КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Тези для доповіді Президента України на Всеукраїнській козацькій раді

Проект

Тези

для доповіді Президента України

пана Віктора Ющенка

на Всеукраїнській козацькій раді (з’їзді) в місті Києві

20 лютого 2008 року

І. Історія відродження сучасного козацтва

Починаючи з другої половини 80-х рр. ХХ ст. в Україні став поширюватися громадський рух за відновлення Українського козацтва, який продовжується й до цього часу. Він передбачає відродження козацтва як історичної спільноти, традиційного виразу способу життя, діяльності та поведінки українського народу.

Зацікавлення своїм минулим та генетична пам’ять поряд з активізацією політичного життя покликали до того, що влітку 1990 р. за ініціативою патріотичних організацій відбулося святкування 500-річчя від дня першої писемної згадки про Українське козацтво. Особливим розмахом відзначалися заходи на острові Хортиця в Запоріжжі, в яких взяли участь близько 800 тисяч осіб з усіх регіонів України та представники діаспори. Це дало поштовх до створення багатьох регіональних організацій Українського козацтва. Їхні члени активно підтримували демократичні процеси та створення незалежної Української держави.

ІІ. Допомога держави відродженню козацтва

Протягом 1990 – 2004 р. українські козаки зробили великий вклад у справу реального втілення національної ідеї в українському суспільстві. Враховуючи історичне значення і заслуги Українського козацтва у створенні української державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення Президент України Л. Кучма видав ряд Указів, що безпосередньо стосуються козацького руху. Це Укази Президента України - “Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва” від 04.01.1995 р., “Про День Українського козацтва” від 07.08. 1999 р., “Про Координаційну раду з питань розвитку Українського козацтва” від 06.10. 1999 р., “Про Положення Про Координаційну раду з питань розвитку Українського козацтва” від 22.12. 1999 р., “Про Національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002 – 2005 роки” від 15.11.2001 р.

Мною (Президентом України В. Ющенком) також видано ряд Указів стосовно розвитку козацького руху в Україні та відновлення старовинних козацьких святинь (ПЕРЕРАХУВАТИ!!!)

ІII. Сучасний стан відродженого козацтва в України

На сьогодні зареєстровано 32 Всеукраїнських громадських козацьких організацій та більш ніж 300 обласних, районних, міських і сільських козацьких організацій. Серед них: “Українське козацтво”, “Козацьке Військо Запорозьке низове” (Спілка козаків України “Військо Запорозьке”), “Товариство Нестора Махна “Гуляй-Поле””, “Азово-Чорноморське козацьке військо”, “Спілка козацьких організацій України”, “Козацтво України”, “Козацьке Військо Запорозьке України“, “Звичаєва громада українських козаків”, “Характерне козацтво”, “Українське реєстрове козацтво”, “Козацька територіальна оборона”, “Міжнародний союз Козацтва”, “Козацькі війська України”, “Об’єднане козацтво України” та ін. (ПЕРЕРАХУВАТИ ВСІ!!!)

IV. Мета та завдання козацтва сьогодні та в майбутньому

Метою майбутньої Державної Програми щодо підтримки козацького руху на 2009 – 2019 рр. (яка незабаром за моїм Дорученням має негайно бути ухвалена!!!) повинно стати подальший розвиток і утвердження Українського козацтва як громадської сили, здатної зробити вагомий внесок у консолідацію суспільства. А це: військово-патріотичне виховання; участь у територіальній обороні держави та захисті її інформаційного поля; створення, відродження, відновлення та охорони заповідних місць і об’єктів; освіта, виховання і культурно-просвітницькі заходи; науково-дослідна, популяризаторська та видавнича робота; фізкультура, спорт і туризм; господарська, природоохоронна та міжнародна діяльність.

Нового звучання має набути Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-спортивна патріотична гра ,,Сокіл” («Джура»), яка передбачає щотижневі військово-патріотичні заходи, спортивні тренування, заняття за змістом Програми допризовної підготовки молоді; змагання, естафети, конкурси, вікторини, олімпіади, операції, десанти, походи до місць славного минулого і сьогодення козацтва тощо.

V. Ініціювання Президентом України ухвалення Верховною Радою України ЗАКОНУ «Про Українське козацтво»

Зважаючи на реформування Збройних Сил України, великої ваги набуває місце та роль структур Українського козацтва в системі оборони України. Масове поповнення козацьких лав скороченими та звільненими в запас військовослужбовцями вимагає значного доповнення нормативно-правової бази існування козацтва в сучасній Україні, а, отже на часі, прийняття ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про Українське козацтво». Адже саме відсутність такого необхідного ЗАКОНУ до цього часу належить до головних причин гальмування новітнього козацького відродження в Україні. До цього слід також зарахувати: штучне розростання козацьких структур; вплив на козацькі організації різноманітних політичних сил та ідеологій; певна залежність від окремих владних та економічних еліт; різна конфесійна орієнтація членів козацьких організацій; особисті амбіції та протистояння окремих козацьких керівників; відсутність конкретної діяльності тощо.

VI. Схвалення Указом Президента України єдиного СТАТУТУ для всіх козацьких організацій України

Необхідно щоб всі козацькі організації України при збереженні якнайширшої автономії та регіональних особливостей мали єдиний СТАТУТ. Згідно з своїм СТАТУТОМ єдине козацтво має стати правонаступником усіх історичних гілок українського козацтва, в т. ч. і Війська Запорізького, як Низового, так і Гетьманського 16 – 18 століть, так і Вільного козацтва України початку 20 століття та Українського Вільного козацтва, що діяло протягом того ж століття в еміграції.

Сучасні козаки врешті решт повинні мати свою виписану в ЗАКОНІ та СТАТУТІ клейноди, атрибутику і символіку, емблеми, а також посвідчення козаків єдиного зразка, однострої та козацькі військові звання, відзнаки, нагороди та ін.

VII. Ініціювання Президентом України за участю Українського козацтва прийняття нової Конституції України з врахуванням історії національного державотворення

У Конституції (основного закону) України (із змінами від 8 грудня 2004 року), незважаючи на величезний вклад козацтва в історію нашого державотворення, лише в ст. 20 йдеться про те, що «Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням... герба Війська Запорозького законом» (на сьогодні не прийнятий!!!). Окрім того, в Державному Гімні України на музику М. Вербицького (ст. 20) є слова П. Чубинського «...І покажем, що ми, браття, козацького роду!).

Натомість поза увагою нині діючої Конституції залишилося те, що історичне Українське козацтво було фундатором Першого (1648 – 1764 роки) і Другого (1917 – 1918 - 1921 роки) Гетьманатів. Саме тому виступаю ініціатором ухвалення всім народом України з найширшим залученням усіх організацій сучасного козацтва нової Конституції України з урахуванням віковічних українських державотворчих та народних Традицій і Звичаїв, в т. ч. і Козацьких.

Насамперед Україна має стати Гетьманатом – козацькою республікою.

Главою Української держави має стати Гетьман.

Сучасна Українська держава, на мою думку, має відродити славу, державотворчі та народні традиції минулих поколінь й стати Новітнім Українським Гетьманатом, тобто традиційно відповідної національному духові історичної форми життєдіяльності української політичної нації для забезпечення об’єднання вільних і рівних між собою громадян!!!

СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ГЕТЬМАНУ УКРАЇНИ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

7 лютого 2008 року Упорядковано: Т. Чухліб

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS