КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Протокол 08 РСОУК

Протокол № 8 (5-3)

Ради Старійшин організацій Українського Козацтва

 

22.03.2012                                                                                                                               м. Київ

                                                                                                                                           Музей Івана Гончара

 

      У Раді взяли безпосередню участь десять Старійшин, а саме: Василь Литвин, Григорій Князюк, Кузьма Матвіюк, Олексій Дорошенко, Анатолій Зубков, Михайло Боніт, Микола Марченко, Олекса Трачук, Валерій Тимофєєв. Запрошений голова Ради козацьких отаманів України, Наказний Кошовий отаман Українського Вільного Козацтва Анатолій Грива. Інші Старійшини долучались до роботи Ради у телефонному режимі.

Порядок денний:

1.      Підготовка Народно-Козацького Віче щодо недопущення продажу української землі (К. Матвіюк).

2.      Український Звичай та самоврядування. Рекомендована література (Г. Князюк).

3.      Звичаєве Право – історія та сучасність (О. Трачук).

4.      Виховання молоді. Козацькі школи (Г. Князюк, В. Тимофєєв).

5.      Виконання рішень РСОУК (протоколу № 5) (Д. Тимошенко).

   6. Різне: - обговорення результатів проведення 21.03. круглого столу: «Звичаєве право українського козацтва: історія, міфологія та сучасне сприйняття».

 

Ведучим Кола Старійшин обрали Василя Литвина.

Василь Литвин привітав Старійшин козацькою піснею.

По першому питанню

     К. Матвіюк повідомив про намагання влади підготовити селян до зняття мараторію на продаж Землі у 2013 р., що для українців та їх нащадків матиме катастрофічні наслідки. На думку К. Матвіюка, на даному етапі Українське Козацтво мусить виступити на захист Землі, споконвічних прав на прадідівську Землю.

      Для впливу на суспільну думку та владу необхідно не менше 5 тисяч  учасників Народно-Козацького Віче. Організації фермерів у перемовинах з владою шукають свою вигоду від приватизації орендованої ними землі. РСОУК та Рада козацьких отаманів України отримали підтримку та готовність трьох козацьких товариств у підготовці та організації проведення у 2012 р. з питання заборони продажу землі, але цього не достатньо.

   В. Литвин запропонував створити групу інфораторів, які б працювали з селянами по розясненю загроз, що несе для майбутнього їх дітей продаж українських чорноземів.

   Після активного обговорення Старійшини вирішили:

-          звернутись до керівників всеукраїнських козацьких товариству, ветеранських організацій, діаспори, політичними партіями, які у своїх передвиборчих програмах захищають нашу Землю від розпродажу, щоб у першій декаді квітня провести «круглий стіл» підготовки та проведення у 2012 році у центрі м. Києва Народно-Козацького Віче з заборони продажу Землі;

-          А. Зубкову, М. Зубаню, К. Матвіюку та іншим Старійшинам та  Раді козацьких отаманів України організувати агітбригади, підготувати серію статей у центральних виданнях про загрози для українців, які несе продаж своєї землі;

-          О. Трачуку та К. Матвіюку піготувати роздрукувати, і разом зі всіма членами РСОУК та  Ради козацьких отаманів України до  початку проведення Народно-Козацького Віче поширити інформацію (буклети, листівки в паперовому та електронному вигляді) про заборону продажу української землі;

-          на послідуючі РСОУК запрошувати експертів з відповідних питань які розглядаються Радою.

        По другому та третьому питанню Г. Князюк повідомив, що створена ініціативна група по розробці моделі самоврядної Звичаєві громади і її практичного втілення на Вінничині. Г. Князюк звернув увагу Старійшин на формування переліку рекомендованої літератури по Зичаю, Звичаєвому Праву та сомоврядуванню для козацтва. Сам перелік розмістити на сайті - «Козацька бібліотека». Він наочно продемонстрував ряд книг: Збірник «Старцівство», В.С. Куйбіда «Принципи та методи місцевого самоврядування» та інші.

Г. Князюк відмітив, що 21.03.12 під час круглого столу: «Звичаєве право українського козацтва: історія, міфологія та сучасне сприйняття» науковці - дослідники історії козацтва з відповідальністю і розумінням ставляться до шанованих  Старійшинами звичаєвих джерел: 14-тирик, супойський переказ, «Велес книга».

          Про Звичаєві карби К. Матвіюк відмітив, що для сучасного козацтва кожен карб має бути зафіксований у табличній формі, у лівій частині карб як він зберігся до нашого часу, а у правій частині дається сучасна інтерпритація. Таким же чином мають бути представлені Головні норми українського Звичаєвого Права запропоновані групою П. Яремчука. Матеріали цих досліджень мають бути опубліковані і поширенні серед козацьких товариств. У викладанні норм Звичаєвого Права не використовувати дражливі вислови «диктатура нації», а краще їх замінити на конституційні вирази - «джерелом влади - є народ».

   О. Трачук повідомив, що Звичаєве Право регулювало родо-племінні стосунки наших пращурів з давніх давен тому, звичай і Право потрібно вивчати і подавати в часових межах історичних епох і на історичному тлі життя літописних племен часів Русі, анто-склавинів, венедів, сколотів, праукраїнців часів раннього заліза, доби бронзи, міді та кам'яного віку. Він підготував таку розвідку від Київської Русі і до доби козаччини включно (200 ст.) і передав у електронному вигляді К. Матвіюку та А. Гриві для формування збірки № 1.

    А. Грива запропонував по мірі збирання та інтегрування матеріалів досліджень Звичаю та Звичаєвого Права систематизувати та друкувати їх у вигляді збірок №1, 2 і т. д. і поширювати їх серед козаків. Він висловив думку про налагодження стосунків РСОУК з Вільним Козацтвом.

    Вирішили разом з Радою козацьких отаманів України та Науково-методичною радою при НДІ Козацтва продовжити роботу по вивченню та поширенню Звичаю та Звичаєвого Права українського народу. Підготувати та видати до кінця 2012 р. збірку № 1.   

       По четвертому питанню Г. Князюк звернув увагу на важливість патріотичного виховання молоді, він відмітив, що у 2009 році було затверджене «Положення про козацьку школу», яке потрібно поширити серед козацьких товариств та шкіл для його подальшого впровадження.  Г. Князюк відмітив, що є школи козацькі (які живуть повнокровним козацьким життям) та покозачині, які за формою козацькі, а по суті кинуті на призволяще і не мають постійного спілкування з козацькими товаритвами і не беруть участі у повсякденному житті козаків.

      В. Тімофєєв повідомив, що на Білгород-Дністровщині склалась сприятлива ситуація для впровадження у шкільній освіті козацької педагогіки. За останній період 3 школи отримали статус козацьких в Одеському ОблНО. Звання козацьких місцого рівня носять 27 шкіл і 3 дитячі садки. Формується перша асоціація козацьких шкіл. Буджацька Січ охоплює 9 районів Одещини де активно розвивається козацький рух, а в школах виховуються молоді козачата та джури. У школах є в достатній кількості козацька форма, а в трьох школах впроваджується український одяг.

       Микола Марченко повідомив, що на Фастовщині діє 5 покозачених шкіл.

     О. Дорошенко доповів про козацьку республіку у одній із козацьких шкіл м. Прилук.

     А. Грива розповів про організації клубу «Джури», Українського педагогічного товариства та асоціації козацьких шкіл. Він повідомив, що 24.03.12 у Києві відбудеться Перший форум українських справ де будуть презентуватись українські проекти в т.ч. проект Ради козацьких отаманів України «Сокіл» («Джура»).

Вирішили через інтернет, сайт «Козацька бібліотека» поширювати кращі напрацювання патріотичного виховання школярів та молоді в Україні. У 2012 р. організувати колективний виїзд у Буджацьку Січ для обміну досвідом козацької педагогіки.

       По п'ятому питанню Д. Тимошенко по телефону звернув увагу на значимість рішень  прийнятих на Звичаєвому Колі на Вінницькі Раді (протокол № 5). Він підкреслив про значення для кожного Старійшини рішень освячених Звичаєвим Колом. О. Трачук відмітив, що протокли Рад починаючи від № 6 будуть мати подвійну нумерацію № 6 (5-1), № 7 (5-2) і т. д., щоб звернути увагу Старійшин на виконання Вінницької Ради (протокол № 5).

      В. Тимофєєв відмітив, що присяга під час посвяти козаків та козачат відбувається на основі тексту 14-тирика, пункти якого виконуються в реальному житті кожного джури чи козака Білгород-Дністровщини. Важливі рішення козацьких Рад Буджацької Січі традиційно проводяться у Звичаєвому Колі в центрі якого знаходиться звичаєвий атрибут - ніж колодач.

Вирішили погодитись з пропозиціями Д. Тимошенка та О. Трачука. Постійно впроваджувати звичаєві ритуали у роботі РСОУК.

 

     Голова Ради Старійшин

організацій Українського Козацтва                                                  Василь Литвин  

Писар                                                                                                     Олекса Трачук 

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS