КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

21-22.03.2011. Хмельницький. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Звичай Русі, що став козацьким..." (Хмельницький).

Привітальне слово  |  А.М.Грива. Звичаєве козацьке право - запорука існування козацьких громад.  |  Г.С.Лозко. Витоки українського зичаєвого права в релігійності Давньої Русі.  |  Олександр Сокур. Зичаєве право, як фундаментно-стержнева основа правових відносин української нації.  |  Олександр Пажимський. Звичаєве право українського народу в контексті литовських статутів ХVІ ст.  |  Л.Ф.Дубиківський, А.О.Кирилюк, С.Л.Дубикіський. Народне право на Україні: історичний і юридичний аспект.  |  Анатолий Доценко, Леонид Дубиковский, Анатолий Кирилюк. От "Ноосферы" Леруа, де Шардена до "Богосферы" В.Вернадского.  |  О.А.Паламарчук, З.М.Марчук. Київська Русь: характерні риси східнослов'янської державності.  |  О.П.Григоренко, С.М.Єсюнін. Події та пам'ятки козацької доби Хмельницької області.  |  Олекса Трачук. Передумови Хотинської війни.  |  О.П.Жалюк. Козацтво в Подільському культурно-мистецькому середовищі.  |  Е.Г.Вох. Литовсько-Руська держава та її право.  |  Юстина Ткачук. Пакти і Конституції прав і свобод Війська Запорозького - перший український конституційний документ.  |  М.М.Олійник. Пилип Орлик: його життя і діяльність.  |  В.С.Степанков, С.О.Корінець. Пилип Орли - визначна постать українського козацтва кінця ХVІІ - початку ХVІІІ ст.  |  Даріана Блохин. Українська політична еміграція на початку ХVІІІ ст. Пилип Орлик - Гетьман України.  |  І.М.Герасименюк. Пилип Орлик - видатний український державник.  |  В.В.Рожок. Пилип Орлик - історичний діяч.  |  В.С.Боднарук. Пилип Орлик - апологет української державності.  |  В.М.Ільїнський, С.С.Подгурська. Походження та герб Пилипа Орлика.  |  М.І.Кабачинський, О.М.Домбровська. Місце та роль Конституції Пилипа Орлика в Українській історії.  |  Дан Берест. Конституція Гордієнка.  |  Василь Чумаченко. Характерництво в Україні.  |  Михайло Кононенко. Звичай Русі, який став козацьким.  |  М.П.Олійник. Одруження українців за звичаєвим правом (на матеріалах Правобережної України).  |  К.І.Матвіюк. Нищення українських звичаїв і традицій за радянських часів.колоніальним режимом  |  Г.Т.Князюк. Український козацький звичай.  |  Вадим Мицик. Козацький чин побратимства - споконвічний звичай в Україні.  |  А.М.Грива. Саме українці визначають характер України у ХХІ столітті.  |  К.О.Телюх. Записи музичного фольклору Середньої Надністрянщини (Лівий берег).  |  В.Г.Триліс. Забуті особливості козацького виховання.  |  В.Я.Тимофєєв. Мета освіти - виховання.  |  С.К.Івашов. Роль релігії у вихованні національно-патріотичної свідомості, гідності та хоробрості козаків.  |  .М.Гундерук. Родинні виховні традиції у козацтві та їх вплив на формування особистості.  |  А.І.Кондратьєв. Українське козацтво та релігія.  |  В.О.Юшкевич. Психологічні особливості козацької педагогіки.  |  Ольга Брель. Релігійна традиція жителів Мотронинського городища скифського часу.  |  Н.В.Кукса. Середньовічні старожитності на теренах Чигиринщини: автентичні залишки кам'яної споруди замку Хмельницьких в Суботові (минуле, реалії, перспективи).  |  С.Ю.Харчук. Виховання дітей у козацьких сім'ях та на Запорозькій Січі.  |  В.О.Парандій. Гетьман Богдан Хмельницький - людина, що створила епоху.  |  В.В.Олійник. Педагогічна думка козацької доби (ХV-ХVІІІ ст.).  |  Протокол рішень конференції.  |  Сучасна козацька доктрина.

Хмельницький інститут

імені Митрополита Київського і всієї України,

Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнійшого Володимира

Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

РАДА СТАРІЙШИН УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

 

РАДА КОЗАЦЬКИХ ОТАМАНІВ УКРАЇНИ

 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

 

“Звичай Русі, що став козацьким. Уклад конституції республіки Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика)”

 

(21-22 березня 2011 р.)

 

Хмельницький

2011


УДК 342.4 (477)

ББК 67.9 (4 УКР) 300-1

  М  34

Редакційна колегія

Білий Леонід Григорович, кандидат педагогічних наук, директор Хмельницького інституту МАУП (голова); Баженов Лев Васильович, доктор історичних наук, професор, голова Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України; Діденко Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, доцент; Кабачинський Микола Ілліч, доктор історичних наук, професор; Олійник Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук; Олійник Микола Петрович, кандидат історичних наук, доцент; Трембіцький Анатолій Михайлович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

 

Рецензенти:

Григоренко Олександр Петрович, доктор історичних наук, професор.

Степанчук Юрій Степанович, кандидат історичних наук, доцент.

 

Рекомендовано до друку Вченою радою

Хмельницького інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом

Протокол №9   від 3 жовтня 2011 року

          

М 34  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Звичай Русі, що став козацьким. Уклад конституції республіки Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика)” / Ред. кол. Білий Л.Г. (голова) та ін. – Хмельницький, 2011. – 248 с.

 

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Звичай Русі, що став козацьким. Уклад конституції республіки Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика)”, яка відбулася 21-22 березня 2011 року у місті Хмельницькому.

Матеріали друкуються в авторській редакції.

 

ЗМІСТ

 

А. М. Грива

Звичаєве козацьке право – запорука існування козацьких

громад……………………………………………………………………………………………

 

Г. С. Лозко

ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА В РЕЛІГІЙНОСТІ

ДАВНЬОЇ РУСІ……………………………………………………………………………………

 

О. Сокур

ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО, ЯК ФУНДАМЕНТНО-СТЕРЖНЕВА ОСНОВА

ПРАВОВИХ ВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ……………………………………………....

 

О. Пажимський

Звичаєве право українського народу в контексті

Литовських статутів XVI ст……………………………………………………………..

 

Л.Ф. Дубиківський, А.О. Кирилюк, С.Л. Дубиківський

НАРОДНЕ ПРАВО на УКРАЇНІ: історичний і юридичний аспект………………

 

А. Доценко, Л. Дубиковский, А. Кирилюк

ОТ НООСФЕРЫ ЛЕРУА, де ШАРДЕНАДОБОГОСФЕРЫ В. ВЕРНАДСКОГО………

 

О. А. Паламарчук, З. М. Марчук

Київська Русь: характерні риси східнословянської державності……...

 

О. П. Григоренко, С. М. Єсюнін

ПОДІЇ ТА ПАМ’ЯТКИ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ…………………..

 

О. Трачук

ПЕРЕДУМОВИ ХОТИНСЬКОЇ ВІЙНИ…………………………………………………………

 

О.П. Жалюк

Козацтво в подільському культурно-мистецькому середовищі……..

 

Е. Г. Вох

ЛИТОВСЬКО-РУСЬКА ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ПРАВО……………………………………………..

 

Ю. Ткачук

Пакти і Конституції прав і свобод Війська запорозького –

перший український конституційний документ………………………………

 

М. М. Олійник

ПИЛИП ОРЛИК: ЙОГО ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ……………………………………………….

 

В. С. Степанков, С.О. Корінець

Пилип Орлик – визначна постать українського козацтва

кінця XVII – початку XVIII ст………………………………………………......................

 

 

 

Д. Блохин

Українська політична еміграція на початку ХVIII ст.

Пилип Орлик – гетьман України………………………………………………..............

 

І. М. Герасименюк

Пилип Орлик – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИК……………………………

 

Р. В. Рожок

Пилип Орлик – ІСТОРИЧНИЙ ДІЯЧ……………………………………………………….

 

В. С. Боднарук

Пилип Орлик – апологет української державності………………………...

 

В. М. Ільїнський, С.С. Подгурська

Походження та герб Пилипа Орлика……………………………………………….

 

М. І. Кабачинський, О. М. Домбровська

МІСЦЕ ТА РОЛЬ КОНСТИТУЦІЇ ПИЛИПА ОРЛИКА В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІЇ……….

 

Д. Берест

КОНСТИТУЦІЯ ГОРДІЄНКА……………………………………………………………..

 

В. Чумаченко

Характерництво в Україні………………………………………………………………

 

М. Кононенко

ЗВИЧАЙ РУСІ, ЯКИЙ СТАВ КОЗАЦЬКИМ…………………………………………………..

 

М. П. Олійник

Одруження українців за звичаєвим правом

(НА МАТЕРІАЛАХ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ)………………………………………….

 

К.І. Матвіюк

НИЩЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗВИЧАЇВ І ТРАДИЦІЙ КОЛОНІАЛЬНИМ

РЕЖИМОМ ЗА РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ………………………………………………………..

 

Г. Т. Князюк

УКРАЇНСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ЗВИЧАЙ……………………………………………………....

 

В. Мицик

КОЗАЦЬКИЙ ЧИН ПОБРАТИМСТВА – СПОКОНВІЧНИЙ ЗВИЧАЙ В УКРАЇНІ……….

 

А. М. Грива

Саме українці визначають характер України у XXІ стОЛІТТІ……………..

 

К. О. Телюх

Записи музичного фольклору середньої Наддністрянщини

(лівий берег)…………………………………………………………………………………..

 

В. Г. Триліс

Забуті особливості козацького виховання…………………………………….

 

В. Я. Тимофєєв

МЕТА ОСВІТИ – ВИХОВАННЯ………………………………………………………………..

 

С. К. Івашов

РОЛЬ РЕЛІГІЇ У ВИХОВАННІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ

СВІДОМОСТІ, ГІДНОСТІ ТА ХОРОБРОСТІ КОЗАКІВ…………………………………......

 

Л. М. Гундерук

Родинні виховні традиції у козацтва та їх вплив

на формування особистості…………………………………………………………..

 

А. І. Кондратьєв

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО ТА РЕЛІГІЯ……………………………………………………….

 

В. О. Юшкевич

Психологічні особливості козацької педагогіки…………………………….

 

О. Брель

РЕЛІГІЙНА ТРАДИЦІЯ ЖИТЕЛІВ МОТРОНИНСЬКОГО ГОРОДИЩА

СКІФСЬКОГО ЧАСУ…………………………………………………………………………….

 

Н. В. Кукса

СЕРЕДНЬОВІЧНІ СТАРОЖИТНОСТІ НА ТЕРЕНАХ ЧИГИРИНЩИНИ:

АВТЕНТИЧНІ ЗАЛИШКИ КАМ’ЯНОЇ СПОРУДИ ЗАМКУ ХМЕЛЬНИЦЬКИХ

В СУБОТОВІ (МИНУЛЕ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ)………………………………………...

 

С. Ю. Харчук

Виховання дітей у козацьких сімях та на Запорозькій Січі………………

 

В. О. Парандій

ГЕТЬМАН БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ – ЛЮДИНА, ЩО СТВОРИЛА ЕПОХУ...……...

 

В. В. Олійник

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ (XV XVІІІ ст.)……………………………...

 

Протокол рішень Всеукраїнської науково-практичної

конференції…………………………………………………………………………………...

 

СУЧАСНА КОЗАЦЬКА ДОКТРИНА…………………………………………………………Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS