кодекс честі та звернення до Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України з метою єдності та активізації козацької діяльності. Для координації роботи, її поєднання з місцевим самоврядуванням при Київському міському голові в 2004 р. створено Координаційну раду козацьких організацій м. Києва.

Нині важливо всю цю та інші види діяльності ввести в законодавче поле. Сім років тому розроблено проект Закону України “Про козацтво України” (знаходиться у Верховній Раді України), підготовлена Національна програма відродження та розвитку Українського козацтва, яка була затверджена Указом Президента 15.11.2001 р., однак фактично не виконується.

Прийняття Вами гетьманської булави і присяги піднімає на новий рівень розвиток Українського козацтва, стверджує його ідеологію, відроджує духовність, які перевірені часом і виправдані історією в боротьбі за свободу України та її національну гідність. Це зобов’язує провести підготовку до проведення Всеукраїнського об’єднавчого козацького з’їзду та ініціювання прийняття Закону “Про козацтво України”. На законодавчому рівні також треба затвердити Національну програму про козацтво України. У цій програмі доцільно було б передбачити умови та порядок виявлення, вивчення, обліку та відновлення або реставрації історичних пам’яток, а також встановити порядок здійснення цих заходів за умови обов’язкових науково обгрунтованих висновків. Це необхідно передбачити в законодавчому порядку, оскільки сьогодні такі заходи проводяться здебільшого стихійно і нерідко без будь-яких обгрунтувань.

ХІV конференція “Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні”, яка пройшла 23-24 березня 2005 р. в Києві (організатори – Науково-дослідний центр “Часи козацькі”, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК), розглянула результати наукових досліджень пам’яток українського козацтва за 2004 р. і відзначила, що вчені здійснюють археологічні та історичні дослідження, проводять науково-практичні конференції, матеріали яких публікуються, зокрема, в бібліотечці “Часи козацькі” (вийшло в світ 13 випусків). Однак в регіонах України мають місце серйозні порушення чинного законодавства щодо охорони пам’яток історії та культури. Зокрема, викликають тривогу події навколо Межигірського монастиря на Київщині. Там було заборонено проводити дослідження, вчинені спроби приватизувати цей комплекс. Зараз, за повідомленнями дослідників, здійснюються нові спроби для отримання в оренду 137 гектарів садибної монастирської землі на 49 років тощо. Розбудова Ташлицької ГАЕС загрожує втратою унікальних історичних ландшафтів, що збереглися з часів існування славетної Буго-Гардівської паланки. Мають місце грубі порушення земельного законодавства стосовно вимежування з землекористування земель історико-культурного призначення. Майже зупинені роботи через недостатність фінансування на території Хортицької, Кам’янської, Олешківської Січей Низового Дніпра. Мають місце необгрунтовані спроби відбудовувати пам’ятки української культури при недостатності фінансування та наукових обгрунтувань. В першу чергу це стосується ситуації, що склалася навколо залишків Десятинної церкви у Києві.

Необхідно уникати спорудження новобудов, а основну увагу приділити якісній реставрації існуючих пам’яток. Посилити юридичну відповідальність за несанкціоновані дослідження пам’яток археології “чорними археологами”. Розробити програму вивчення та увічнення пам’яток та пам’ятних місць Українського козацтва.

З урахуванням викладеного, просимо прийняти до уваги та вирішення вище названі та пов’язані з цими проблемами питання. Сподіваємося на розуміння і Вашу глибоку любов та повагу до історико-культурної спадщини України.

З повагою,

За дорученням учасників конференції

Директор НДКП (Центр) “Часи козацькі”,

професор, доктор історичних наук Д.Я.Телегін

Заступник директора

НДКП (Центр) “Часи козацькі”,

кандидат історичних наук,

Заслужений працівник культури України О.М.Титова

Міністерство культури і мистецтв України

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 21 корпус 20

телефон/факс: (044) 254 42-79

Директору науково-дослідного

центру "Часи козацькі"

Д.Я.Телегіну

Шановний Дмитре Яковичу!

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 06.05.2005р. № 22416/1/1-05 до листа Секретаріату Президента України від 27.04.2005р. № 41-02/175 Державна служба охорони культурної спадщини розглянула лист стосовно проблем розвитку українського козацтва і дотримання пам'яткоохоронного законодавства та повідомляє про наступне.

Враховуючи історичну, археологічну, культурну цінність території Межигірського монастиря. Міністерство культури і мистецтв звернулося до Кабінету Міністрів України та Київської обласної державної адміністрації з пропозицією щодо проведення комплексних археологічних досліджень, проведених фахівцями Інституту археології НАН України, та визначення на їх основі меж охоронних зон особливо цінних об'єктів, а також режимів використання земель. Для їх забезпечення Мінкультури запропонувало відкрити територію для проведення археологічних досліджень та передбачити в проекті Державного бюджету на 2006 рік для НАН України відповідні обсяги фінансування польових, камеральних та картографічних робіт.

Державна служба поділяє Вашу стурбованість щодо питання можливої загрози існуванню історичних ландшафтів, що збереглися з часів існування Буго-Гардівської паланки. За інформацією міністерства палива та енергетики України, проектом спорудження Ташлицької ГАЕС, крім моніторингу навколишнього середовища в зоні впливу ТГАЕС, передбачено комплекс природоохоронних заходів, на виконання яких створено регіональний ландшафтний парк "Гранітно-степове Побужжя", межі якого розширено за рахунок включення урочищ "Кодима", "Бакшала", "Мигійський Ташлик".

Державним комітетом України з будівництва та архітектури висловлено підтримку щодо розроблення порядку виявлення, вивчення, обліку, відновлення або реставрації історичних пам'яток.

Порушені у Вашому листі питання були опрацьовані та прийняті до уваги під час підготовки проекту Заходів щодо розвитку Українського козацтва на 2006-2010 роки.

Користуючись нагодою, висловлюємо Вам, шановний Дмитре Яковичу, щиру вдячність за небайдуже ставлення до проблем охорони культурної спадщини козацької доби в історії України.

В.о. Голови Я.Я.Діхтяр

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS