КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Протокол 3 НМР

Протокол № 3

Науково-методичної Ради при Науково-дослідному інституті козацтва

24 травня 2011 року м. Київ

У Раді взяли участь: Чухліб Т.В. д.іст.н. директор Нуково-дослідного інституту козацтва Інституту історії НАНУ, Руденко Ю.Д. – д.пед.н., професор Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Титова О.М. к.іст.н. Директор центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, Клепак Г.О. Заступник голови Національної спілки краєзнавців України, Мельничук Ю.Л. завідуючий відділом Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді МОН України, Панченко П.П. д.іст.н. професор Міжнародна асоціація козацтва, Тимофєєв В.Я. - отаман Задністровського козацтва регіональної організації козаків Буджаку, Пероганич Ю.Й. виконавчий директор ГО «Вікімедіа Україна», Киринюк М.С. Вінницький козацький полк ім. І. Богуна ст. викладач української мови та літератури, Білошапка А.Г. полковник козацтва, викладач історії Іванковичівської ЗОШ Васильківського р-ну, Бабенко П. керівник міжнародних програм Національної спілки краєзнавців України, від Ради Старійшин Українського Козацтва: Князюк Г.Т. (законник РС, викладач університету «Україна»), Сопівник М.П. керівник відділу секретаріату ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, Трачук О.В. (писар РС, здобувач Переяслав-Хмельницького державного педуніверситету ім. Григорія Сковороди).

Порядок денний:

1) Обговорення та затвердження структури сайту.

2) Обговорення та затвердження матеріалів до наповнення сайту.

3) Затвердження нових членів Ради.

4) Поточні справи.

По першому питанню:

Виступили Т.В. Чухліб, В.Я. Тимофєєв, Ю.Й. Пероганич, Г.Т Князюк, О.М. Титова, Ю.Д. Руденко, Г.О. Клепак та інші.

Після тривалого обговорення вирішили:

Розроблену Тимофєєвим В.Я структуру сайту «Козацька бібліотека» взяти за основу. Тематику сайту доповнити наступними розділами: періодичні видання, документи і матеріали, звичаєве право, козацькі міста і села, портрети і герби козацької доби, пам’ятки козацької доби, ремесла і їх витоки, історія зброї, фольклор та етнографія.

Пропозиції Ю.Й. Пероганича та Г.О. Клепака відносно можливості подачі науково-дослідних матеріалів козацької бібліотеки до всесвітньої інформаційно-довідкової мережі «Вікімедіа Україна» розглянути додатково після налагодження роботи електронної бібліотеки Науково-методичної Ради НДІК.

По другому питанню:

О.М. Титова повідомила, що Науково-дослідним центром «Часи козацькі», Центром пам’яткознавства НАН України та УТОПІК щорічно, починаючи з 1991 року, на козацьку тематику проводяться наукові конференції (в цьому році була двадцята). Центр передає десять збірників наукових статей попередніх конференцій для розміщення на сайті «Козацька бібліотека», при умові збереження за дослідниками і Центром авторських прав.

По другому питанню вирішили:

Оригінал-макети матеріалів десяти конференцій Науково-дослідного центру «Часи козацькі», Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК розмістити на сайті «Козацька бібліотека». В подальшому вказані матеріали систематизувати у відповідності до хронології та тематики електронної бібліотеки. Принагідно члени Ради відмітили, що за 20 попередніх років пам’яткознавцями і О.М. Титовою внесений значний вклад у дослідження та збереження пам’яток доби Козаччини на Україні.

До редакційної колегії сайту «Козацька бібліотека» входять всі члени Науково-методичної Ради НДІ Козацтва.

По третьому питанню:

О.М. Титова, Г.О. Клепак, П.П. Панченко виявили бажання війти до складу Науково-методичної Ради НДІ Козацтва.

Вирішили: Науково-методичну Раду НДІ Козацтва затвердити у складі 15 осіб. Реєстр членів ради додається. Затвердити на посаді голови Ради Чухліба Т.В., заступника з питань археології, пам’яткознавства та музеєзнавства Титову О.М., заступника з питань краєзнавства Клепака Г.О., заступника з питань козацької педагогіки - Мельничука Ю.Л., заступника-секретаря – Трачука О.В., координатора Ради - Князюка Г.Т., модератора сайту «Козацька бібліотека» - Тимофєєва В.Я.

По четвертому питанню:

Ю.Л. Мельничук повідомив, що педагогічною секцією Науково-методичної Ради формується список бажаючих взяти участь у науково-просвітницькому семінарі у м. Ворзелі Київської обл. для представників козацьких товариств де планується розкрити теми:

1. Історичне датування української історії та документи.

2. Розвиток Українського Козацтва з давнини і до сьогодення.

3. Козацькі технології, ремесла та їх відродження.

4. Звичай Русі, який став козацьким.

5. Методика козацько-лицарського виховання.

6. Основи козацької педагогіки та психології.

7. Національне патріотичне виховання учнівської молоді.

Вирішили: інформацію взяти до відома.

Протокол вів

секретар Науково-методичної Ради НДІК Олекса Трачук

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS