КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Протокол 7 НМР

Протокол № 7

Науково-методичної ради при Науково-дослідному інституті Козацтва

Інституту історії України НАН України

4 лютого 2013 р. м. Київ

У Раді взяли участь: Чухліб Т.В. - д.іст.н., директор Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії НАНУ, голова НМР; Руденко Ю.Д. – д.пед.н., професор Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; В’юн В.Г. - д.е.н., професор, директор Миколаївського міжрегіонального відділення НДІ козацтва Інституту історії НАНУ; Маньківська Р.В. – д.іст.н., заступник голови Національної спілки краєзнавців України; Мельничук Ю.Л. - завідуючий відділом Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді МОНМС України, заступник голови НМР; Петренко Є.Д. – к.іст.н., викладач ВНЗ Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; Князюк Г.Т. - заступник голови Ради Старійшин організацій Українського Козацтва, викладач університету «Україна»; Тимофєєв В.Я. – старійшина, адміністратор сайту «Козацька бібліотека»; Віталій Опанащук – генеральний писар МГО «Українське козацтво»; Трачук О.В. - писар Ради Старійшин організацій Українського Козацтва, секретар НМР.

Порядок денний:

1. Підсумки 2012 року. Про взаємодію науковців НДІ козацтва та членів Науково-методичної ради НДІ Козацтва. (Т. Чухліб).

2. Активізація роботи Науково-методичної ради її розширення у регіонах України та співпраця з різними галузями науки. Презентація Миколаївського регіональне відділення НДІ козацтва та створення аналогічних відділень в інших регіонах України (В. В’юн, Ю. Мельничук).

3. Про участь Науково-методичної ради у відзначенні 150-річчя відзначення дня народження В.І. Вернадського (О. Трачук).

4. Про участь науковців козацьких організацій у XХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні», яка відбудеться 20 – 21 березня 2013 р. у м. Києві.

5. Плани на 2013 рік. «Круглі столи» в рамках конференції Центру пам’яткознавства та УТОПІК – березень та під час конференції Інституту держави і права НАНУ – травень (Т. Чухліб).

6. Прийом нових членів Науково-методичної Ради (О. Трачук).

7. Різне. Розгляд збірок: «СИСТЕМА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ «ДЖУРА». Збірки № 1 «Звичаї та Звичаєве Право українського народу» та монографії Євгена Петренка.

З першого питання Тарас Чухліб відмітив, що у 2012 році відбулась значна подія для НДІ козацтва - створене Миколаївське регіональне відділення НДІ козацтва на чолі з Валентином В’юном і побажав йому плідної роботи. Тарас Чухліб схвалив роботу НМР і відзначив членів ради цінними дарунками, а члени НМР теж відмітили вмілу та змістовну роботу голови НМР.

Тарас Чухліб запропонував 20 березня 2013 року у рамках конференції Центру пам’яткознавства та УТОПІК провести «круглий стіл» на тему «Дослідження, охорона та відзначення пам’яток Українського Козацтва». Другий «круглий стіл» по Звичаєвому Праву організувати під час конференції Інституту держави і права НАНУ у травні 2013 р.

Вирішили. Взяти участь у зазначених заходах.

З другого питання Валентин В’юн доповів, що у відповідності до ініціативи Ради козацьких отаманів Миколаївщини наказом №12 Інституту історії України НАН України від 25 грудня 2012 р., створене Миколаївське регіональне відділення НДІ козацтва, яке підтримали представники влади та громадськості.

Опираючись на підписані угоди Інституту історії України НАН України про співпрацю: з Інститутом археології НАН України, Центром пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, Інститутом проблем виховання НАПН України, Національною спілкою краєзнавців України та рядом інших установ, з якими ведеться підготовка угод, Миколаївське регіональне відділення, у Причорноморському регіоні з відповідними підрозділами вказаних установ буде проводити спільну роботу з дослідження архівних і писемних документів, сприяти участі сучасного козацтва у вивченні, збереженні та моделюванні пам’яток історії та культури краю, формуванню джерельної бази на основі збирання та систематизації польового археологічного й етнографічного матеріалів з метою створення у м. Миколаєві музею «під відкритим небом».

Юрій Мельничук повідомив, що козацько-лицарське виховання є новою домінуючою тенденцією патріотичного виховання сучасної молоді України. Сьогодні ми маємо можливість звернутися до витоків виховних ідеалів козацької педагогіки і відродити її виховні традиції. Система козацько-лицарського виховання відображає сутність педагогічних надбань і традицій українського народу, дозволяє збагнути особливості національної ментальності, слугує ознакою елітарного духу нації.

У 2012 році члени науково-методичної ради НДІ козацтва активно працювали над низкою освітньо-виховних проектів. Підготовлено до друку і видано навчальний посібник «Основи козацько-лицарського виховання» (автори: Ю.Д. Руденко, Ю.Л. Мельничук). 11 жовтня 2012 року у Київському будинку Учителя відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Державотворчі і освітньо-виховні традиції українського козацтва». У рамках конференції було підготовлено інформаційно-методичний збірник «Національно-патріотичне виховання учнів засобами козацької педагогіки» (укладач Ю.Л. Мельничук), педагогічний проект «Київська Січ» (укладач І.П. Припута). Крім того, надавалась адресна методична допомога вчителям, керівникам гуртків, представникам громадських козацьких організацій з впровадження козацько-лицарського виховання в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. Відроджуючи козацькі традиції та звичаї в системі шкільного самоврядування проводилися посвяти в козачата, організовувалися козацько-лицарські вишколи, тематичні семінари-практикуми, надавалася допомога в оформленні козацьких світлиць, класних кімнат осередків козачат.

У 2013 році плануємо створити навчальні програми з козацько-лицарського виховання для учнів загальноосвітніх шкіл та студентів вищих навчальних закладів.

Юрій Руденко, який засвідчив розвиток козацької педагогіки, яка недостатньо використовується козацькими організаціями.

Вирішили. Миколаївському регіональному відділенню передати отриманий досвід оформлення необхідних документів Київського регіонального відділення, налагодити стосунки з раніше створеними Одеським та Запоріжським відділеннями. Науково-методичні раді всіляко сприяти діяльності новостворюваним структурам НДІ козацтва.

З третього питання виступив Олекса Трачук, який повідомив, що на відзначення 150-ти річчя від дня народження видатного вченого з козацького роду, дослідника природи, мислителя і громадського діяча, засновника багатьох наукових шкіл академіка В.І. Вернадського Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Миколаївська міська рада, Миколаївське регіональне відділення НДІ козацтва Інституту історії України НАН України планують проведення 18 - 19 жовтня ц. р. у м. Миколаєві Міжнародної наукової конференції «Вчення про ноосферу В.І. Вернадського в науковому, освітянському та інноваційному розвитку українського суспільства». Олекса Трачук запропонував членам НМР долучитись до названої конференції у Микоаєві та до інших заходів, які будуть відбуватись у рік В.І. Вернадського в Україні та за кордоном.

Вирішили. Підтримати ініціативу Миколаївського регіонального відділення та взяти участь у підготовці та проведенні Міжнародної наукової конференції «Вчення про ноосферу В.І. Вернадського в науковому, освітянському та інноваційному розвитку українського суспільства» 18 - 19 жовтня 2013 р. у м. Миколаєві. Інформацію про конференцію розмістити на сайті НМР «Козацька бібліотека».

З четвертого питання Тарас Чухліб відмітив, що Центр пам’яткознавства та УТОПІК (директор Олена Титова) щорічно, починаючи з 1991 року, провидить конференції на козацьку тематику, але козацькі організації, із-за малої інформованості козаків-дослідників, практично не беруть участі. Тарас Чухліб запропонував членам НМР, МГО «Українське козацтво», Раді козацьких отаманів України та іншим козацьким організаціям України інформувати та сприяти науковцям козацьких організацій взяти участь у XХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні», яка відбудеться 20 – 21 березня 2013 р. у м. Києві (інформаційний листок додається).

Вирішили. Розмістити інформацію про XХІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» на сайті НМР «Козацька бібліотека».

З п’ятого питання Тарас Чухліб звернув увагу НМР, що 20 березня наша Рада у рамках конференції Центру пам’яткознавства та УТОПІК проводить другий «круглий стіл» на тему «Дослідження, охорона та відзначення пам’яток Українського Козацтва». У травні 2013 р. на Волині, під час конференції Інституту держави і права НАНУ, члени НМР, Рада козацьких отаманів України та Ради Старійшин організацій Українського Козацтва планують організувати «круглий стіл» по Звичаєвому Праву.

Тарас Чухліб запропонував членам НМР подавати свої пропозиції до плану на 2013 р. секретарю НМР.

Вирішили. Взяти участь у запропонованих заходах.

З шостого питання Олекса Трачук повідомив, що Національна спілка краєзнавців України рекомендувала у Науково-методичну раду при НДІ козацтва д.іст.н. заступника голови Спілки Руслану Маньківську. Пані Руслана повідомила про Національну спілку краєзнавців України, яка була створена іще у 1925 році, про цілі та завдання українських краєзнавців та можливості співпраці з науковцями та дослідниками історії Козаччини України.

Вирішили. Науково-методичну Раду НДІ Козацтва затвердити у складі 23 осіб. Реєстр членів ради додається.

В різному Тарас Чухліб повідомив, що Валерій Тимофєєв, його донька Ушанова та він сам ведуть дослідницьку роботу щодо архівів сучасного козацтва. Вже сформовано базову відбірку документів, що буде зберігатися в Науково-дослідному інституті козацтва й поступово поповнюватися документами козацьких організацій й держави щодо козацтва. Він запропонував членам НМР – у кого є інформація чи доступ до архівних матеріалів з 1989 року – інформацію чи самі матеріали передати секретарю чи голові НМР.

Розглядали збірку «СИСТЕМА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ «ДЖУРА» підготовлену Анатолієм Гривою. Свою думку висловив Валерій Тимофєєв. На Україні фахівцем з козацького гарту молоді в системі "Джура" є Анатолій Грива. Такого підручника (методичної збірки) на теренах України ще не було. Тому треба видавати-друкувати його - потім будуть друге-третє перероблене-доповнене видання. Питання змісту-структури підручника, цільової аудиторії (керівники, виховники, джури та ін.), переліку рекомендованої літератури вирішує автор, але я рекомендував би А.Гриві написати вступну статтю «Система виховання «Джура» (козацько-лицарське виховання) й місце у цій системі гри «Джура» і розширити перелік рекомендованої літератури за рахунок статей з теми козацько-лицарського виховання (гарту), що надруковані у громадсько-педагогічному щотижневику «Освіта» та у виданнях педагогічної серії «На допомогу вихователю, учителю, завучу, директору» за останні 10 років і включити до переліку монографії членів нашої науково-методичної ради: Ю.Руденко, О.Губко. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність. – К.: МАУП, 2007. та Ю.Руденко, Ю.Мельничук. Козацько-лицарське виховання учнівської і студентської молоді. К. Вид. ПП «Золоті ворота». 2012.

Вирішили. Запропонувати автору доопрацювати збірку і подати для розгляду та затвердження на наступній НМР.

Валентин В’юн відносно іншої цікавої збірки підготовленої членами Ради козацьких отаманів України та Ради Старійшин організацій Українського Козацтва «Звичаї та Звичаєве Право українського народу» Валентин В’юн запропонував такий алгоритм: перед розглядом на НМР та виданням Збірки № 1 авторському колективу отримати рецензії від фахівця Інституту історії України НАН України та юриста Інституту держави і права НАН України.

Вирішили. Погодитись з пропозицією Валентина В’юна.

Євген Петренко повідомив про видання у 2012 р. у Краснодарі сигнальних примірників книги авторів Петренка Є. Д. і Петренка І. Є. «Исторические очерки Западного Закубанья 1768 – 1917 гг.». У книзі дається історичний опис Західного Закубання в 1768 – 1917 роках, 73-го Кримського піхотного полку, з часу його створення у 1856 році до 1917 року, Адагумського загону і Адагумської укріпленої лінії в 1856 – 1862 роках, дванадцяти станиць колишнього Натухайського військового округу, від їх заснування у Західному Закубанні в 1862 році до 1917 року. Багато сторінок цієї книги написані на підставі матеріалів Державного архіву Краснодарського краю (ДАКК), вперше введених у науковий обіг. Наводяться поіменні реєстри усіх перших козаків-поселенців одинадцяти станиць Адагумського кінного козацького полку (1829 козаків з сім’ями). Самостійну цінність мають в роботі 12 історичних мап, плани станиць, знайдені в архіві, п’ять кольорових ілюстрації, 41 фотографія, копії документів з ДАКК і метричних книг станиць Кримської, Неберджаївської, Нижньо-Баканської другої половини ХІХ – початку ХХ сторіч. Значна увага у книзі приділяється боротьбі з горцями в західних районах Закубання, будівництву укріплень Адагумської кордонної лінії, заселенню та розвитку закубанських станиць.

Книга написана російською мовою і розрахована, перш за все, на нащадків перших поселенців 12 станиць Адагумського кінного козацького полку, які будучи українцями за походженням, втратили рідну українську мову, а також на широке коло читачів. Особливо корисною вона буде українським і кубанським козакам, вчителям, краєзнавцям, студентам і школярам.

Після обговоренні вирішили: Посприяти авторам у виданні книги, а анотацію розмістити на сайті НМР «Козацька бібліотека».

 

Голова Науково-методичної ради Тарас Чухліб

Секретар Олекса Трачук

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS