КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА 

 

Конституція козаків сучасної України

Проект

КОНСТИТУЦІЯ КОЗАКІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Угода стосовно прав і вольностей сучасних козаків,

складена поміж ясновельможним паном

Президентом України

і генеральною старшиною, полковниками, а рівно ж і усім новітнім козацтвом, схвалені обома сторонами і скріплені найяснішим Гетьманом на вільних виборах урочистою присягою року Божого 2010

В ім’я Отця і Сина і Святого Духа - Бога, уславленого в Святій Трійці. Нехай здійсниться задля віковічної слави і пам’яті усіх козаків України та всього народу Українського.

Відтворюємо споконвічні козацькі звичаї, традиції, духовність та спосіб козацького життя і опираємося на:

- Першу Конституцію Української козацької держави 1710 року:

- Закон про тимчасовий державний устрій України 1918 року;

- Закон про верховне управління державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами держави ясновельможного пана Гетьмана всієї України 1918 року

- Універсал про відродження козацького стану в Україні 1918 року;

- Декларацію про державний суверенітет України 1990 року;

- Акт проголошення державної незалежності України 1991 року;

- Конституцію України 1996 року;

- Укази Президентів України про відродження та розвиток козацького руху в Україні за 1995. 1999, 2001, 2005, 2007, 2009 роки;

- Національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002 – 2005 роки;

- Державну цільову національно-культурну програму розвитку Українського козацтва на 2009 – 2012 роки.

Стверджуємо, що сучасна Українська держава має глибокі державотворчі народні традиції доби Київської Русі, а також Першої (1648 – 1764 рр.) та Другої (1918 р.) Козацьких держав – Гетьманатів, а також прагнемо згідно з чинним законодавством до правового відновлення новітнього Третього Гетьманату в Україні.

Засвідчуємо свою одностайну підтримку Української держави, її Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України представники усіх козацьких організацій України домовилися й постановили з ясновельможним паном Віктором Ющенком, Президентом України і вперше обраним Гетьманом України 22 січня 2005 року на Софіївському майдані в м. Києві, аби не тільки при щасливо­му своєму гетьманському воло­дінні, непорушно дотримував усіх тих, що тут написані, пунк­тів, скріплених власною присягою, а також щоб вони були дотримані й збереже­ні неодмінно наступниками на гетьманському уряді України. Звучать вони так.

1

Оскільки між трьома богослов­ськими добродійностями перша є віра, тож у першому сьому пунк­ті належить почати діло про свя­ту православну віру східного спо­відання, якою раз звитяжний козацький народ був просвічений у столиці Апостольській константи­нопольській. Сьогодні козаки України виступають за співпрацю традиційних українських християнських церков, які стоять на засадах відродження, розбудови та розвитку національної державності України, її самостійності та незалежності і члени яких духовно і фізично готові стати на захист територіальної цілісності України. Сучасні козаки прагнуть до створення єдиної Апостольської Помісної Православної Християнської Церкви на чолі з Патріархом України та Всієї Русі з центром у Києві, місті в якому побував святий апостол Андрій Первозванний, та не заперечують діяльності Української Греко-Католицької Церкви, Рідної Національної Української Віри, протестантських, мусульманських та інших релігійних конфесій в Україні.

2

Як кожна держава складається і стверджується непорушною цілістю кордонів, так і Україна, Вітчизна наша, щоб у своїх сучасних кор­донах, стверджених була єдиною, цілісною і недоторканою. Сучасні козацькі організації функціонують згідно з визначеним адміністративно-територіальним поділом України, а Гетьман України затверджує єдину територіальну організаційну структуру козацьких організацій України з врахуванням історичних, географічних, етнічних і культурних традицій Війська Запорозького Низового, Слобідського, Чорноморського, Кримського та інших традиційних сучасних козацьких товариств України. Гетьман України спільно з очільниками усіх козацьких організацій має зробити все для того щоб при збереженні якнайширшої автономії та регіональних особливостей сучасні козаки України мали єдиний Статут, згідно з яким вони є правонаступниками усіх історичних гілок українського козацтва, в тому числі і Війська Запорозького, як Низового, так і Гетьманського XVI – XVIIІ століть, Слобідського XVII – початку ХХ століть, Чорноморського та Катеринославського кінця XVIII ст., Задунайського, Азовського, Усть-Дунайського, Бузького, Дунайського козацьких формувань XIX ст., Вільного козацтва України початку ХХ століття та Українського Вільного козацтва, що діяло протягом того ж століття в еміграції.

3

Оскільки нам завжди потрібна сусідська приязнь, діяльність козаків України поширюється на території інших держав світу. Українські козацькі товариства, які створені та діють на територіях інших країн, легалізують свою діяльність, згідно з законодавством тих держав, де вони будуть діяти. Гетьман України очолює діяльність щодо виявлення поховань гетьманів, кошових отаманів, полковників, сотників та козаків, які загинули або померли власною смертю за межами України – в Росії, Білорусії, Туреччині, Польщі, Австрії. Німеччині, Франції. Великобританії, Литві, Латвії, Естонії, Швеції, Ірані, Сполучених Штатах Америки, Канаді, Австралії, Аргентині та інших країнах світу.

4

Козаки України, які заслужили собі безсмертну сла­ву численними рицарськими від­вагами на морі й на землі, так не меншими було збагачено для спільного свого пожитку та про­мислів наданнями, добиваються від Гетьмана України ініціювання Закону України, який би визначав єдині правові, соціальні, економічні та організаційні засади створення та існування козацьких організацій в Україні, форми та напрями їх діяльності, принципи їхньої взаємодії з органами державної влади та об’єднаннями громадян. Метою чергової Державної програми щодо підтримки козацького руху має стати подальший розвиток і утвердження Українського козацтва як громадської сили, здатної зробити вагомий внесок у консолідацію суспільства. А це: військово-патріотичне виховання; участь у територіальній обороні держави та захисті її інформаційного поля; створення, відродження, відновлення та охорони заповідних місць і об’єктів; освіта, виховання і культурно-просвітницькі заходи; науково-дослідна, популяризаторська та видавнича робота; фізкультура, спорт і туризм; господарська, природоохоронна та міжнародна діяльність. Найбільшої підтримки Гетьмана України та сучасних козаків має набути Всеукраїнська дитячо-юнацька патріотична гра «Сокіл-Джура», яка передбачає спортивні тренування, заняття за змістом Програми допризовної підготовки молоді; змагання, вишколи, естафети, конкурси, вікторини, олімпіади, операції, десанти, походи до місць славного минулого і сьогодення козацтва.

5

Город Трахтемирів, оскільки здавна до Запорозького Низово­го війська належав і називався його шпиталем, хай і тепер отож, після оголошення даної Конституції, дай Боже, має ясновельможний Геть­ман України те місто (Державний історико-культурний заповідник «Трахтемирів») надати під патронат сучасних козаків України з усіма угіддями, що там є, побудувати в ньому шпиталь для старих, зубо­жілих і ранами покалічених сучасних коза­ків державним і громадським коштом і з нього має бути їм харч та одежа, про­мисел. Так само сучасні козаки мають опікуватися старовинним козацькими святинями на Хортиці, у Чигирині, Батурині, Корсуні, Конотопі, Межигір’ї, Зборові, Збаражі, Нікополі та інших місцях, які пов’язані з козацькою історією.

6

Гетьман України як Президент України ініціює такі зміни до Конституції України:

- Конституція України повинна включати історичну частину, де розміщуються історичні тексти «Руської Правди» Ярослава Мудрого ХІ століття та Конституції Української козацької держави Пилипа Орлика 1710 року;

- до Статті 1 Конституції України пропонується внести такі доповнення: «Сучасна Україна є історичним спадкоємцем Київської Русі, Української козацької держави та усіх національних державних утворень, які у різний час існували на її території»;

- до Статті 20 Конституції України – такі доповнення: «Державний герб України – Тризуб золотої барви на синьому щиті, який тримає у своїх руках козак з мушкетом та шаблею»:

- до Статті 112 Конституції України – такі доповнення «Президент України згідно з історичними традиціями національного державотворення обирається Гетьманом України»;

- до Статті 115 Конституції України – «Після складення присяги Українському народові новому Президенту України вручається Булава як символ гетьманської влади»;

- до Статті 118 Конституції України – такі доповнення «Президент України є Гетьманом України; затверджує Статут Українського козацтва, єдиний (з регіональними особливостями) зразок козацьких одностроїв, нагород, погонів, шевронів, посвідчення та іншої козацької атрибутики»;

- до Статті 118 – такі доповнення: «При Президентові та Гетьманові України діє постійна Почесна козацька варта».

Окрім того зі Статті 116 пропонується забрати словосполучення «а також посаду в об’єднаннях громадян», адже тим самим порушуються права Президента України як громадянина України та члена громадянського суспільства.

Президент і Гетьман України має ініціювати зміни або ж доповнення назв посад у виконавчих органах влади України з огляду на історичні традиції українського володарювання. Зокрема Кабінет Міністрів України має в межах України називатися Радою отаманів України, Премєр-Міністр України одночасно має бути Головним Отаманом України. Міністри України – Міністрами-Отаманами; міністр оборони – Кошовим Отаманом; міністр внутрішніх справ – Генеральним Осавулом: міністр культури і туризму – Генеральним Бунчужним. міністр фінансів – Генеральним підскарбієм; міністр економіки – Генеральним обозним; голова Служби Безпеки України – Генеральним хорунжим.

7

Сьогодні, коли Україна перебуває перед загрозою іноземного втручання у її внутрішні справи, Гетьман України ініціює створення у кожній області нашої держави та Автономній Республіці Крим Козацьких Ліцеїв на зразок Київського Військового ліцею ім. Івана Богуна.

8

Сьогодні, зважаючи на реформування та скорочення Збройних Сил України та інших військових формувань великої ваги набуває місце та роль структур сучасного козацтва в системі оборони України. Масове поповнення лав козацьких організацій скороченими та звільненими в запас військовослужбовцями вимагає значного доповнення нормативно-правової бази існування козацтва в сучасній Україні. На жаль, до цього часу не вдалося збалансувати структури козацтва з можливостями держави у задоволенні потреб Збройних Сил України та інших військових формувань у допомозі під час можливих військових конфліктах та надзвичайних ситуаціях. Гетьману України не­обхідно створити такі умови, щоб козаки добровільно сприяли несенню війсь­кової, прикордонної, внутрішньої, митної чи іншої корисної для дер­жави служби та постійно готувалися до неї через систему допризовної козацької підготовки. З огляду на це Гетьман України у складі Секретаріату Президента України утворює Департамент відродження та розвитку козацтва та ініціює перед Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України питання про створення Державного комітету у справах козацтва.

9

Сьогодні, коли з кожним днем казково збагачується новоутворені олігархічні клани, більшість українців перебуває на межі виживання. Та найгірше те, що, попри всі матеріальні негаразди, живучи в Україні важко відчути себе українцем. Не заперечуючи розвиток російської культури та мови в Україні запитуємо: де українські кінофільми, телесеріали, телепередачі, книги, газети і журнали? Українська мова фактично не діє в Криму, а також на Півдні та Сході. Ці величезні регіони нашої держави надійно заблоковані від впливу засобів масової інформації, які проводять державницьку політику. Сьогодні інформаційне поле більшої частини України не є захищеним від постійних іноземних впливів та нав’язуваних з-за кордону різноманітних (часто ворожих і українофобських!) ідеологій. Вважаємо, що інформаційно-психологічним війнам проти України можна протиставити лише ефективну протидію через організацію системи необхідних захисних заходів, до яких має належати й дуже важливе питання щодо оборони за допомогою культивування в суспільстві власної міцної національно-патріотичної ідеї, основу якої складають славетні традиції та сучасна діяльність Українського козацтва.

10

Як за всякими у Вітчизні порядками, за посадою уряду свого має ясно­вельможний Гетьман України стежити, так найбільше має тримати й на те пильне й невсипуще око, щоб лю­дям військовим та посполитим зайві не чинилися утяження, на­клади, пригнічення та здирства, через які вони, покинувши житла свої, звикли пріч іти і в закордон­них державах шукати спокійнішо­го, легшого й кориснішого собі мешкання. І сьогодні мільйони українців продовжують працювати за кордоном, а більшість з тих, хто проживає в Україні так і не відчули повною мірою що таке матеріальний добробут, правова захищеність та європейські демократичні цінності. Україна стала відсталою у багатьох галузях промисловості та народного господарства, країну масово роз’їдає корупція і хабарництво. Жодна з політичних сил, попри голосні заяви під час неодноразових виборів не взяла на себе сміливість реформувати бодай якусь і з державних систем, що дістались нам у спадок від комуністично-тоталітарного минулого. Де обіцяні представниками провідних партій перетворення та зміни в кращий бік у сільському господарстві, реформи у медицині, судочинстві, освіті, культурі, науці та інформаційній сфері? А тому ясновельможний пан Гетьман України бере зобов’язання перед старшиною та сучасними козаками у разі свого другого обрання на посаду Президента України провести кардинальні реформи в усіх галузях життєдіяльності українців, в т. ч. і адміністративну (щодо скорочення роздутого бюрократичного апарату) та адміністративно-територіальну (стосовно відновлення історично-культурних традицій районування) реформи.

11

У межах чинного законодавства ясновельможний Гетьман України ініціює перед Верховною Радою України ухвалення спеціального Закону України «Про особливі козацькі поселення в межах прикордонної смуги України». При цьому земля відведена під такі поселення має перебувати у загальнодержавній власності і повинна знаходитися у володінні народу як суверена цього права та надаватися козацьким організаціям України як безкоштовно, так і як користувачам в оренду на платній основі.

12

Гетьман України та сучасні козаки будуть робити все залежне від них, щоб заборонити продажу земель сільськогосподарського призначення, рекреаційних та прибережних земельних угідь, земель відведених під електро-, газо-, нафтопостачання, вугледобування, трубопровідного транспорту та наземних шляхів автомобільного та залізничного сполучення.

13

Столичне місто Київ визначається як головна резиденція сучасного козацтва, де створюється його об’єднана Генеральна канцелярія (штаб) – організаційно-координаційний та методичний центр і виконавчий орган Ради Українського козацтва при Президентові України, куди б входили усі керівники козацьких громадських організацій. Генеральна канцелярія створює Єдиний реєстр козацьких громадських організацій України. Традиційно резиденціями Гетьмана України визначаються Чигирин, Батурин та остів Хортиця у Запоріжжі.

14

Козакам, що входять до громадських організацій, які внесені до Єдиного реєстру ясновельможний пан Гетьман і Президент України своїм Указом затверджує єдині для України спеціальні козацькі звання, встановлює єдиний порядок їх присвоєння у відповідності з посадами на яких перебувають козаки, зважаючи на історичні традиції козацтва.

15

Коли в самодержавних держа­вах заховується хвалебний і ко­рисний суспільному станові по­рядок, той порядок завше, як у війні, так і у мирі, звичайно від­правляють приватні її публічні Ради для спільного добра Віт­чизни. З огляду на це ясновельможний Гетьман України зобов’язується змінити статус Ради Українського козацтва з консультативно-дорадчого органу при Президентові України на Всеукраїнську Загальнокозацьку Раду козацьких організацій України з включенням до цього вищого керівного органу усіх керівників міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних, міжобласних, міжрайонних, міських та сільських козацьких організацій. Згідно з традицією ця Рада має збиратися тричі на рік та вибирати виконавчий орган – Генеральну канцелярію козаків України.

16

Сучасні козаки закликають Президента - Гетьмана України, Прем’єр-міністра України та Народних депутатів Верховної Ради України бути мудрими й далекоглядними державними діячами та політиками при ухваленні важливих рішень задля добробуту кожного громадянина України, процвітання демократичної і соборної України! Українське козацтво звертається до усіх державних діячів та політиків єднатися на основі національної ідеї – існування незалежної Української держави! А сприяти тому буде ясно­вельможний гетьман своїм добродумним дбанням та владою; йо­му доручаються і всі у Вітчизні нелади для премудрого справлення. права та вольності вій­ськові для непорушного збережен­ня та оборони, договори сі та постанови для конечного вико­нання, які зволить потвердити не тільки при­писом своєї руки, а й присягою і тисненням печатки.

А присяга та має в собі таке:

ПРИСЯГА ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ

Я, Президент України, обраний України Гетьман, присягаю Господові Богу, славленому в святій Тройці на тому, що будучи обраний, оголошений і виведений на знаменитий уряд Гетьманський вільними голосами, з давніми правами та звичаями, перед Українською нацією, ім’ям моїх матері і батька, всім мені найсвятішим і найдорожчим, Святою землею нашою Українською

ПРИСЯГАЮ, що готовий захищати Свободу нашої України, її споконвічні Традиції та Звичаї, словом і ділом забезпечувати духовний, культурний і матеріальний добробут, моральне і фізичне здоров’я Української нації, українську мову і культуру, а також інші мови і культури національних меншин в Україні, бути всім справді українським козакам – побратимом !

ПРИСЯГАЮ як зіницю ока берегти і плекати єдність Української нації, міць Українського козацтва яке є гарантом буття українського суспільства і всього українства світу !

ПРИСЯГАЮ, що буду стояти на смерть за Державність, Свободу і Незалежність України, недоторканість її кордонів і її територіальну цілісність, до останнього подиху і останньої краплини крові служити Україні, мужньо і рішуче боротися із злочинністю, захищати від протиправних посягань Життя, Здоров’я, Права й Свободи громадян та державний устрій.

У цьому мені, Боже, допоможи, не­порочне се Євангеліє та невинна страсть Христова. А те все під­писом руки моєї власної і печат­кою стверджую.

Поза тим ясновельможний Гетьман України проголошує свій Універсал до сучасних козаків:

УНІВЕРСАЛ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ

ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАТУСУ КОЗАЦТВА

В УКРАЇНІ

У День Незалежності України, проголошую наступне!

У різні історичні періоди України соціальний статус козацтва постійно змінювався, але завжди ця категорія нашого народу об’єдувала своїх найкращих представників – оборонців та патріотів рідної землі, діяльність яких була надійним підгрунтям для виховання сильних духом та міцних здоров¢ям українців різних поколінь. У квітні 1710 року гетьман Пилип Орлик конституював козацтво як справжню еліту тогочасної Української козацької держави – Першого Гетьманату. У жовтні 1918 року гетьман Павло Скоропадський в своєму Універсалі відродив козацтво «по всіх місцях його історичного існування на Україні» й таким чином поряд з іншими актами конституював існування відродженої Української держави – Другого Гетьманату.

Поява наприкінці ХХ століття новітньої Української держави багато в чому зв’язана з тими проблемами, що вже ставила історія перед українськими козаками і три століття, і сто років тому. А це вимагає уважного осмислення уроків історії, а над усе – усвідомлення причин того, чому попередні державницькі потуги не увінчалися успіхом. Основні з них полягають в забезпеченні політичної стабільності і громадянського єднання, подолання сил і тенденцій до розколу, протистояння і конфліктів, а отже переконують нас в необхідності якнайшвидшого об’єднання українського народу та його невід’ємної складової, історичної козацької спільноти, на основі національної ідеї. Саме в цьому – консолідації всіх громадян України на основі і деї захисту існування Української держави вбачаю головну мету сучасних козаків. Діяльність козацтва має слугувати важливим орієнтиром у подальшому суспільно-політичному житті та стати помітним внеском у справу формування міцного громадянського суспільства.

Щоб поновити історичну справедливість, урочисто проголошую відновлення державного статусу козацтва в сучасній Україні та початок існування Третього Українського Гетьманату - традиційно відповідної національному духові історичної форми життєдіяльності української політичної нації для забезпечення об’єднання вільних і рівних між собою громадян різних етнічних походжень та релігійних вірувань.

З огляду на це, підписую такі Укази Президента України: «Про створення Єдиного реєстру козацьких організацій України», «Про Положення про затвердження для козацьких організацій України спеціальних одностроїв, звань, посад та нагород», «Про утворення Департаменту з питань розвитку козацтва в Україні», «Про зміну статусу Ради Українського козацтва при Президентові України».

Слава Всевишньому! Навіки слава Богу нашому!

Слава Україні! І слава її Героям!

Слава Українському козацтву та Українській нації!

Дія­лось у стольному граді Києві, року 2010

Підготовлено: НДІ Козацтва (Тарас Чухліб)

Версия для печати

 

2011   Козацька бібліотека © Всі права захищені
КОЗАЦЬКА БІБЛІОТЕКА · ГОСТЬОВА КНИГА · КАРТА САЙТУ


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS