КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Протокол 4 НМР

Протокол № 4

Науково-методичної ради

при Науково-дослідному інституті Козацтва

Інституту історії України НАН України

7 грудня 2011 р.                                                                                                             м. Київ

У засіданні чергової Науково-методичної ради НДІ Козацтва взяли участь: Тарас Чухліб, доктор історичних наук, директор НДІ Козацтва Інституту історії НАН України; Юрій Руденко – доктор педагогічних наук, професор Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова; Валерій Тимофєєв – отаман ГО «Буджацька Січ», адміністратор сайту Науково-методичної ради НДІ Козацтва «Козацька бібліотека»; Анатолій Грива - голова Ради козацьких отаманів України, Леонід Буймістер – кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії сільської школи Обласного інституту післядипломної освіти; Олег Гарук - директор козацької школи «Нефедівська Січ» Кам’янець-Подільського району Хмельницької області; Зоя Ружен – поетеса, м. Київ; Віталій Опанащук – головний отаман МГО «Українське козацтво»; Олекса Трачук - писар Ради Старійшин організацій Українського козацтва.

Порядок денний:

1. Доповідь на тему: "Традиції української державності та Звичаєве Право" з нагоди відзначення 20-ї річниці з дня проведення референдуму про Незалежність України (Тарас Чухліб).

2. Про перспективи розвитку сайту (http://kozakbiblio.web-box.ru/) «Козацька бібліотека» Науково-методичної Ради НДІ Козацтва (Валерій Тимофєєв).

3. Методично-педагогічний напрямок роботи Ради у Києві та обласних Радах. Розширення складу Науково-методичної Ради (Олекса Трачук).

4. Організаційно-видавнича діяльність. План-проспект "Козацька бібліотека". Серія брошур: "ПЕРЕМОГИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛКОВОДЦІВ" (Тарас Чухліб, Олекса Трачук, Анатолій Грива).

5. Пропозиції до плану роботи Науково-методичної Ради на 2012 р.

З першого питання:

Виступив з доповіддю Тарас Чухліб, який розкрив наукове дослідженням впливу козацького звичаєвого права на розвиток української державності. Він зупинився на висвітленні питання про одну з головних звичаєвих норм українського козацтва: «Де троє козаків - там двоє судять третього», який традиційно відтворюється у багатьох політико-правових документах XVII – XVIII ст. не тільки внутрішнього, але і міжнародного характеру. Українська козацька держава як Перший Гетьманат у правових стосунках з Польщею, Росією і Туреччиною виступала як автономне державне утворення, що зафіксовано у міждержавних договорах, але на жаль, угоди порушувались, як з боку Варшави, Москви і Стамбулу. Тому гетьманські уряди постійно відстоювали свої звичаї, права та вольності у переговорах з Польщею, Росією, Кримом та Османською імперією. Серед правових звичаїв суспільно-політичного життя в Українській козацькій державі, зокрема, були такі: по-перше, відстоювання політичних урядів за українцями; по-друге, вільний вибір гетьмана, який був главою держави; по-третє, піклування про поширення і забезпечення православної віри, української мови та освіти; по-четверте, забезпечення економічних свобод не лише для козаків-чоловіків, але і їхніх жінок, дітей та старих родичів, а також козацьких вдів.

Виступ викликав у присутніх на Раді велике зацікавлення, адже положення доповіді актуалізувалися з багатьма проблемами сьогодення. Після тривалого обговорення вирішили: просити доповідача дослідження розкритої суспільно вагомої теми у наукову статтю та подати її на конференцію з проблем звичаєвого права українського козацтва, яка відбудеться у м. Києві у березні 2012 року.

З другого питання:

Валерій Тимофєєв повідомив, що за п’ять останніх місяців на сайті «Козацька бібліотека» розміщено десять збірників наукових статей науково-практичних конференцій Науково-дослідницького центру «Часи козацькі», Центру пам’яткознавства НАН України та Українського товариства охорони памяток історії і культури (УТОПІК), а також близько сотні наукових статей провідних вчених з історії України на козацьку тематику. Тематику сайту буде розширено розділом «Звичаєве право». Відвідуваність сайту постійно зростає, інтерес до «Козацької бібліотеки» проявляють українці зі всіх континентів планети.

Запропоновано поступово на сайті створити науковий інтернет-журнал, яки би відповідав вимогам, що прискорив процес формування молодих науковців у відповідності до потреб науки та можливостей сучасних технологій.

Олекса Трачук запропонував включити до сайту матеріали всеукраїнської конференції за темою «Звичай Русі, що став козацьким. Уклад конституції республіки Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика)», яка відбулась 21-22 березня 2011 р. у м. Хмельницький.

Вирішили: Продовжити наповнення бібліотеки книгами та статтями з козацької педагогіки (Ю. Руденко) та нормативними та методичними документами, а також матеріалами Всеукраїнської патріотичної гри «Сокіл-Джура» (А. Грива). Редакційній колегії Ради розглянути матеріали всеукраїнській конференції у м. Хмельницький, а кращі роботи рекомендувати до розміщення на сайті «Козацька бібліотека». Відзначити велику роботу В. Тимофєєва над створенням сайту «Козацька бібліотека» цінним подарунком (що й було зроблено).

З третього питання:

Олекса Трачук повідомив про розширення роботи Науково-методичної Ради НДІ Козацтва на Вінничині та Хмельниччині. Так ще 19 травня 2011 р. у Вінниці відбулася Науково-методична Рада Вінницької області, яка ухвалила рішення увійти до складу Науково-методичної Ради НДІ Козацтва (протокол №1 додається). Зараз також формується Науково-методична Рада Хмельницької області. Виявив бажання ввійти до складу Науково-методичної Ради НДІ Козацтва голова Ради козацьких отаманів України Анатолій Грива. Він повідомив, що 17 грудня 2011 р. відбудеться завершальна Рада (раніше відбулись Ради у Жовтих Водах, Дніпропетровську, Львові) по прийняттю Головних норм Звичаєвого Права, а 24 грудня 2011 р. відбудеться Рада Старійшин Українського Козацтва, у цих подіях вбачається черговий етап відродження українського козацтва.

Вирішили: Всеукраїнську Науково-методичну Раду НДІ Козацтва розширити за рахунок членів Науково-методичної Ради Вінницької області В. Воловодюка, О. Рогового, В. Шпака, О. Коваля, О. Мазура, а також ввести до складу Науково-методичної Ради А. Гриву.

З четвертого питання:

Тарас Чухліб повідомив про започаткування нового проекту «Козацької бібліотеки», яка б складалася з 15 брошур кишенькового формату: «ПЕРЕМОГИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛКОВОДЦІВ». Половина брошур можуть бути підготовлені науковцями НДІ Козацтва в наступному році, а половина - у 2013 р.

Олекса Трачук підкреслив необхідність формування необхідного накладу видань за рахунок замовлень козацьких товариств та шкіл. В процесі реалізації цього проекту буде розроблений алгоритм видавничої справи серед організацій Українського козацтва.

Анатолій Грива підтримав проект видання серії брошур «Козацька бібліотека» і повідомив, що Рада козацьких отаманів України запланує на наступний рік формування замовлень вказаних 7 брошур підготовлених до друку науковцями.

Вирішили: до наступної Ради сформувати робочу групу з видавничої справи із представників Науково-методичної Ради, Ради козацьких отаманів України та інших зацікавлених козацьких товариств.

З п’ятого питання після обговорення вирішили:

до плану роботи Науково-методичної Ради на 2012 р. включити такі питання:

- продовжити наповнення сайту «Козацька бібліотека» книгами та статтями Нуково-дослідного інституту козацтва (Чухліб Т.), Науково-дослідницького центру «Часи козацькі», Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК (Титова О.), Національної спілки краєзнавців України (Клепак Г.) з козацької педагогіки (Руденко Ю.) та нормативними та методичними документами, а також матеріалами гри «Сокіл-Джура» (Грива А.);

- Науково-дослідному інституту козацтва, Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, Раді Старійшин організацій Українського козацтва у березні 2012 р. провести науково практичну конференцію (круглий стіл) на тему: «Історія українського звичаєвого козацького права та сучасність»;

- продовжити формування регіональних Науково-методичних Рад НДІ козацтва в інших областях і районах України;

- періодично проводити виїзні засідання Науково-методичної Ради в обласних та районних центрах України.

Протокол підписали:

Голова Науково-методичної Ради НДІК Тарас Чухліб

Секретар Ради Олекса Трачук

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS