КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Протокол 24 РСОУК


Протокол № 24

Розширеного засідання Ради Старійшин організацій Українського Козацтва

 

21-22 вересня 2018 року. Місце проведенням: Київ (Музей І. Гончара) – Хмельницька обл. с. Пилява (поле Пилявської битви).

                                     

          У розширеному засіданні Ради Старійшин у Києві та в колі козаків на полі Пилявської битви взяли участь старійшини, засновники та поважні козаки з 14 областей, а саме: Запорізька обл. - І.А. Синєпольський, А.М. Тришньовський; Харківська обл. - О.В. Семидуб, Н.М. Деркач; Хмельницька обл. - К.І. Матвіюк, І.Я Козар, В.Я. Шевченко; Вінницька обл. - О.В. Трачук,; Полтавська обл. - В.С.Клименко, В.С. Полапа, В.І. Явтушенко, Р.В. Шевченко; Дніпропетровська обл. - В.П. Степаненко; Донецька обл. - В.С. Вердибоженко, А.Г. Косов; Черкаська обл. - В.А. Темненко, О.М.; Миколаївська обл. - М.І. Латковський; Волинська обл. - О.М. Середюк; Київська обл. - Падалко, М.М., А.І. Литвин; м. Київ - В.О. Гуменюк, Ю.Д. Руденко, Беляєв, О.А. Чікін, М.І. Степанюк, В.І. Ковалець, Є.В. Биков, В.О. Клименко, В.С. Рожков, Є.Д. Петренко, О.С. Шпоть, В.М., О.О. Дон, В.П. Губа. Крайові отамани: М.М. Крижанівський – Реєстрового козацтва Вінничини, О.Д. Цюзик – Об’єднаної козацької громади ім. Б.Хмельницького Південно-Західного регіону України, В.О. Масейко – наказний отаман Тернопілля, В.Я. Шевченко – Міжнародної академії культурної спадщини, П.Т. Побережний – Міжнародної козацької академії, Ю.В. Басистий – лицарів Українського Козацтва ордена Світого Володимира.

 

      21.09.2018 р. ( м. Київ)

      Порядок денний:

1. Об’єднання Ради Старійшин організацій Українського Козацтва з Радою Старійшин Об’єднаної Ради Українського та зарубіжного козацтва, а також з старійшинами інших козацьких організацій (В.М. Падалко, Є.Д. Петренко, В.С. Полапа, В.С. Клименко).

2. Про звичаєве право в козацтві (О.В. Трачук).

3. Різне.

 

      По першому питанню В.М. Падалко відзначив, що за станом на 21.09.18 р. до Об’єднаної Ради Старійшин Українського та зарубіжного козацтва (ОРСУЗК) входить 15 Старійшин та поважних козаків, які виявили бажання об’єднатися із Радою Старійшин організацій Українського Козацтва (РСОУК) для досягнення цілі у об’єднанні дрібних та великих козацьких організацій України. Про необхідність об’єднання всіх козацьких організацій України висловилися у своїх виступах Є.Д. Петренко та  В.С. Полапа.

        Старійшина Всевеликої Ради Старійшин Вільного Козацтва України (ВРСВКУ) В.С. Клименко, у співдоповіді  наголосив на активності і плідності діяльності РСОУК у об’єднанні українських козаків та відродженні казацького звичаєвого права. В.С. Клименко повідомив про істотний внесок Гетьмана третього гетьманату вільного козацтва України Вячеслава Гузія в справу відродження і становлення Вільного  козацтва ще за доби радянських гонінь і визвольного руху українського суспільства. Він висловив слушну мотивацію щодо доцільності і нагальної необхідності розпочати і докласти зусиль РСОУК і  ВРСВКУ в ідеологічному, програмному, методологічному і організаційному напрямках та ініціювати процес залучення до такого об’єднання Старійшин як невеликих, так і крупних казацьких організацій, угруповань, так і окремих осередків.

      Після обговорення у звичаєвому колі Ради Старійшин та поважних козаків ухвалили:

     Об’єднати Раду Старійшин організацій Українського Козацтва та Раду Старійшин Об’єднаної Ради  отаманівУкраїнського та зарубіжного козацтва  в   єдиному реєстрі (додається).

        В.М. Падалці підготувати та оформити єдиний реєстр названих Рад Старійшин.

     Залучити мотивованих Старійшин інших осередків, присутніх і виявивших таке бажання. Опрацювати спільні підходи до програмних,методологічних, організаційних рішень єднання РСОУК, ОРСУЗК і  ВРСВКУ та методи і механізми поглиблення їх співпраці та залучення готових до цього Рад Старійшин     

      Учасниками Ради було запропоновано обрати редакційну комісію по підготовці та оформленню рішень нинішньої Ради у складі: О.В. Трачука, В.С. Клименка та Р.В. Шевченка.

      Після обговорення ухвалили: обрати редакційну комісію Ради у складі: О.В. Трачука, В.С. Клименка та Р.В. Шевченка.

      І.А. Синепольський О.В. Трачук та інші Старійшини запропонували обрати до Ради Старійшин організацій Українського Козацтва від Українського реєстрового козацтва А.М. Тришньовського (м. Маріуполь) від ОКУ «Січ» В.О. Гуменюка (м. Київ),

      Після обговорення кандидатур А.М. Тришньовського та В.О. Гуменюка за  їх обрання до Ради Старійшин організацій Українського Козацтва голосували – одноголосно.

       По другому питанню О.В. Трачук відзначив, що в Українському Козацтві співіснують кілька проявів козацтва: етнографічний, або «шароварний», лампасний, як вияв «синдрому легіонера» (звільнених в запас військових та поліцейських) і третій – звичаєвий, який прагне відродити козацьке самоврядування, рівноправність, братерство та відповідальність на основі давньоукраїнського Звичаєвого права.

       О.В. Трачук повідомив, що 22.12.2010 року Рада Старійшин Українського Козацтва відновила свою діяльність (положення про Раду Старійшин додається). Радою Старійшин, засновниками та отаманами Українського Козацтва була підготовлена і двічі видана (2014, 2017 рр.) по 100 прим. збірка з теорії та практики Звичаєвого права під назвою «Права і вольності українського народу».

      Учасникам ради на даному етапі пропонується – поширити серед козаків козацьких організацій першу збірку, та підготувати і видати другу збірку «Права і вольності українського народу».

     Після обговорення ухвалили:

     поширити серед козаків козацьких організацій України першу збірку, та підготувати і видати другу збірку.

..  О.В. Трачук передав пропозицію голови Ради Старійшин – І.Я. Козара та законника К.І. Матвіюка: сьогоднішнє засідання Ради Старійшин організацій Українського Козацтва продовжити завтра – 22.09.18 р. у Хмельницькій області на полі Пилявської битви, де відбудуться заходи по відзначенню 370 річниці з дня перемоги козацького війська над поляками. Вони запропонували підготувати від сьогоднішньої Ради у Києві звернення до козаків, які стануть у Звичаєве коло на полі Пилявської битви та до козаків всієї України (у додатку).

      Після обговорення ухвалили:

      Продовжити засідання Ради Старійшин організацій Українського Козацтва. Старійшинам О.В. Трачуку і О.В. Семидубу взяти участь в заходах та оприлюднити запропоноване звернення. Іншим старійшинам взяти участь по можливості.

      Порядок денний:

      22.09.2018 р. (Пилявське поле, Хмельниччина)

1. Проведення у козацькому колі тризни по полеглим за волю і державність українського народу у битві козацького війська під проводом Б. Хмельницького з військом Речі Посполитої.

2. Обговоренні звернення Ради Старійшин організацій Українського Козацтва до козаків, які стали у звичаєве коло на полі Пилявської битви та до козаків всієї України та інші звернення

3. Різне.

     По першому питанню

     Голова Ради Старійшин організацій Українського Козацтва І.Я. Козар, та законник Ради Старійшин К.І. Матвіюк традиції провели ритуал тризни за давньою українською традицією (археологічна ровідка додається).

У тісному колі козаків відбулося дійство поминання душ полеглих через узливання та розпиття вина та відламування хліба кожним хто перебував у колі. По завершенню тризни провели звичаєву раду у козацькому колі.

     По другому питанню

Писар Ради Старійшин О.В. Трачук зачитав прийняте 21.09.18 р. на розширеному засіданні Ради Старійшин організацій Українського Козацтва звернення до козаків, які стали у звичаєве коло на полі Пилявської битви та до козаків всієї України (додається).

О.Д. Цюзик зачитав звернення від Об’єднаної козацької громади ім. Б.Хмельницького Південно-Західного регіону України (додається).

Про актуальність і підтримку єднання козаків розпорошених і здрібнілих козацьких товариств виступили крайові отамани М.М. Крижанівський, О.Д. Цюзик, В.О. Масейко, В.Я. Шевченко, П.Т. Побережний, Ю.В. Басистий.

 

 

 

Голова  Ради Старійшин

організацій Українського Козацтва                                                 І. Козар

 

  Писар                                                                                                  О. Трачук

 

 

 

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS