КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Протокол 05 РСОУК

 Протокол № 5

Всеукраїнської Ради Старійшин організацій Українського Козацтва

 

 19 червня 2011 року                                                                                                          м. Вінниця

 

       У Раді взяли участь тридцять два Старійшини та поважні козаки від п´ятнадцяти козацьких товариств.

Порядок денний:

1. Звіт в.о. Голови Ради Старійшин УК Івана Козара.

2. Розгляд та схвалення Положення про Раду Старійшин організацій УК.

3. Розуміння Старійшинами Звичаєвого Права та Звичаю у козацтві.

4. Схвалення реєстру та керівного складу Ради Старійшин організацій УК.

5. Завдання та напрямки роботи. Про нашу Землю.

6. Завершення роботи Ради.

 

По першому питанню виступив в.о. голови Всеукраїнської Ради Старійшин Українського козацтва, Іван Козар, який  надав звіт про свою підготовчу роботу до Ради Старійшин, яку він проводив за наказом Кола козаків засновників в 2009 році,  проведену у м.Києві у музеї Івана Гончара 22.12.2010 року. Він повідомив про організовану та проведену з ініціативи Радою Старійшин УК 21-22 березня 2011 року у м. Хмельницький науково-практичну конференцію відносно Звичаю та Звичаєвого Права. Матеріали конференції підготовлені до друку.

    З ініціативи Ради Старійшин УК при Науково-дослідному інституті козацтва Інституту історії України НАН України у квітні місяці нинішнього року створено Науково-методичну Раду. Робота Науково-методичної Ради НДІ Козацтва ведеться за трьома напрямками: науково-дослідницький, педагогічний та організаційно-видавничий серед козацьких товариств та освітніх закладів.

   Старійшини брали активну участь у розширенні кількості членів Ради та долученні Старійшин різних товариств. Так представники керівного  складу Ради (Г.Князюк, О. Трачук, І. Козар) були запрошенні до вирішення нагальних проблем старійшин МГО «Українське Козацтво». В результаті чого до роботи в Раді були включені чотири Старійшини МГО «Українське Козацтво»: Користильов Василь (Запорізьке обласне товариство), Дорошенко Олексій (Прилуцький полк ім. Сагайдачного, Чернігівська обл.), Марченко Микола (Фастівський курінь, Київська обл.), Зубков Анатолій (Київ). На 19.06.2011 до складу Ради входять 14 Старійшин. 

    Постановили: звіт в.о. Голови Ради Старійшин УК прийняти до відома.

 

По другому питанню виступив законник Ради Старійшин організацій УК Григорій Князюк, обраний ведучим Всеукраїнської Ради Старійшин УК. (Всеукраїнська Рада Старійшин Українського козацтва відбувається за Звичаєвим правом, де з покон віку  вважалось що Рада відбувалась тільке тоді, коли на нараді обговорювали нагальні питання, після чого освячували їх в Колі. До Звичаєвого Кола ставали всі рівні серед рівних. Питання, яке не затверджувалось у Звичаєвому Колі, вважалось таким, що не прийняте. Кожен хто став  у Коло, і освятив той почесний Тягар, він добровільно брав його на свої плечі і ніс, кожен окремо і всі розом, як единне ціле. Всі учасники  бачили і відчували відповідальність. Цю відповідальність вояки УПА, озвучили гаслом - "Україна понад усе"!).

Григорій Князюк повідомив, що до нинішнього часу існує два Положення про Раду Старійшин організацій УК. Перше Положення схвалене Великою Радою єдиного Українського Козацтва у 1995 році до розпаду. Друге Положення розроблене Старійшинами Хмельницького Коша Українського Козацтва на основі цілого ряду Положень про Старійшин (Чорноморсько-Гуляйпільського (Одеса), Війська Запорізького низового, Положення 1995 року УК та інших), прийняте за основу Радою Старійшин УК 22.12.2010 р. Нинішній Раді потрібно визначитись за яким Положенням має діяти Рада.

      Наказний писар Ради Старійшин УК Олекса Трачук зачитав текст Положення 1995 року. Старійшина Кузьма Матвіюк зачитав текст Положення 2010 року.

 

      В обговоренні двох Положень взяли участь (двічі по колу) всі учасники Ради. А. Грива та Д. Тимошенко запропонували Раді Старійшин користуватись положенням 1995 року так як воно максимально об´єднує Козацтво України. Д. Тимошенко вніс пропозицію, щоб роботу Ради проводити під гаслом «Україна понад усе»!

  У нараді, всі мали можливість  висловити свої міркування сповна, тому одностайно вирішили відмовитись від третього кола обговорень цього питання. Головна думка при обговорені була:  Приймаєм за основу Положення 1995 року, тому що з цим Положенням знайомі всі існуючи козацькі осередки (організації). Але в більше часу обговорювали Положення 2010 року. Це Положення на Раді обдумували, висловлювали міркування по більшість пунктів і прийшли до остаточної думки, що маємо дати змогу висловити думку козакам, які не брали участі у Раді Старійшин у м. Вінниця. Тому до дня Осіннього рівнодення розіслати по всім козацьким осередкам, які стоять на захисті Держави Україна її кордонів, землі, людей на цій землі, рухаються до звичаєвого Ладу на підставі Звичаєвого Права. (Один із моментів Звичаєвого права: - рівність перед Законом не залежно від посад і заслуг.). Положення має бути обговорене у козацькому середовищі і остаточно прийняте на Звичаєвому Колі в один із Звичаєвих днів.

      Вирішили Старійшинам із двох Положень шляхом голосування вибрати за основу одне.

   Голосували за Положення 1995 року: за – 13 Старійшин; проти – 3;

                                                               утримались – 1.

Голосували за Положення 2010 року: за - 3 Старійшини; проти - 13; утримався - 1.

 

     Постановили: Положення схвалене до 1995 року і діюче в організаціях Українського Козацтва у даний час прийняти за основу і керуватись у своїй роботі. Разом з тим, учасники Ради зазначили, що Положення 1995 року не повністю відповідає сьогоднішнім реаліям і потребує подальшого доопрацювання. Кожному із членів Ради Старійшин активізувати роботу із Старійшинами великих і малих козацьких товариств на всій території України і діаспорі для об’єднання козаків у захисті інтересів українського народу.

    

      

     По третьому питанню доповідав Григорій Князюк, він відзначив, що робота над козацьким Звичаєм і Звичаєвим Правом активізувалась. У матеріалах розданих учасникам Ради  представлені дві концепції Звичаю і Звичаєвого Права (Г. Князюка і П. Яремчука). В основу козацького Звичаю має бути покладене: 14-тирик, супойський переказ, «Велес книга», дослідження науковців.

       Олександр Босий (к.іст.н. співробітник Інституту етнографії та етнології НАН України) звернув увагу Старійшин, що Звичаєве Право в українців досліджували Яворницький, Чубинський, Гримич та інші науковці.

       Іван Козар запропонува козацький Звичай і Звичаєве Право збирати та поширювати серед козацьких товариств у вигляді карбів.

     Були застереження про те що вживанні нами такі слова як: Звичай, Звичаєве Право, звичаєвий Лад, віра, це не просто слова. Висловлюючи іх, ми торкаємось Душі нашого Роду і Народу. Не топчімось по них, будьмо уважними.

Звичай це об'єктивна реальність. Напрямки досягнення ладу у Козацтві, запропоновані Г
Князюком і П.Яремчуком мають право на життя.

Роботи для розвитку Козацтва в сьогоденні, неймовірно багато, але в данному випадку важливо те, що стратегія є вірною, перевіренною не тільке віками, а тисячоліттями де наші предки брали активну участь, здобули необхідний для нас досвід. Цей досвід чомусь затирався і затирається сьогодні. Саме томумммм є необхідність проведення наукової конференції з залученням широкого кола козаків, козацьких родів та осередків.

Постановили: Продовжити роботу по збиранню матеріалів Звичаєвого Права на підставі Звичаю. З цього питання конкретизувати співпрацю з Науково-методичною Радою НДІ козацтва Інституту історії України НАН України та Інститутом етнографії та етнології НАН України. Результати конференції у м. Хмельницьку винести на наступну Раду Старійшин Українського Козацтва, яка відбудеться у другій половині 2011 p. Залучити широке коло козаків до співпраці з Науково-методичною Радою НДІ козацтва Інституту історії України НАН України та Інститутом етнографії та етнології НАН України, для підготовки і участі в науковій конференції запропонованої теми.

         

По четвертому питанню виступив Олекса Трачук. Він запропонував включити до складу Ради Старійшин організацій УК кобзаря Василя Литвина, голову Ради Старійшин Херсонського козацького полку Василя Очеретяного та Старійшину Миколу Нестерова. Іван Козар запропонував включити в Раду Олексу Трачука.

     Голосували: за – 17 Старійшин, проти - ні одного, утримались – ні одного. 

 

     Олекса Трачук запропонував керівний склад Ради Старійшин обрати з чотирьох осіб: голова – Василь Литвин; заступник – Григорій Князюк; законник - Дмитро Тимошенко. На посаду писара Іван Козар висунув кандидатуру Олекси Трачука.

     В обговоренні кандидатур взяли участь: Григорій Князюк, Василь Середенко, Анатолій Грива, Дмитро Тимошенко, Іван Козар та інші.

      Постановили обрати: головою  – Василя Литвина;

                                            заступником голови - Григорія Князюка;

                                            законником - Дмитра Тимошенко;

                                           писарем – Олексія Трачука.

     Голосували: за – 17 Старійшин;

                              проти – ні одного;

                              утримались – ні одного. 

 

     По пятому питанню (завдання та напрямки роботи Ради) Григорій Князюк повідомив, що 15.05. 2011 р. Рада розглянула і підтримала проект Завдань перед Українським Козацтвом (у додатку).     Постановили: Старійшинам до наступної Ради розглянути запропонований Проект та, при необхідності, доповнити своїми пропозиціями. Новообраному керівному складу Ради до 20.07.11 р. скласти план роботи. 

   Старійшина Кузьма Матвіюк доповів про події навколо продажу нашої Землі. У Києві 18.06.2011 р. відбулось Віче громадських організацій з намірами недопущення продажу Землі. Він зачитав проект Зверенення Ради Старійшин УК до козаків всіх організацій в Україні.

Постановили: Текст зверення прийняти за основу, його невідкладно доопрацювати і розіслати по козацьким товариствам.

По  закінченню  Ради  Старійшини  стали  до Звичаєвого Кола і освятили (затвердили ) всі обговорені  Нарадою питання .  

 

        Ведучим Звичаєвого Кола було обрано як рівного серед рівних -  козака Дмитра  Тимошенка.

Дмитро Тимошенко попросив згоди у товариства, проводити  Коло. Після цього  моменту всталяється спис, або колодач в центр кола. Виникла обставина, яку ніхто не передбачав і передбачити не міг, але була знакова і коладач не встромлено. Отримавши дозвіл на проведення кола, ведучий нагадав,  що рішення які освячуються Звичаєвим Колом  під чистим небом в місті Вінниця  при свідках Батька Сонця і Матері  Землі,  будуть виконуватись з думкою Україна понад усе. На що  товариство одностайно підтвердило тричі гучним Будьмо ! Гей!

На цьому Всеукраїнська Рада Старійшин організацій Українського Козацтва завершила свою роботу.

 

 

 Головуючий на Раді Старійшин

рганізацій Українського Козацтва                                    Григорій Князюк

  

  Писар                                                                               Олекса Трачук 

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS