КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Протокол 10 РСОУК

Протокол № 10

Робочої наради за участі представників Ради Старійшин організацій Українського Козацтва (РСОУК) та членів Ради козацьких отаманів України (РКОУ)

 

 

11 серпня 2012 р.                                                                    с. Гребені Обухівського р-ну Київської обл.                                                                                                    

                                                                                       

 У Раді взяли безпосередню участь Старійшини, а саме: Василь Литвин, Кузьма Матвіюк, Олекса Трачук та поважний козак Іван Козар. Запрошені: голова Ради козацьких отаманів України, Наказний Кошовий отаман Українського Вільного Козацтва Анатолій Грива, отаман Вінницького козацького полку імені Івана Богуна Володимир Воловодюк, козацька берегиня - Антоніна Гармаш, в.о. голови Української Республіканської Партії, голова Громадської ліги Україна-НАТО - Сергій Джердж. Інші Старійшини долучались до роботи Ради у телефонному режимі.

 

Порядок денний:

.

1.      Співпраця РСОУК з Українською республіканською партією (С. Джердж) у питаннях заборони продажу української землі (К. Матвіюк) та головних норм Звичаєвого Права (О. Трачук).

2.      Використання Головних норм Звичаєвого Права в реаліях сьогодення (О. Трачук).

3.      Участь козацьких організацій у виборах 2012 року (В.Воловодюк).

4.      Результати проведення «круглого столу» що до заборони продажу землі у Центрі національного відродження та заходів під час «Країни мрій». Подальші дії. (К. Матвіюк).

5.      Світоглядні непорозуміння (О. Трачук)

6.      Підготовка до проведення РСОУК та Науково методичної ради при Інституті козацтва НАНУ 22.09.12 р. у Миколаєві.                                                                                

    

Василь Литвин привітав учасників козацькою піснею.

 

По першому питанню

     С. Джердж повідомив про стан передвиборчої ситуації серед опозиційних партій, а також реальні можливості Української республіканської партії відносно можливостей отримання місць у Верховні Раді України. Він окреслив можливості співпраці Української республіканської партії та козацьких організацій патріотичного спрямування.

Представники козацьких організацій запропонували, а С. Джерж погодився, організувати підтримку кандидатів від Української республіканської партії, а до передвиборчих завдань висуванців партії включити питання:

-          заборони продажу української землі;

-          захисту української мови;

-          розбудови української державності на основі українського Звичаєвого Права.

Після обговорення сторони домовились про підготовку та схвалення на чергових повноважних зібраннях Української республіканської партії (9 та 15 вересня 2012 р.) зазначених питань.

 

       По другому питанню

   О. Трачук повідомив, що Звичаєве Право регулювало родо-племінні стосунки наших пращурів з давніх давен тому, звичай і Право потрібно вивчати і подавати в часових межах історичних епох і на історичному тлі життя літописних племен часів Русі, анто-склавинів, венедів, сколотів, праукраїнців часів раннього заліза, доби бронзи, міді та кам'яного віку.

   Історієграфія дослідження українського Звичаєвого Права орієнтується на писане Звичаєве Право часів Київської Русі, яке фіксується у Руській Правді, а Руська Правда забезпечує права в значній мірі варяжських феодалів та князів з династії Рюриковичів. Адміністративна реформа Володимира Святославовича у другій половині ІХ ст. позбавила древлян, сіверян, полян фундаментальної основи Звичаєвого Права – права на самоврядування. Влада родів і племен за допомогою варяжських мечів була узурпована київськими князями – Аскольдом, Олегом, Ігорем, Святославом, Володимиром ьа іншими. Князі племінних територій з цього часу не обирались, а «сажались» з Києва. З прийняттям християнства у 988 році був завершений процес ліквідації влади українського народу і захоплення її варяжськими князями. Християнство та церква через догмати Біблії стверджували: «Богу – богове, кесарю – кесареве» і давньоруські смерди та холопи змушені були сплачувати податки на утримання апарату свого закріпачення та імперської влади - Русі.  

    О. Трачук повідомив, що прийняття  в наш час Головних Норм Звичаєвого Права – це процес відображення та відродження націо­нальної  правової  свідомості. В першу чергу українці мають знати своє Право, а українські козаки мають захищати його від зайд і національних меншин. Лише на основі власної правової традиції можна побудувати  самостійну, національну, правову державу.  «В своїй хаті - своя Правда…». В нинішній ситуації потрібно звертатись до партій та кандидатів у депутати, щоб вони включали до своїх програм норми українського Звичаєвого Права.

 

Вирішили: у листі-звернені до опозиційних партій «Удар» і «Свобода» включити окремим пунктом вимогу розбудови української державності на основі норм Звичаєвого Права та внесення необхідних змін до конституції України.

 

По третьому питанню

Про участь козацьких організацій у виборах 2012 року доповідав В.Воловодюк. Із опозиційних партій, які мають реальні можливості пройти до ВР України і світоглядно найближчі до козацьких організацій патріотичного спрямування є дві партії: «Удар» і «Свобода».  В.Воловодюк запропонував скласти з лідерами цих партій  угоди про співпрацю у розбудові національної держави, де викласти основні вимоги козацьких товариств, що до заборони продажу землі, розвитку української мови та впровадження у наше життя українського Звичаєвого Права.

 

Вирішили: РКОУ та РСОУК підготувати та підписати до 15.08.12 спільне звернення до політичних партій. У персональних зустрічах РКОУ та РСОУК домагатись складання угод з партіями «Удар» і «Свобода» УРП про співпрацю у розбудові національної держави на виборах і після виборів.

 

По четвертому питанню

     К. Матвіюк висвітлив намагання влади підготовити селян до зняття мараторію на продаж Землі у 2013 р., та законодавчо забезпечити з 1.01.13 р функціонування ринку землі, що для українців та їх нащадків матиме катастрофічні наслідки. На даному етапі усі національно свідомі сили українського суспільства мусять виступити на захист Землі, споконвічних прав на прадідівську Землю.

К. Матвіюк повідомив про не втішні результати проведення «круглого столу» що до заборони продажу землі у Центрі національного відродження ім. Ст. Бендери та заходів під час «Країни мрій».

У своєму виступі К. Матвіюк звернув увагу учасників наради, що свої намагання знайти порозуміння з Центром національного відродження з панами Т.Рондзістим та О. Кляшторним утвердили його у думці, що вказані представники Центру уникають від такої можливості. К. Матвіюк підготував критичну статтю, яку редактор газети «Українське слово» Богдан Червак пообіцяв надрукувати, але через якийсь час передумав і запропонував організувати зустріч – круглий стіл для врегулювання цього важливого питання. Цей круглий стіл паном Богданом декілька разів переносився, а декілька тижнів тому він повідомив, що Т.Рондзістий та О. Кляшторний не мають бажання зустрічатись з автором статті.

    К. Матвіюк висловив надію, що у нього є домовленість про зустріч з цього питання з представником Світового конгресу українців паном Стафаном Романівим. Можливо ця зустріч дозволить зупинити реалізацію Центром національного відродження ім. Ст. Бендери проекту 'Забезпечення прозорих процедур та підвищення рівня інформованості населення щодо запровадження ринку землі".

    А. Грива висловив думку про шкоду протистояння між українцями і пообіцяв переговорити з  панами Т.Рондзістим та О. Кляшторним про можливість врегулювати непорозуміння, яке триває між Радою Старійшин Українського Козацтва та Центром національного відродження ім. Ст. Бендери уже більше трьох місяців після проведення круглого столу на Ярославовому яру 9.

Вирішили: шукати всі засоби для врегулювання цього непорозуміння, щоб не допустити створення ринку української землі руками самих же українців. При зустрічах з партіями та кандидатами в депутати пропонувати їх включати до своїх програм заборону продажу української землі.        

       

    По п’ятому питанню

      О. Трачук повідомив у сьогоднішньому складі  Ради Старійшин Українського Козацтва існує три світоглядні позиції, які поступово мають бути узгодженні і сприяти об’єднанню козаків навколо модерної національної ідеї розбудови держави конкурентоздатної у сучасному світі.

Серед козаків, отаманів та Старійшин побутують православний християнський багатоконфесійний світогляд, світогляд опертий на різні конфесії Рідної Віри, та науковий – ноосферний світогляд опертий на філософію Володимира Вернадського. За Конституцією України існує свобода вибору віросповідань, а будь яка церква відлучена від держави.

 О. Трачук відмітив порушення Радою козацьких отаманів України (А. Грива) та Центром національного відродження ім. Степана Бендери (Т. Ронзістий) Про протиправне втручання церкви у виховання дітей і молоді під час таборування козачат, джур та молодих козаків у грі «Сокіл» («Джура» 2012 р. (щоденна молитва, лозунги на кшталт «Душу –віддати Богові…») .

А. Грива повідомив, що він особисто не є прихильником православної церкви, швидше він схиляється до звичаєвого світогляду. Релігійні прояви під час таборування відбуваються спонтанно, в залежності від складу учасників. Часто задають тон у проведенні щоденних молитв сумівці та гопаків ці, але в цьому році під час проведення таборування молитва не звучала. На зауваження християнсько налаштованого Т. Рондзістого, чому не проводяться молитви, пан Анатолій пояснив, що нема кому проводити. А. Грива вважає, що таборових гутірок можуть долучатись представники кожного із існуючих серед українців світоглядів, крім російської церкви і крім насильницького нав’язування буль якої релігії чи світогляду.

    Кожний із учасників розширеної ради висловив свою стурбованість відносно свободи вибору атеїстичного чи релігійного світогляду, вибору релігійної конфесії (православної, рідновірської, протестантської, католицької) підростаючого покоління.

Вирішили продовжити обговорення цього складного і важливого питання на наступній Раді Старійшин.

 

   

   По шостому питанню

 

     О. Трачук повідомив, що ведеться підготовка до проведення РСОУК та Науково методичної ради при Інституті козацтва НАНУ 22.09.12 р. у Миколаєві. Де планується розглянути питання підготовки козацтва до майбутніх виборів, використання Звичаєвого Права у розбудові української державності, впровадження козацької педагогіки в сучасну школу, реалізація проекту «Видавнича справа в козацтві» та інші питання, які будуть підготовлені і включенні до порядку денного Ради.

     

Голова Ради Старійшин

організацій Українського Козацтва                                                  Василь Литвин

 

Голова Ради козацьких отаманів України                                       Анатолій Грива

 

Писар                                                                                                     Олекса Трачук 

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS