КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Протокол 07 РСОУК

Протокол № 7 (5-2)

Ради Старійшин організацій Українського Козацтва

 

24.12.2011                                                                                                                               м. Київ

                                                                                                                                           Музей Івана Гончара

 

      У Раді взяли безпосередню участь десять Старійшин, а саме: Василь Литвин, Григорій Князюк, Кузьма Матвіюк, Дмитро Тимошенко, Михайло Марченко, Олексій Дорошенко, Олесь Суховій, Анатолій Зубков, Михайло Боніт, Олекса Трачук. Запрошені: голова Ради Старійшин Запоріжської області, Ігор Синєпольський, голова Ради Старійшин Київського полку ім. Святослава Хороброго Микола Зубань, Старійшина Буджацького козацтва Валерій Тимофєєв.

 

Порядок денний:

.

1.      Звіт керівного складу Ради Старійшин організацій Українського Козацтва (далі РСОУК) за минулий рік (В. Литвин, Г. Князюк, О. Трачук).

  2. Розширення складу РСОУК.

  3. План роботи РСОУК на наступний рік за напрямками:

         1. Звичай; 2. Звичаєве Право; 3. Просвіта; 4. Історія; 5. Культура; 5.1. Народна творчість;

         6. Наука; 7. Політика; 8. Інформація.

  4. Різне:

-  пропозиція РСОУК козацьким товариствам України скликати у 2012 р. Велику Козацьку Раду з питання продажу землі (К. Матвіюк);

- попереднє обговорення звичаєвих карбів та прийняття головних норм українського Звичаєвого Права (Г. Князюк);

- розгляд проекту угоди з кандидатами у владу на виборах 2012 р.     

Головуючим на Раді обрали Г. Князюка.

 

Із вступним словом виступив голова РСОУК Василь Литвин, який підкреслив, що Старійшини збираються для того, щоб у цей відповідальний період вирішити як зберегти душу та свідомість українського народу. Василь Литвин привітав Старійшин козацькою піснею записаної Гребінкою.

 

По першому питанню Г. Князюк повідомив, що діють ініціативні групи по відродженню Звичаєвих громад, Звичаю (Звичаєві карби) та Звичаєвого Права. На Раді, яка відбулась 17.12.11 р. у м. Києві схвалені Звичаєві карби до подальшої розробки. На Раді прийняті за основу Головні норми Звичаєвого Права (раніше Головні норми за участі РСОУК були схвалені на Радах у Дніпропетровську, Львові) та створена робоча група для подальшої роботи над дослідженням українського Звичаєвого Права. В основу козацького Звичаю, на думку Старійшин, мають бути покладені: 14-тирик, супойський переказ, «Велес книга», усні перекази та дослідження науковців.

       Г. Князюк, він відзначив, що у 2011 році завдяки ініціативі і наполегливій роботі І. Козара, робота над козацьким Звичаєм і Звичаєвим Правом активізувалась. РСОУК у м. Хмельницький проведено науково-практичну конференцію на тему Звичаю та Звичаєвого Права. Матеріали конференції підготовлені до друку і передані І. Козаром на диску. Необхідно зібрати кошти для друку.

       О. Трачук доповнив звіт інформацією про створення у квітні 2011 р., з ініціативи РСОУК, Науково-методичної ради при НДІ козацтва НАНУ, яка нині формує обласні Науково-методичні ради (перша створена на Вінничині). Формується Науково-методична Рада Хмельницької області. Напрямки роботи рад: наукові дослідження та їх впровадження через освіту у життя українського суспільства. Видання та поширення наукової та науково-методичної літератури. В. Тимофєєв розробив та запустив у роботу сайт «Козацька бібліотека» http://kozakbiblio.web-box.ru, в якій налічується більше 10 збірників наукових праць та більше 100 статей провідних науковців з історії Українського Козацтва. Сьогодні сайт відвідує кожного дня більше 100 осіб зі всіх континентів світу, здебільшого, з країн де проживають українці. З ініціативи О. Трачука та Т. Чухліба нещодавно започаткований видавничий проект «Козацької бібліотеки» (паперової) із 15 брошур не великого формату: «Перемоги українських полководців». О. Трачук зачитав Старійшинам надрукований проект відкритого листа РСОУК до козацьких товариств, що до формування замовлень на брошури у наступні роки. Лист було погоджено, підписано головою РСОУК і передано через Старійшин до регіональних товариств та учбових закладів.

      О. Трачук коротко проаналізував участь у роботі РСОУК кожного із 17 Старійшин.

     Д. Тимошенко звернув увагу на значимість рішень  прийнятих на Звичаєвому Колі на Вінницькі Раді (протокол № 5). Він підкреслив про значення для кожного Старійшини рішень освячених Звичаєвим Колом.

      Після обговорення постановили: оцінити роботу РСОУК за 2011 р. як задовільну.

     Голосували: за – 10 Старійшин; проти – ні одного;  утримались – ні одного.                             

 

        По другому питанню О. Трачук повідомив про трьох Старійшин: Миколи Зубаня, Валерія Тимофєєва, Ігора Синєпольського, висунутих від козацьких товариств до РСОУК.

     Після обговорення кандидатур Миколи Зубаня (від Ради Старійшин Київського полку ім. Святослава Хороброго), Валерія Тимофєєва (від Старійшин Буджацького козацтва), Ігора Синєпольського (від Ради Старійшин Запоріжської області), учасники Ради голосували за включення кожного з названих Старійшин до РСОУК:

за Миколу Зубаня та Валерія Тимофєєва – десять Старійшин, проти - ні одного, утримались – ні одного;  за Ігора Синєпольського – дев’ять Старійшин, проти - ні одного, утримався – один. 

 

      По третьому питанню доповідав О. Трачук що Старійшини дали згоду на свою участь у конкретних напрямках роботи  РСОУК.

Український Звичай: Г. Князюк, І. Шклярський, І. Козар, Д. Тимошенко, М. Марченко.

Українське Звичаєве Право: О. Трачук, Д. Тимошенко, І. Козар.

Українська культура, народна творчість: В. Литвин, І. Козар, О. Дорошенко, В. Користильов.

Просвіта: К. Матвіюк, Г. Князюк, І. Козар, В.Тимофєєв, І. Синєпольський

Історія: О. Дорошенко, Г. Князюк, О. Трачук, Й. Саламаха, М. Баніт, В. Користильов.

Наука: О. Трачук.

Політика, Земля: К. Матвіюк, М. Баніт.

Інформація та видавнича справа: А. Зубков, М. Зубань, В.Тимофєєв

        В. Литвин запропонував Старійшинам з освітнього напрямку роботи сприяти впровадженню дуже простого, але потрібного одного із найдавніших українських інструментів - сопілки у програму початкової школи.

      К. Матвіюк звернув увагу на проблему поповнення рядів козацьких товариств молодими людьми. Без зростання чисельного складку козаків не можливий розвиток козацького руху в Україні. Старійшини відзначили, що український Звичай і Звичаєве Право являються основними напрямками їх роботи, а інші напрямки є наслідком і засобом доведення до козацьких товариств українського Звичаю і Звичаєвого Права.

        Після обговорення постановили: Проект плану роботи на 2012 р. керівному складу в робочому порядку доопрацювати з урахуванням пропозицій та рішень сьогоднішньої Ради.

 

       По четвертому питанню «Різне»: 

       К. Матвіюк повідомив про намагання влади підготовити селян до зняття мараторію на продаж Землі у 2013 р., що для українців та їх нащадків матиме катастрофічні наслідки. К. Матвіюк запропонував ініціювати РСОУК козацьким товариствам України скликати у 2012 р. Велику Козацьку Раду чи народно-козацьке Віче з питання продажу землі. На думку К. Матвіюка, на даному етапі Українське Козацтво мусить виступити на захист Землі, споконвічних прав на прадідівську Землю. Козаки у кожному населеному пункті мають створювати комітети захисту української Землі, які мають делегувати на регіональні чи всеукраїнські протестні заходи своїх представників. Всім комітетам готувати колективні звернення до всіх рівнів влади про протест проти продажу Землі корінного народу - українців.

   Після активного обговорення Старійшини вирішили: у червні 2012 року разом з політичними партіями, які у своїх передвиборчих програмах захищають нашу Землю від розпродажу підготувати та провести у центрі м. Києва народно-козацьке Віче з заборони продажу Землі.

 

    Про обговорення Звичаєвих карбів та прийняття головних норм українського Звичаєвого Права Г. Князюк повідомив, що у архівах Інституту етнографії ім. Рильського зберігаються значні напрацювання по збору матеріалів Звичаю та Звичаєвого Права, які були здійснені з ініціативи. української інтелигенції (П. Чубинський, І. Франко, Л. Українка) у кінці ХІХ ст. та на початку ХХ ст. У фондах інституту етнографії у рукописах зберігається тисячі записів опитувань українських селян різних регіонів України. Значні напрацювання з приводу збору матеріалів із Звичаєвого Права здійснені з 1918 по 1934 роки були спеціальною комісією при Українській академії наук. У наш час, для опрацювання фондових матеріалів потрібно створювати групи з молодих дослідників, аспірантів які б могли працювати під керівництвом наукових спеціалістів (етнографів, правознавців, істориків, джерелознавців, соціологів, політологів та ін.) у систематизуванні.

    Звичай, на думку В. Литвина - це моральні норми та традиції у житті людини, а Звичаєве Право - це матеріальна та моральна відповідальність людини за порушення не писаних родоплемінних законів. Що лише на основі власної правової традиції можна побудувати  самостійну, національну, правову державу.  І. Синєпольський звернув увагу Старійшин на дослідження Звичаєвого Права викладеній у книзі Дмитра Думича, які потрібно буде використати у подальшій роботі.

   

   Після обговорення питання вирішили: включити у план роботи РСОУК на 2012 р. подальше опрацювання матеріалів  із різних джерел із Звичаю та Звичаєвого Права.

  

    О. Трачук повідомив про пропозиції громадських організацій під час наступних виборів 2012 р.       впровадити проект угоди з кандидатами у владу. Д. Тимошенко доповнив, що в історії українського народу угоди-ряди мали місце іще в часи князівської влади і при певних умовах можуть бути застосуванні у нашому суспільстві.

   

    Після обговорення питання вирішили: після розробки механізму застосування угоди з кандидатами у владу, можна угоди рекомендувати українському суспільству.

 

     Д. Тимошенко звернув увагу РСОУК на те, що писар О. Трачук через інтернет піднімає питання віри у Бога, що, на переконання Д. Тимошенка, може призвести до роз’єднання і так роздрібнення козацького руху в Україні.

     О. Трачук запевнив, що обговорення світогляду і віри обговорювалось у вузькому колі осіб причетних до розробки Головних норм Звичаєвого Права і, що питання світогляду оперті на досвід наших мислителів (Г.Сковороди, Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки) необхідні Українському Козацтву.

      У зв’язку з непідготовленістю і складністю питання світогляду вирішили: перенести розгляд цього питання на засідання наступної Ради Старійшин.

 

 Голова Ради Старійшин

організацій Українського Козацтва                                                  Василь Литвин

  

Писар                                                                                                 Олекса Трачук 

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS