КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Випуск 18-й 2009

Науково-дослідний центр “Часи козацькі”

Українське товариство охорони пам’яток історії та культури

Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

Історико-культурна асоціація «Україна-Туреччина»

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПАМ’ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

В УКРАЇНІ

Збірка наукових статей

Випуск 18

Київ –2009

ББК 63.3 (4 Укр.) 46

За вірність та форму викладу опублікованого матеріалу несуть відповідальність автори статей та повідомлень

Редакційна колегія:

Бондаренко І.П.

Івакін Г.Ю.

Самойленко Г.В.

Телегін Д.Я. (відп. редактор)

Терпиловський Р.В.

Титова О.М. (заст. відп. редактора)

Франчук В.Ю.

Шаповал Ю.І.

Друкується за ухвалою Вченої ради Центру

пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні:

збірка наукових статей. – Вип. 18. – Київ: ХІК, Часи козацькі,

2009. – 428 с.

ІSBN 978–966–8999–22–2

До збірки вміщено статті та повідомлення, в яких висвітлюються результати вивчення пам’яток археології, історії, архітектури, писемності українського козацтва, колекцій з музейних збірок, дослідження об’єктів кримськотатарської та османської культурної спадщини.

Для всіх, хто цікавиться історією, археологією, проблемами мовознавства та пам’яткознавства пізнього середньовіччя.

ББК 63.3 (4 Укр.) 46

© Часи козацькі, 2009

ІSBN 978–966–8999–22–2 © ХІК, 2009

ЗМІСТ

І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

Микола Товкайло

Нові дослідження в околицях Запорозького Ґарду

Віктор Гугля, Станіслав Юрченко (Суботів),

Замчище Хмельницьких в Суботові: археологічні знахідки 2008 року

Володимир Капуста (Чигирин),

Кронверк Чигиринської фортеці. 1678 р.

Ірина Ковальова (Дніпропетровськ)

Археологічні дослідження житлової забудови Богородицької фортеці у 2008 році

Томаш Важний (Ітака), Юрій Болтрик (Київ), Северин Сагайдак (Київ)

Вивчення залишків допоміжних дерев‘яних

конструкцій Аккерманської фортеці

Ірина Голубєва (Харків)

Дві культурні традиції на Слобожанщині козацької доби

В. Баранов (Київ)

Нововиявлена пам’ятка старої Печерської фортеці

на території Мистецького Арсеналу

Володимир Шалобудов (Дніпропетровськ)

Виробниче приміщення з території Богородицької фортеці

Роман Гуцуляк (Київ)

Виконання консерваційно-реставраційних робіт зі збереження археологічної знахідки — “козацької чайки” на о. Хортиця

Дмитро Філімонов (Дніпропетровськ)

Поселення XVIII cт. поблизу озера Солоний Лиман

(за матеріалами археологічних розвідок Дніпропетровського

обласного центру з охорони історико-культурних цінностей)

Олександр Колибенко, В'ячеслав Лоха (Переяслав-Хмельницький)

Курганна група "Три брата" — унікальна історико-культурна

пам'ятка Переяславщини

Віталій Яремченко, Олександр Ткаченко (Полтава)

Гончарні горни кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття з Полтави

Юлія Мисько (Чернівці)

Керамічні матеріали з розкопок на території Хотинської фортеці

Леся Чміль (Київ)

Імпортна кераміка з розкопок Старого Арсеналу в Києві

Дмитро Куштан (Черкаси)

Іконографія пізньосередньовічних кахлів та народний лубок

Роман Луговий (Полтава), Оксана Коваленко (Полтава),

Кахлі з Полтави ХVІІІ століття

Лариса Гущина (Київ), Дар’я Фінадоріна (Київ)

Про одну групу мальованих кахель XIX ст. з фондів НКПІКЗ

Інна Івакіна (Київ)

Cакральні зображення на керамічних виробах ХVІІ ст.

(за матеріалами розкопок Київського Арсеналу)

Олександр Мірошниченко (Дніпропетровськ)

Керамічні люльки XVII – XVIII ст. з Глухова

Олена Харитонова (Дніпропетровськ)

спроба датування скляного посуду з Самарі –

Богородицької фортеці

Владимир Коваль (Харьков)

Еще раз о стеклянной посуде. Сообщение

Вера Мирошниченко (Донецк)

Характеристика керамического комплекса поселений Среднего

течения Северского Донца (XVII – XVIII вв.)

Анатолій Гейко (Опішне, Полтавщина)

Крем’яхи ХVІІ – ХVIIІ ст.

Віктор Векленко (Дніпропетровськ)

Запорозькі натільні хрести XVIII ст.

з території середнього Присамар’я

Олександр Старік (Дніпропетровськ)

Пам’ятки козацької доби в археологічних дослідженнях ДІМ 2008 р.

Ольга Брель ( Чигирин)

Археологічні дослідження середньовічного Чигирина

В’ячеслав Шерстюк (Полтава)

Говтвянське та Гребінківське городища

пізньосередньовічного часу на Полтавщині

Євген Калашник (Полтава)

Перша Маяцька сотня: деякі риси матеріальної культури

(попереднє повідомлення)

Наталія Майнгардт-Гоголь (Хмельницький)

Археологічні дослідження козацької доби

на території Хмельницької області

Игорь Игнатьев (Днепропетровск)

Применение мотопараплана для фотографирования с высоты в археологических изысканиях

Ірма Тоцька (Київ)

Малюнки Софії Київської середини ХVІІ ст.

Євген Осадчий (Суми)

Монастирі козацької доби північного сходу Слобожанищини

ІІ. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК

ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Мирослав Жуковський (Нікополь)

Про походження прапора гетьмана Богдана Хмельницького

Ігор Марцінковський (Миколаїв)

Медичні аспекти життя, хвороба та причина смерті Зіновія-Богдана Хмельницького

Валерій Ластовський (Київ)

Життя і діяльність Остафія Дашковича у другій

половині ХV ст. (спроба реконструкції)

Іван Ярмошик (Житомир)

Постать Остафія Дашкевича в польській

історіографії ХІХ – ХХ ст.

Валентина Несторенко (Черкаси)

Поминальник Красногірського Золотоніського монастиря

в контексті дослідження козацьких родоводів

Юлія Пазинич (Дніпропетровськ)

Соціальна структура українського суспільства другої половини

XVII – XVIII ст. та її співвідношення з владними повноваженнями

Яніна Діденко (Чигирин)

Трансакція Чуднівська

Світлана Піценко (Дніпропетровськ)

Участь українських козаків у Хотинській війні в джерелах та історіографії (до початку ХХ ст.)

Оксана Коваленко (Полтава)

Гуральництво у Полтаві XVIII століття

Костянтин Івангородський (Черкаси)

Етносоціальний контекст державотворчої парадигми українського

Козацтва в XVI – першій половині XVII ст.

Володимир Парацій (Бережани)

Фортифікаційне мистецтво запорозького козацтва в науково-дослідній

та науково-популярній інтерпретації Дмитра Яворницького

Станіслав Степенькін (Корсунь-Шевченківський)

Встановлення місцезнаходження сотень Корсунського полку

на основі Реєстру 1649 р.

Анатолій Палій (Умань)

Участь України в Полтавській битві 1709 року

Ігор Симоненко (Київ),

Повернення Івана Мазепи до історичної пам’яті українського народу

Павел Макаров (Никополь)

Как казаки в Африку ходили

Сергій Юрченко (Київ)

Деякі відомості про архітектуру Омбишського монастиря

Олексій Кузьмук (Київ)

«Козацька легенда» Межигірського монастиря

Сергій Васільєв (Умань)

Місто Умань у XVII – XVIII ст.: від полкового

осередку до маєтку Потоцьких

Ігор Кривошия, Ірина Кривошия (Умань)

Геральдика Умані:

від козацької доби до козацької символіки

Богдан Колосок (Київ)

Динаміка росту населення Луцька

Юрій Пуголовок (Полтава)

Сельбищна традиція населення Нижнього Поворскля

Ярослав Волерт (Чернігів)

«Вільні військові» володіння на території Чернігівського полку (за матеріалами Генерального слідства про маєтності 1729 – 1731 рр.)

Анатолій Щербань, Олена Щербань (Опішне, Полтавська область)

Церкви Опішного у XVII – XVIIІ ст.

Анатолій Щербань (Опішне, Полтавська область)

Опішненське сотництво Филона Лихопоя

Олена Язвінська (Київ)

Історичні пісні та думи – унікальне явище літературного процесу в Україні часів козаччини

Олександр Харлан (Дніпропетровськ)

Стилістичні й типологічні особливості дерев’яних храмів Запорозьких Вольностей ХVІІ-ХVІІІ ст.

Юрій Мазурик (Луцьк)

Історичне підґрунтя народних переказів про битву доби козацтва біля с. Журавники на Волині

Людмила Кудлай (Харків)

Перенесення церков як джерело з історії Слобідської України

Заміна Алієва (Київ)

Специфіка народних традицій та побуту кубанських козаків XIX ст.

Людмила Маленко (Запоріжжя)

Джерела з історії Чорноморського козацького війська в українських

архівних та музейних установах

ІІІ. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

Юрій Осінчук (Київ)

Лексика Таїнства Сповіді

Лілія Москаленко (Київ)

Прізвищеві назви в Актових книгах Полтавського

полкового суду (1683 – 1740 рр.)

Василь Яцій (Київ)

До походження українських антропонімів (на матеріалі «Реєстру Війська Запорозького 1649 р.»)

Ганна Воронич (Київ)

Дистрибуція іменникових категорій

у середньонаддніпрянському говорі XVII ст.

Уляна Штанденко (Київ)

Дієслівні запозичення у староукраїнських

пам’ятках козацької доби

Руслана Коца (Київ)

Особливості префіксального способу творення

прикметників XVI – XVIII ст.

Лілія Андрієнко (Київ)

Їжа земна і небесна: антиномії барокового світогляду у метафізичній поезії XVII ст .

Світлана Торба (Київ)

Вербалізація концепту «страх» у творі Климентія Зіновієва

«Вірші. Приповісті посполиті»

Лариса Рева (Київ)

До духовності Василя Фащенка: перманенція його поглядів

Марина Дем’янюк (Київ)

Українська лексична спадщина в латинсько-слов’янському

словнику І.Максимовича

Валентина Федонюк (Київ)

Історія козацтва на сторінках праць європейських вчених

Микола Гламазда (Київ)

Книга про українське козацтво

Валерій Бєлашов (Глухів)

До питання публікації списків літопису Григорія Покаса

«Дві історії о козацькім народі» (1751 р.) і «Дві історії

малоросійських козаків» (1756 р.)

ІV. ТЮРКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Надія Гаврилюк (Київ)

Методика вивчення та збереження пам`яток пізнього

середньовіччя (на прикладі дослідження Дюрбе хана Хаджі Герая)

Світлана Біляєва, Олена Фіалко (Київ)

Освітлювальні прилади з розкопок

Нижнього двору Аккерманської фортеці

Світлана Біляєва (Київ), Роман Гуцуляк (Київ), Алла Мартинюк-Медвецька (Львів), Костянтин Присяжний (Львів)

Нові дані щодо архітектурно-будівельної структури турецької

лазні у нижньому дворі Аккерманської фортеці

Ігор Головко (Пирятин), Марина Руднєва (Київ),

Тюркські мотиви в козацькій військовій символіці

Михаил Чореф (Бахчисарай)

Церковь Бахчисарайского дворца

Тетяна Якубова (Київ)

Турецько-татарське прикордоння в польських історичних джерелах

Історико-культурних фондів (XVI – XVII ст.)

Светлана Орешкова (Москва)

Крымское ханство: десять лет независимости и Россия

Андрей Непомнящий (Симферополь)

Неизвестные страницы крымской ориенталистики: Украинское общество изучения Крыма и Кавказа

Оксана Тищенко-Монастирська (Київ)

Воїн у фольклорному порівнянні українців та кримських татар

Омер Дерменджі (Київ)

Ономастика півдня України у світлі теорії семантики кольорів назв

V. ГІПОТЕЗИ ТА ДИСКУСІЇ

Анатолій Петровський (Южноукраїнськ),

Кінбурн, що загубився

VІ. Х Р О Н І К А

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

«Про відзначення у 2009 році 360-ї річниці подій,

пов'язаних зі створенням Української козацької держави»

В.Сальніков, О.Тітков (Полтава)

Виставка кераміки-реконструкцій посуду козацької доби

Бібліотечка “Часи козацькі”

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ

Випуск 18

Упорядник та відповідальний за випуск О.М.Титова

Комп’ютерний набір та макетування В.М.Гоменюк

Видання здійснене в рамках пам’яткоохоронних програм Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

Здано до набору 12.11.2007 р. Підписано до друку 14.11.2009 р.

Формат 60 х 841/16.

Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура Baltika CTT.

Ум. друк. арк. 26,00.

Тираж 150 прим.

Видавництво ТОВ “ХІК”

м. Київ, вул. Пушкінська, 24 – б

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS