КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Протокол 2 НМР

Протокол № 2

Науково-методичної Ради при Науково-дослідному інституті козацтва

19 квітня 2011 року м. Київ

У Раді взяли участь: Руденко Ю.Д. – д.пед.н., професор Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Чухліб Т.В. директор Нуково-дослідного інституту козацтва Інституту історії НАНУ, Мельничук Ю.Л. завідуючий відділом Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді МОН України, Припута І.П. – методист координаційного центру фізкультури та спорту Головного управління освіти і науки м. Києва, Опанащук В.С. – генеральний бунчужний та наказний писар МГО «Українське Козацтво», від Ради Старійшин Українського Козацтва: Князюк Г.Т. (законник РС, викладач університету «Україна»), Трачук О.В. (писар РС, здобувач Переяслав-Хмельницького державного педуніверситету ім. Григорія Сковороди),.

Порядок денний:

1. Участь Науково-методичної Ради НДІ Козацтва у патріотичному вихованні школярів та молоді.

2. Пропозиції освітян та краєзнавців до науковців істориків Українського Козацтва.

Створення електронної наукової бібліотеки Українського Козацтва та

видавнича справа.

3. Пропозиції до структури та Положення про Науково-методичну Раду.

По першому питанню:

О.В. Трачук повідомив, що з ініціативи Ради Старійшин Українського Козацтва при Науково-дослідному інституті козацтва Інституту історії України НАН України створено Науково-методичну Раду (наказ № 2 від 11.04.2011 р.). Роботу Науково-методичної Ради НДІ Козацтва пропонується організувати за трьома напрямками: науково-дослідницький, педагогічний та організаційно-видавничий серед козацьких товариств та освітніх закладів. Фінансування матеріалів та посібників Науково-методичної Ради НДІ Козацтва здійснювати за рахунок бюджету та козацьких товариств.

Ю.Л. Мельничук довів до відома про нормативно-правові документи міжнародних та всеукраїнських заходів з учнівською та студентською молоддю на 2011 рік. Стан підготовки Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді МОНМС України до забезпечення належного проведення ІІ етапу дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура») Українського Козацтва.

Військово-патріотична спортивна гра «Зірниця» проводиться на підставі Указу Президента України від 25.10.202 р «Про Концепцію допризивної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді». Співорганізаторами «Зірниці» є Міністерство оборони та Товариство сприяння обороні України (ДТСААФ), а також, за згодою можуть стати Всеукраїнські національно-патріотичні громадські організації. Серед основних завдань Всеукраїнської гри – підготовка молоді до виконання конституційного обов’язку – захисту Батьківщини.

Центру туризму і краєзнавства працює над впровадженням національно-патріотичного виховання як у грі «Сокіл» («Джура») та грі «Зірниця».

Ю.Д. Руденко повідомив про вже існуючі теоретичні розробки та ідеологічні проблеми у козацькій педагогіці. Він застеріг від втручання організацій типу «Русское казачество» у процес військово-патріотичного виховання молоді під час проведень гри «Зірниця», яка, на його думку, «трошки кадети».

Ю.Д. Руденко схвалив видання у 2010 році збірника матеріалів наукових читань на тему: «Освітньо-виховні традиції українського козацтва: минуле і сучасність». Він запропонував на посаду заступника голови Науково-методичної Ради НДІ Козацтва Ю.Л. Мельничука.

І.П. Припута вважає, що нововведена гра «Зірниця», якою опікується Міністерство оборони України, за всіма нормативними документами у виховній роботі крім військово-спортивного має національно-патріотичне спрямування. Крім того Міністерство надзвичайних ситуацій України і МОНМС України багато років втілюють гру «Всеукраїнський громадський дитячий рух «Школа безпеки». Гра проводиться на рівні районів, областей і Україниі країн ближнього зарубіжжя. У м. Києві діє перелік заходів «Київська Січ» для якої розробляються та впроваджуються напрямки: джура – воїн, джура – спортсмен, джура – рятівник, джура -мандрівник, джура – козак і т.д. І.П. Припута запропонував поєднувати у національно-патріотичному вихованні матеріальні і організаційні ресурси всіх відомств, використовуючи напрацювання Науково-методичної Ради НДІ Козацтва.

Опанащук В.С. повідомив, що у номері 3-4 за лютий місяць 2011 р. газети «Рада Козацька»

Розміщені організаційні та нормативно-правові акти проведення гри Сокіл («Джура»).

Також у цей номер присвячений козацькому звичаю та всеукраїнській конференції за темою «Звичай Русі, що став козацьким. Уклад конституції республіки Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика)», яка відбулась 21-22.03.2011 р. у м. Хмельницький. На одній із сторінок розміщена стаття Г.Т. Князюка «У своїй хаті – своя правда і сила, і воля».

Серед козацьких товариств передбачити семінари з історії козацтва історії рідного краю та козацького звичаю.

По першому питанню вирішили: заступником голови з педагогічного напрямку Науково-методичної Ради НДІ Козацтва обрати Мельничука Ю.Л.

У національно-патріотичному вихованні Науково-методичній Раді використовувати наукові та методичні надбання, поєднуючи їх з матеріальними і організаційними ресурси всіх відомств.

По другому питанню:

Після обговорення О.В. Трачук запропонував науковцям Науково-методичної Ради історію українського народу та історію українського козацтва хронологічно структурувати по тисячоліттям, століттям, а в окремі періоди – по рокам. Дослідження способу життя, звичаїв, технологій ремесла українців та козаків зокрема засобами інших галузей науки (етнографії, етнології, фольклористики, джерелознавства, мистецтвознавства, лінгвістики, педагогіки та інших) виконувати у відповідності до історичної та археологічної хронології.

В такій системі умовних координат започаткувати формування електронної бібліотеки Українського Козацтва на сайтах Буджацької Січі Dnestrkozak.webstolica.ru, а пізніше на сайтах газети «Рада Козацька» та інших.

Ю.Л. Мельничук запропонував для Українського Козацтва провести науково-просвітницькі семінари двох рівнів: для отаманів і представників козацьких товариств. На семінарах науковцям та методистам розкрити теми:

1. Історичне датування української історії та документи.

2. Розвиток Українського Козацтва з давнини і до сьогодення.

3. Козацькі технології, ремесла та їх відродження.

4. Звичай Русі, який став козацьким.

5. Методика козацько-лицарського виховання.

6. Основи козацької педагогіки та психології.

7. Національне патріотичне виховання учнівської молоді.

Т.В.Чухліб підтримав пропозицію створення електронної бібліотеки на одному із козацьких сайтів. Він запропонував разом з Українським товариством охорони памяток історії та культури та Радою Старійшин Українського Козацтва до кінця 2011 р. підготувати та провести науково-практичну конференцію на тему: «Козацькі звичаї та історія рідного краю: джерела, історіографія та історична освіта».

Г.Т. Князюк запропонував, для вирішення завдань козацько-лицарського виховання у відповідності до рішень МОНУ 2009 року через Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді провести науково-практичну конференцію з питань методики звичаєвого права, козацького звичаю, патріотичного виховання сучасної молоді. Матеріали подавати у вигляді тез. Для виконавців науково-методичних програм, представникам громадських організацій провести навчальні семінари. Підготувати методичний збірник на основі розробок А. Чорного, О.Косухи, В.Тимовєєва, В.Задунайського, В.Пілата, Г. Князюка.

По другому питанню вирішили: В системі хронологічних та тематичних координат сформувати електронну бібліотеку Українського Козацтва за трьома напрямками: науково-дослідницький, педагогічний та практичне впровадження.

По третьому питанню вирішили:

Положення про Науково-методичну Раду НДІ Козацтва розробити на основі положень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Протокол вів

писар Ради Старійшин УК Олекса Трачук

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS