КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Протокол 13 РСОУК

Протокол № 13

 Спільне засідання Ради Старійшин та Ради Засновників Українського Козацтва

 

 

14 вересня 2013 р.                                                                                        м. Київ

музей І. Гончара                                                                                                  

 

     У спільному засіданні взяли участь старійшини, а саме:  Григорій Князюк, Кузьма Матвіюк, Валерій Тимофєєв, Михайло Марченко, Валентин В’юн, Олексій Шпоть, Олекса Трачук.

    Від Ради засновників відродження Українського Козацтва: Іван Козар, Євген Петренко, Володимир Гарбуз, Олег Кузнецов, Валерій Тимошенко, Михайло Лисенко.

Запрошені: від Ради козацьких отаманів України Анатолій Грива, від Академії культурної спадщини УК Юрій Рогуль, крайовий отаман КСО УК Віктор Гайдук, член Хмельницького комітету захисту землі Микола Бондар, від козацького товариства бойового Звичаю Спас «Сокіл» Олександр Олешко, редактор козацького інформаційного видання Олександр Литвин та інші.

 

Порядок денний:

 

1.     Звичаї та Звичаєве Право українського народу: витоки формування та утвердження. Козацькі Старійшини носії та ревні охоронці Звичаю та Звичаєвого Права (І. Козар).

2.     Козацький Звичай на охороні української землі (К. Матвіюк). Територіальні громади на селі (М. Бондар).

3.     Нинішній стан українського козацтва. Козацька вища освіта (Є. Петренко).

4.     Підготовка та навчання козацьких старшин Буджаку (В. Тимофеєв).

5.     Співпраця Старійшин та Засновників Українського Козацтва (І. Козар).

6.     Перспективи козацтва на майбутнє. Про «Інформаційний листок» Ради Старійшин, Ради Засновників та Ради Отаманів. (В. Гарбуз).

  7. Різне:

    - про видання брошури «Дослідження та впровадження звичаєвих карбів» (Г. Князюк).

- підготовка до проведення конференції на тему: «Витоки українського козацтва» у м. Херсоні у першій половині 2014 (І. Козар).

- про конференцію досліджень «Велесової книги» (О. Шпоть).

- про конференцію до 150-річчя з дня народження В. Вернадського у м. Миколаєві (В. В’юн). 

                                                                  

З першого питання Іван Козар Висвітлив питання по традиціях, звичаях, правах людини, природних звичаєвих та вказав на механізм їх підміни поневолювачами українського народу.

Постановили: максимально докласти зусилля для підвищення морального авторитету козацьких Старійшин.

На основі Звичаїв та Звичаєвого Права проводити люстрацію Українського Козацтва.

 

Спираючись на Конституцію України висвітлив необхідність формування територіальних громад, як потужного інструменту в плані захисту звичаєвого права українців.     

З другого питання К. Матвіюк доповів про Козацький Звичай на охороні української землі. М. Бондар повідомив про територіальні громади на селі.

    Учасники Ради схвалити:

1. пропозицію Старійшини про створення на Україні 5-ти координаційних центрів по захисту землі:

-         Західний корд-й Центр (Тернопільська, Львівська, Чернівецька, Рівненська,                             Закарпатська області).

-         Північний корд-й Центр (Житомирська, Чернігівська, Київські, сумська області)

-         Східний корд-й Центр (Луганська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Запорізька області).

-         Південний корд-й Центр (Херсонська, Одеська, Миколаївська області, АР Крим)

-         Центральний корд-й Центр (Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська області).

 2.  Запропонувати головам козацьким отаманам у співпраці з громадськими організаціями і політичними партіями створити в кожній області Комітет захисту рідної землі та координаційну раду в кожному із названих 5-ти Центрів.

 3. Створеним координаційним Центрам розпочатим роботу по прийнятим напрямках (Додаток 1).

 4. Ініціювати створення в селах України територіальних громад, які мають можливість зберегти землю, користуючись конституційними правами.

З третього питання Є. Петренко ґрунтовно проаналізував діяльність козацьких організацій за роки незалежності України. Він відзначив, що нині настав новий етап в козацькому русі, який має привести до нових якісних змін в Українському Козацтві.

З четвертого питання В. Тимофєєв доповів про ним розроблене «Положення про систему освіти (навчання-виховання) Буджацького козацтва на засадах козацько-лицарського гарту» (у додатку).

     Під час обговорення О. Трачук запропонував, в Положенні про освіту козаків у розділі "духовність" потрібно дотримуватись Конституції України, де записано - що церква відлучена від держави. Він запропонував розширити освіту козаків малою козацькою академією, яка має діяти на основі вчення про Ноосферу академіка козацького роду В. Вернадського.

     Вирішили «Положення про систему освіти (навчання-виховання) Буджацького козацтва на засадах козацько-лицарського гарту» і доопрацювати з урахуванням зауважень та звернутись за схваленням до Науково-методичної ради при НДІ Козацтва Інституту історії України НАНУ. В подальшому досвід освіти Буджацького козацтва поширити серед інших організацій Українського Козацтва.

З п’ятого питання І. Козар запропонував співпрацю Старійшин та Засновників Українського Козацтва, що Засновники Українського Козацтва можуть бути делеговані до Ради Старійшин організацій Українського Козацтва як поважні козаки з правом дорадчого голосу.

     Пропозиція підтримана одноголосно.

.

З шостого питання В. Гарбуз запропонував учасника Ради проект «Універсалу Ради засновників та Ради старійшин українського козацтва про завдання козацтва на період до 2020 року».

Після обговорення одностайно вирішили: авторові документ доопрацювати по зауваженням, які надійшли та будуть надходити від козацьких товариств. Після доопрацювання зауважень Універсал затвердити та поширити серед організацій Українського Козацтва України та зарубіжжя.

 

В. Гарбуз запропонував спільно створити «Інформаційний листок» Ради Старійшин, Ради Засновників та Ради Отаманів. Головним редактором призначити Олександра Литвина. Пропозиція одноголосно пітримана.

 

В різному:

 

Г. Князюк презентував учасникам Ради ним підготовлену видану брошуру «Дослідження та впровадження звичаєвих карбів», як черговий внесок Старійшин у дослідженні та поширенні українського Звичаю.

 

І. Козар повідомив, що ініціативною групою козаків ведеться підготовка до проведення конференції на тему: «Витоки українського козацтва» у м. Херсоні, яку планується провести у першій половині 2014.

 

О. Шпоть повідомив, що «Велесова книга» не визнається офіційними істориками. З метою повернення «Велесової книги» до наукового обігу як повноцінного історичного джерела, в кінці 2013 року планується провести наукову конференцію. Попередня назва конференції: «Велесова книга» – елемент культури українського народу. Організаційним комітетом ведеться підготовча робота. Взяти участь у роботі конференції вже висловили готовність вчені Києва, Кіровограда, Миколаєва, Одеси. Про дату проведення буде повідомлено пізніше.

 

О. Трачук повідомив про конференцію до 150-річчя з дня народження В. Вернадського, яка відбудеться 18.10.13 у м. Миколаєві. О. Трачук відмітив, що по причині різного розуміння членами оргкомітету ноосфери і біосфери В. Вернадського він вийшов і складу оргкомітету підготовки та проведення конференції.

 

Голова Ради Старійшин

організацій Українського Козацтва                                                  Василь Литвин

 

Голова Ради засновників

Українського Козацтва                                                                       Іван Козар

 

Писар                                                                                                     Олекса Трачук 

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS